Komunikat nr 2 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach

Mając na uwadze podjęte czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach

zaleca:

  1. Unikać miejsc publicznych i zatłoczonych (jeśli to możliwe sprawę należy załatwić telefonicznie lub drogą elektroniczną)
  2. Osobom starszym pozostać w domu i skorzystać z pomocy najbliższych przy codziennych czynnościach np. zakupach
  3. Ograniczyć przemieszczanie się do minimum poza miejscem zamieszkania
  4. Pozostać w domu jeśli występują oznaki przeziębienia/choroby (nie bądźmy źródłem zakażenia dla siebie nawzajem)
  5. Ograniczyć do minimum kontakty dzieci i młodzieży z osobami starszymi
  6. Pozostać w domu dzieciom i młodzieży w dni wolne od zajęć oraz zupełnie ograniczyć kontakty z rówieśnikami
  7. Na bieżąco śledzić KOMUNIKATY Głównego Inspektora Sanitarnego oraz bezwzględnie stosować się do zawartych w nich zaleceń

Jednocześnie proszę o odpowiedzialne zachowanie i przestrzeganie podstawowych zasad higieny, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Całodobowo możesz skorzystać z infolinii NFZ 800-190-590 lub skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Skierniewicach pod nr telefonu (0-46) 833-46-00 w godz. 7.30-15.05, w pozostałych godzinach i dniach wolnych od pracy pod nr telefonu alarmowego 509-425-343.

komunkat-nr-2-ppis

Odbiór azbestu

Informacja

Urząd Gminy w Słupi informuje, że trwają prace nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie odbioru i utylizacji azbestu.

W związku z powyższym osoby posiadające zdeponowane odpady azbestowe oraz planujące jego zdjęcie do dnia 30 kwietnia 2020r. zobowiązane są powiadomić tutejszy urząd o ilości posiadanych odpadów azbestowych do dnia 16 marca 2020 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w tutejszym urzędzie od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530 lub pod nr tel. (46) 831-55-91 wew. 12

Wójt Gminy Słupia

Mirosław Matulski

Informacja w sprawie koronawirusa

Studzienki kanalizacyjne – nielegalne wylewanie ścieków

Dodatkowy nabór o dofinansowanie podłączeń kanalizacyjnych

ASF & HPAI

Informacja o planowanych przerwach w dostawie wody

Spotkanie informacyjne w sprawie dotacji na wymianę pieca

Dotacja na wymianę pieca

Ankieta dotycząca wymiany pieców C.O. na terenie Gminy Słupia

Prezentacja Gmina Słupia

Odbiór odpadów komunalnych w 2020 roku

W 2020 roku terminy odbioru odpadów komunalnych nie uległy zmianie i będzie następował w każdą trzecią środę miesiąca dla miejscowości: Gzów, Modła, Słupia, Zagórze, w każdy trzeci czwartek miesiąca dla wsi: Bonarów, Krosnowa, Nowa Krosnowa, Marianów, Podłęcze, Winna Góra, Wólka-Nazdroje. Z informacji otrzymanych od mieszkańców wynika, że omyłkowo otrzymali błędne kalendarzyki z terminami odbierania śmieci. W związku z tym, poniżej zamieszczamy prawidłowy harmonogram. Mieszkańcy otrzymają również poprawioną informację od firmy EKO-REGION.

Poniżej harmonogram odbioru dla poszczególnych miejscowości:

odbiory w III środy miesiąca

Gzów, Modła, Słupia, Zagórze

odbiory w III czwartki miesiąca

Bonarów, Krosnowa, Nowa Krosnowa, Marianów, Podłęcze, Winna Góra,

Wólka-Nazdroje

Śmieci zbierane będą w godzinach od 6.00 do 20.00.

 

Przypominamy również, że w okresie od listopada do marca z brązowych pojemników odbierany będzie popiół pochodzący z palenisk domowych. W pozostałe miesiące w pojemnikach tych należy wystawiać odpady bio.

Więcej informacji na stronie https://slupia.com.pl/gospodarka-odpadami-komunalnymi/.

« Poprzednie - Następne »