Dotacje z WFOŚiGW w Łodzi

Zadanie pn. „Odbiór, transport i składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słupia 2021 ” dofinansowane jest ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Planowana wartość ogólna przedsięwzięcia – 28 495,20 zł netto

Wysokość dofinansowania: dotacja ze środków WFOŚiGW w Łodzi – 24 933,00 zł

Eternit został odebrany z 24 posesji z terenu Gminy Słupia w ilości około 78,20 Mg

Więcej informacji na stronie: www.zainwestujwekologie.pl


Zadanie pn.

„Odbiór, transport i składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słupia 2021”

dofinansowane jest ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Planowana wartość ogólna przedsięwzięcia – 28 495,20 zł

Wysokość dofinansowania: dotacja ze środków WFOŚIGW w Łodzi – 24 933,00 zł

Eternit zostanie odebrany z 24 posesji z terenu Gminy Słupia w ilości około 71,238 Mg

Więcej informacji na stronie: www.zainwestujwekologie.pl

 


ZADANIE INWESTYCYJNE PN.

„BUDOWA PODŁĄCZEŃ KANALIZACYJNYCH NA TERENIE GMINY SŁUPIA”

Wartość ogólna zadania: 146 604,33 PLN brutto

dofinansowane ze środków
WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W ŁODZI

w formie dotacji do kwoty 69 198,00 PLN

Zakres projektu obejmował:

budowę 21 sztuk podłączeń kanalizacyjnych na terenie gminy Słupia

 

Więcej informacji na stronie: www.zainwestujwekologie.pl


Zadanie pn.

„Odbiór, transport i składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słupia”

dofinansowane jest ze środków

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

Planowana wartość ogólna przedsięwzięcia – 37 893,10 zł

Wysokość dofinansowania: dotacja ze środków WFOŚIGW w Łodzi – 34 103,00 zł

Eternit zostanie odebrany z 37 posesji z terenu Gminy Słupia w ilości około 104,935 Mg

Więcej informacji na stronie: www.zainwestujwekologie.pl


 

Więcej informacji na stronie: www.zainwestujwekologie.pl


 

Więcej informacji na stronie: www.zainwestujwekologie.pl

 


 

Więcej informacji na stronie: www.zainwestujwekologie.pl


Więcej informacji na stronie: www.zainwestujwekologie.pl


Więcej informacji na stronie: www.zainwestujwekologie.pl


Więcej informacji na stronie: www.zainwestujwekologie.pl


www.zainwestujwekologie.pl


Zakres zadania
W ramach projektu odebrano materiały zawierające azbest z 31 posesji z terenu gminy Słupia o łącznej wadze 78,24 Mg.

www.zainwestujwekologie.pl

 


termomodernizacja

——————————————————————————————-

osp słupia sprzęt 2013

——————————————————————————————-


Zakres projektu:
– budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odcinkami sieci do granicy działki o łącznej długości 6 407,61 mb (+/- 1 %),
– budowa oczyszczalni ścieków o przepustowości średniej 100 m3/d
Cele i korzyści zrealizacji projektu:
– odprowadzanie ścieków socjolno-bytowych na oczyszczalnię ścieków w ilości około 12 110,00 m3/rok
– odprowadzanie z oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupia oczyszczonych ścieków do rzeki Łupia-Skierniewka w ilości około 36 500,00 m3/rok

——————————————————————————————-


Zakres projektu:
W ramach projektu odebrano materiały zawierające azbest od 33 posesji z terenu gminy o łącznej wadze 102,68 Mg.

——————————————————————————————-


Zakres projektu:
W ramach projektu odebrano materiały zawierające azbest z 25 posesji z terenu gminy o łącznej wadze 74,27 Mg.

——————————————————————————————-


Zakres projektu:
W ramach projektu odebrano materiały zawierające azbest z 36 posesji z terenu gminy o łącznej wadze 92,07 Mg.

——————————————————————————————-

Dowiedz się więcej o działalności WFOŚiGW w Łodzi