Urząd Gminy Słupia wita!

Herb Gminy SłupiaGmina Słupia jest położona w południowej części powiatu skierniewickiego w odległości 20 km od Skierniewic oraz we wschodniej części województwa łódzkiego między Warszawą

a Łodzią.

Czytaj więcej o Gminie Słupia

Nieodpłatny odpłatny odbiór chryzantem

Szanowni Państwo!

Urząd Gminy w Słupi uprzejmie informuję, iż od dnia jutrzejszego tj. 10.11.2020 r.  mieszkańcy Gminy Słupia mogą nieodpłatnie zaopatrzyć się w chryzantemy cięte. Kwiaty dostępne będą przy cmentarzu parafialnym w Słupi w godz. od  8.30 do 15.00 do wyczerpania zapasów.

Bardzo prosimy, by odbieranie kwiatów odbywało się z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego i wszelkich obostrzeń związanych ze stanem pandemii.

   Wójt Gminy Słupia

/-/ Mirosław Matulski

KORONAWIRUS – KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OGRANICZENIA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW

 

KOMUNIKAT!

W związku ze znaczącym  wzrostem liczby zakażeń na SARS-Cov-2 wywołanym wirusem COVID-19  oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Mieszkańców oraz pracowników

Wójt Gminy Słupia

zarządza od dnia 3 listopada 2020 r. do odwołania ograniczenie bezpośredniej obsługi

interesantów w Urzędzie Gminy w Słupi i jednostkach organizacyjnych (GOPS, GOKiS)

Apelujemy, aby ograniczyć osobiste wizyty w urzędzie do najpilniejszych potrzeb.

Zalecamy kontakt telefoniczny (46 8315591, 46 8315242), za pomocą platformy e–PUAP (adres: x52urx05pw lub /x52urx05pw/SkrytkaEsp), poczty elektronicznej (gmina@slupia.com.pl)

lub tradycyjnej oraz dokonywanie płatności na rzecz Gminy przelewem.

Do budynku należy wchodzić wyłącznie wejściem głównym od strony ulicy

Wszelką korespondencję (pisma, wnioski) można wrzucać do urny znajdującej się w holu urzędu.

W pilnych sprawach pracownicy urzędu przyjmują interesantów w holu urzędu w wydzielonej strefie.

Interesanci, którzy będą obsługiwani bezpośrednio przez pracowników mają obowiązek przestrzegania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i innych służb zaangażowanych w walkę z epidemią, a w szczególności używania maseczek oraz dezynfekowania rąk.

 

                                                                                                 Wójt Gminy Słupia

                                                                                              /-/ Mirosław Matulski

Informacja

Przypominamy, że zgodnie z nowelizacją ustawy powszechnym spisie rolnym w 2020 r.:

  • Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tego użytkownika, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, nie później niż do dnia 31 października 2020 r.
  • Obowiązek przeprowadzenia samospisu internetowego, nie wyłącza możliwości zebrania w każdym czasie danych od użytkownika gospodarstwa rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.
  • Użytkownik gospodarstwa rolnego nie może odmówić przekazania danych w ramach spisu rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.
  • Przekazanie przez użytkownika gospodarstwa rolnego danych w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego zwalnia go z obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego.

Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego

Powszechny Spis Rolny wyłącznie telefonicznie!!!

Powołując się na Komunikat  Dyrektora Centralnego Biura Spisowego w sprawie wywiadów bezpośrednich w Powszechnym Spisie Rolnym 2020 r. Gminne Biuro Spisowe informuje, że w związku z utrzymującym się wysokim poziomem zachorowań, spowodowanych pandemią COVID–19, rachmistrze spisowi prowadzić będą wyłącznie telefoniczne wywiady w gospodarstwach rolnych przydzielonych im do realizacji.

Decyzja obowiązuje na terenie całego kraju od 1 października 2020 r. do odwołania.

Informacja o możliwości realizacji wywiadów bezpośrednich przez rachmistrzów spisowych w terenie będzie przesłana odrębnym komunikatem.

Rolniku, to ważna informacja. Do odwołania w spisie rolnym rachmistrzowie nie będą realizować wywiadów bezpośrednich w terenie. W tym czasie spis realizujemy metodami zdalnymi (Internet, telefon).

POWSZECHNY SPIS ROLNY – jak spisać się przez Internet?

POWSZECHNY SPIS ROLNY

Informacja o planowanych utrudnieniach na drodze gminnej w miejscowości Słupia

Nowe połączenia autobusowe

Informacja

Uprzejmie informujemy, iż w ramach treningu i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 76 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2020 roku, o godz. 17.00 zostanie nadany akustyczny sygnał alarmowy (syrena).
Sygnał alarmowy będzie nadawany w trybie ciągłym przez okres 1 minuty.

Następne »