Zamówienia publiczne

Dotyczy:
,,Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Słupia oraz sprawowanie opieki nad nimi w schronisku”

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1
Załącznik nr 2


Dotyczy:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Słupia

informacja o wyborze oferty

Informacja o najwyżej ocenionej ofercie
Zestawienie ofert

Informacja o kwocie jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Zmiana treści SWZ
Pytania i odpowiedzi na pytania Wykonawców

Ogłoszenie o zamówieniu
SWZ
Załącznik-Nr-1
Załącznik-Nr-2
Załącznik-Nr-3
Załącznik-Nr-4
Załącznik-Nr-5
Załącznik-Nr-6
Załącznik Nr 7
Załącznik-Nr-8
Załącznik Nr 9 
Załącznik Nr 10
Załącznik Nr 11
Załącznik Nr 1 do Umowy
*****************
Dotyczy:

„Odbiór, transport i składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słupia 2021”
Informacja o wyborze oferty
Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1  
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
*************************

Dotyczy: „Dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej”

Informacja o wyborze oferty

*********************

Dotyczy: „Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w Słupi”

Informacja o wyborze oferty

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

********************

POSTĘPOWANIE o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane na Przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słupia – nr sprawy RIGKiOŚ.271.2.2021.JJ

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Informacja o wyborze oferty

Informacja o najwyżej ocenionej ofercie

Zestawienie ofert

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słupia

SWZ

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7 – Projekt

Załącznik Nr 7 – Stała organizacja ruchu

Załącznik Nr 7 – Przedmiar robót

Załącznik Nr 7 – Szczegółowe specyfikacje techniczne

Załącznik Nr 7 – Opinia geotechniczna

Załącznik Nr 8

Załącznik Nr 9

************************

Ogłoszenie o zamówieniu „POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY SŁUPIA”
SWZ  wraz z Załącznikami
Link do postępowania oraz ID postępowania https://platformazakupowa.pl/transakcja/486719

Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Słupia”

Odpowiedzi na pytania Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Słupia”

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 2

Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Słupia”

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 3

Dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia na „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Słupia”

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze oferty na „POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI GMINY SŁUPIA”

Ogłoszenie o wyniku postępowania
*************************
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn: „Dostawa oleju napędowego grzewczego”


Zapytanie ofertowe na „Dostawę oleju napędowego grzewczego do Szkoły Podstawowej w Słupi”

Załacznik Nr 1

Zalącznik Nr 2

****************************

Zawiadomienie o wyborze oferty na „Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w Słupi”

*******************************************
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na „Dostawę oleju napędowego grzewczego”
****************************************
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn: „Dostawa sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w Słupi”
***************************************
Zapytanie ofertowe na „Dostawę oleju napędowego grzewczego”
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
**************************************

Informacja o wyborze oferty na zadanie pn: ,,Dostawa środków czystości i higieny oraz sprzętu do utrzymania czystości do Szkoły Podstawowej w Winnej Górze „
******************************
Zapytanie ofertowe na „Dostawę sprzętu komputerowego dla Urzędu Gminy w Słupi”
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
****************************
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn: „Dostawa artykułów biurowych, papieru kserograficznego oraz materiałów eksploatacyjnych do Szkoły Podstawowej w Winnej Górze”
*****************************
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn: ,,Dostawa środków czystości i higieny oraz sprzętu do utrzymania czystości do Szkoły Podstawowej w Słupi”

************************

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: ,,Dostawa środków czystości i higieny oraz sprzętu do utrzymania czystości do Szkoły Podstawowej w Winnej Górze”
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
********************************************
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn: „Dostawa artykułów biurowych, papieru kserograficznego oraz materiałów eksploatacyjnych do Szkoły Podstawowej w Słupi”

****************************************
Informacja o wyborze oferty dot. „Pobór i badania wody i ścieków w 2021 roku”

***********************************
Zapytanie ofertowe na „Dostawę artykułów biurowych, papieru kserograficznego oraz materiałów eksploatacyjnych do Szkoły Podstawowej w Winnej Górze”

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

*********************

Informacja o wyborze oferty na zadanie pn: ,,Dostawa środków czystości i higieny oraz sprzętu do utrzymania czystości do Urzędu Gminy w Słupi ”
*******************************************
Zapytanie ofertowe na ,,Dostawę środków czystości i higieny oraz sprzętu do utrzymania czystości do Szkoły Podstawowej w Słupi ”
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
*********************************************
Zapytanie ofertowe na „Dostawę artykułów biurowych, papieru kserograficznego oraz materiałów eksploatacyjnych do Szkoły Podstawowej w Słupi”
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
****************************************
Zapytanie ofertowe na zadanie pn: „Pobór i badania wody i ścieków w 2021 roku”
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
**************************************
Informacja o unieważnieniu postępowania na „Pobór i badania wody i ścieków w 2021 roku”

************************************
Zapytanie ofertowe na zadanie pn: „Dostawa środków czystości i higieny, sprzętu do utrzymania czystości do Urzędu Gminy w Słupi”
Załącznik nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

************************************
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn „Dostawa oleju napędowego grzewczego” – Szkoła Podstawowa w Słupi
************************************
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn „Dostawa oleju napędowego grzewczego” – Gmina Słupia
*************************************
Informacja o wyborze oferty na ,„Dostawa artykułów biurowych, papieru kserograficznego oraz materiałów eksploatacyjnych do Urzędu Gminy w Słupi”

*************************************
Zapytanie ofertowe na dostawę oleju napędowego – Szkoła Podstawowa w Słupi
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
*************************************
Zapytanie ofertowe na dostawę oleju napędowego grzewczego – Gmina Słupia
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

************************************
Zapytanie ofertowe dot. „Pobór i badania wody i ścieków w 2021 roku”
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

***********************************
Zapytanie ofertowe dot. „Dostawa artykułów biurowych, papieru kserograficznego oraz materiałów eksploatacyjnych do Urzędu Gminy w Słupi”

Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

******************************
Informacja o wyborze oferty na dostawę gazu do Szkoły Podstawowej w Winne Górze


Informacja o wyborze oferty na zadanie pn: „Dostawa oleju napędowego grzewczego”
*****************************
Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Dostawa oleju napędowego grzewczego”

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

*********************

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Dostawa oleju napędowego grzewczego”

*********************

Zapytanie ofertowe „Dostawa oleju napędowego grzewczego”
Załącznik Nr 1
Załącznik-Nr-2-2

**************************************
Ogłoszenie o udzielenie zamówienia na zadanie pn: „Dostawa średniego samochodu ratownizo-gaśniczego dla OSP Słupia”
****************************************
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn: „Dostawa oleju napędowego grzewczego”

**************************************

Zapytanie-ofertowe na dostawę oleju napędowego grzewczego
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

**********************************
Informacja o wyborze oferty „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Słupia”

*********************************

Dotyczy zapytania ofertowego na zadanie pn. „Dostawa oleju napędowego grzewczego”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

******************

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Dostawa oleju napędowego grzewczego”

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1

Zalącznik-Nr-2-2

******************

Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu na zadanie pn. „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Słupia”

Informacja z otwarcia ofert

*******************

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słupia”

*******************

Zmiana treści SIWZ dot. zamówienia publicznego „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Słupia”

Odpowiedzi na pytania dot. zamówienia publicznego „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Słupia”

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na zadanie pn: „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Słupia”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. „Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Słupia”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2 – 5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

**************************

Informacja o wyborze oferty na zadanie pn: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słupia”

*******************************

Informacja o wyborze oferty na zadanie pn: „Odbiór, transport i składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słupia 2020”

********************************
Zapytanie ofertowe na zadanie pn: „Odbiór, transport i składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słupia 2020”

Załącznik Nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

***********************************
dot. „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słupia”
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słupia”

Informacja o najwyżej ocenionej ofercie na zadanie pn: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słupia”

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słupia”

Zmiana treści SIWZ Nr 3

Załącznik Nr 6 – prawidłowy

Odpowiedzi na pytania Nr 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ Nr 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmiana treści SIWZ

Załącznik Nr 7

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Wykonawców

Złącznik Nr 1

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słupia”

SIWZ

Załącznik Nr 1-5

Załącznik Nr 6

Załącznik Nr 7

Załącznik Nr 8

*************************

Dotyczy: Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

*************************

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

Zapytanie ofertowe

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 3

załącznik Nr 4

******************************

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego

********************************

Zapytanie ofertowe na zadanie pn.: „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”

Zapytanie ofertowe

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

załącznik Nr 3

załącznik-Nr 4

**************************************

Informacja o wyborze oferty na Zakup i dostawę szafek mobilnych w ramach projektu pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko – pomorskiego i łódzkiego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej Nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działania 3.1.: działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

**************************************

Informacja o wyborze oferty na Dostawę oleju napędowego grzewczego 

*****************************************

Zapytanie ofertowe na Dostawę oleju napędowego grzewczego

Zalacznik Nr 1

Zalacznik-Nr-2

************************************

Zapytanie ofertowe dot. ,,Dostawa środków czystości i higieny, sprzętu do utrzymania czystości do Urzędu Gminy w Słupi ”
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

******************************************
Dotyczy zapytania ofertowego na: ,,Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Słupia oraz sprawowanie opieki nad nimi w schronisku”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

****************************************

Zapytanie ofertowe na ,,Dostawa środków czystości i higieny oraz sprzętu do utrzymania czystości do Szkoły Podstawowej w Winnej Górze”

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

********************************************

 Zapytanie ofertowe na „Dostawa artykułów biurowych, papieru kserograficznego oraz materiałów eksploatacyjnych do Szkoły Podstawowej w Winnej Górze”

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

*******************************************
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn: „Dostawa oleju napędowego grzewczego”

**************************************
Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie pn „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „ Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw : kujawsko – pomorskiego i łódzkiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej Nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działania 3.1.: działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

*********************************
Odpowiedzi na pytania Wykonawców na „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „ Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw : kujawsko – pomorskiego i łódzkiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej Nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działania 3.1.: działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

****************************************
Zapytanie ofertowe na Zakup i dostawę sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „ Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw : kujawsko – pomorskiego i łódzkiego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej Nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa, Działania 3.1.: działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

*******************************************
Dotyczy zapytania ofertowego na zadanie: zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko – pomorskiego i łódzkiego”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

*********************************************

Ogłoszenie o udzielenie zamówienia na zadanie pn; „Budowa podłączeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Słupia”

***********************************************
Zapytanie ofertowe na ,,Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Słupia oraz sprawowanie opieki nad nimi w schronisku”

Załącznik Nr 1

Załącznik nr 2
***************************************

Dotyczy: zapytania ofertowego na zadanie pn. „Dostawa oleju napędowego grzewczego”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 

********************************

Dotyczy: zapytania ofertowego na zadanie: zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko – pomorskiego i łódzkiego”

Informacja z otwarcia ofert

*********************************

Dotyczy: zapytania ofertowego na zadanie: zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko – pomorskiego i łódzkiego”

Odpowiedzi na wnioski Wykonawców o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego

**********************************

Zapytanie ofertowe na zadanie: „Dostawa oleju napędowego grzewczego”

Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
*************************************
Zapytania ofertowe na zadanie: zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „ Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko – pomorskiego i łódzkiego”
Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1
załącznik Nr 2
załącznik Nr 3
załącznik Nr 4
***********************************
Dotyczy zapytania ofertowego na zadanie: zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko – pomorskiego i łódzkiego”
Unieważnienie postępowania
***************************************
Dotyczy zapytania ofertowego na zadanie: zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „ Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko – pomorskiego i łódzkiego”
Wyjaśnienia do zapytania ofertowego
*****************************************
Zapytanie ofertowe na zadanie: zakup i dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu pn. „ Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko – pomorskiego i łódzkiego”
zapytanie ofertowe
załącznik Nr 1
załącznik Nr 2
załącznik Nr 3
załącznik Nr 4
************************************
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie „Dostawa oleju napędowego grzewczego”
 
************************************
Dotyczy: „Budowa podłączeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Słupia”
Informacja o wyborze oferty
Informacja o najwyżej ocenionej ofercie
**************************************
Dotyczy: „Budowa podłączeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Słupia”
Informacja z otwarcia ofert
***************************************
Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie pn: „Odbiór, transport i składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słupia”
************************************
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn Budowa podłączeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Słupia
SIWZ
Załącznik Nr 1-3,5-1
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 6 – dokumentacja projektowa
Przedmiar robót
Projekty
1
2
3
4
5
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych
**********************************
Unieważnienie postępowania na zadanie pn: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Słupia”
 
 
************************************
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów”
Ogłoszenie o zamówieniu
SIWZ
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Załączniki 2-6, 8
Załącznik Nr 7

**************************************************

********************************************

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie pn: „Dowóz i odwóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Słupi w roku szkolnym 2019/2020”

*******************************************

***************************************************

***********************************************

*******************************************

*****************************************************

Dotyczy zamówienia na zadanie pn:
„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i  kredytów”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn.:„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1 000 000,00 PLN na finansowanie planowanego deficytu budżetu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i  kredytów”

***********************************************************

************************************************************

************************************************************

**********************************************************

***********************************************************

**********************************************************************

*******************************************************************

************************************************************************

************************************************************************

************************************************************************

*****************************************************************

*****************************************************************

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: „Kredyt krótkoterminowy na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu roku 2019”

********************************************************************

**********************************************************************

*********************************************************************

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2019 rok

Plan-zamówień

********************************

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. ,,Dostawa środków czystości i higieny oraz sprzętu do utrzymania czystości do Szkoły Podstawowej w Winnej Górze”

*******************************

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. ,,Dostawa środków czystości i higieny, sprzętu do utrzymania czystości oraz artykułów spożywczych do Urzędu Gminy w Słupi”

******************************

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Dostawa artykułów biurowych, papieru kserograficznego oraz materiałów eksploatacyjnych do Szkoły Podstawowej w Słupi”

********************************

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Dostawa artykułów biurowych, papieru kserograficznego oraz materiałów eksploatacyjnych do Szkoły Podstawowej w Winnej Górze”

***********************************

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Dostawa środków czystości i higieny oraz sprzętu do utrzymania czystości do Szkoły Podstawowej w Słupi”

***********************************

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: ,,Dostawa artykułów biurowych, papieru kserograficznego oraz materiałów eksploatacyjnych do Urzędu Gminy w Słupi”

**************************************

Informacja o wyborze oferty na „Dostawę oleju napędowego grzewczego”

*****************************************

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: ,,Dostawa środków czystości i higieny oraz sprzętu do utrzymania czystości do Szkoły Podstawowej w Słupi ”
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
**************************************

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Dostawa artykułów biurowych, papieru kserograficznego oraz materiałów eksploatacyjnych do Szkoły Podstawowej w Słupi”

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

**********************************

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie „Dostawa artykułów biurowych, papieru kserograficznego oraz materiałów eksploatacyjnych do Szkoły Podstawowej w Winnej Górze”

***************************************

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. „Dostawa artykułów biurowych, papieru kserograficznego oraz materiałów eksploatacyjnych do Szkoły Podstawowej w Winnej Górze”

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

************************************

Zapytanie ofertowe na zadanie pn. ,,Dostawa środków czystości i higieny oraz sprzętu do utrzymania czystości do Szkoły Podstawowej w Winnej Górze”

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

***************************************

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na zadanie pn Dostawa środków czystości i higieny oraz sprzętu do utrzymania czystości do Szkoły Podstawowej w Winnej Górze

*******************************************

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: ,,Dostawa środków czystości i higieny, sprzętu do utrzymania czystości oraz artykułów spożywczych do Urzędu Gminy w Słupi ”
Załącznik nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

*********************************************
Zapytanie ofertowe na zadanie pn: „Dostawa artykułów biurowych, papieru kserograficznego oraz materiałów eksploatacyjnych do Urzędu Gminy w Słupi”
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

********************************************
Zapytanie ofertowe „Dostawa oleju napędowego grzewczego”
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
****************************************
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn. „Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Słupia oraz sprawowanie opieki nad nimi w schronisku”

****************************************

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: ,,Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Słupia oraz sprawowanie opieki nad nimi w schronisku”
Załącznik Nr 1
Załącznik nr 2

**************************************
Zapytanie ofertowe na zadanie pn: ,,Dostawa środków czystości i higieny oraz sprzętu do utrzymania czystości do Szkoły Podstawowej w Winnej Górze ”
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

***************************************
Zapytanie ofertowe na zadanie pn: „Dostawa artykułów biurowych, papieru kserograficznego oraz materiałów eksploatacyjnych do Szkoły Podstawowej w Winnej Górze”

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

************************************
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Słupia”


******************************
Dotyczy:
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie, dostawa i montaż multimedialnej „Ławki niepodległości dla samorządów”

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

**********************************

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie, dostawa i montaż multimedialnej „Ławki niepodległości dla samorządów”

Zmiana treści Zapytania ofertowego

***********************************

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: „Wykonanie, dostawa i montaż multimedialnej „Ławki niepodległości dla samorządów”

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3 

*********************************
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”

**********************************

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Udzielenie i obsługę kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Słupia w 2018 roku”

************************************

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: „Udzielenie i obsługę kredytu krótkoterminowego na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Słupia w 2018 roku”

Formularz

************************************

Informacja o najwyżej ocenionej ofercie na zadanie pn: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Słupia”

******************************

Informacja z sesji otwarcia ofert na zadanie Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego

**********************

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa gazu płynnego propan”

********************

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Dostawa oleju napędowego grzewczego”

*********************

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na zadanie pn: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”

Zmiana Nr 2 treści SIWZ

Zmiana treści SIWZ

Załącznik Nr 1

******************

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

*************************

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

*************************

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. „Dostawa oleju napędowego grzewczego”

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 – formularz oferty

Załącznik Nr 2 – wzór umowy

**************************

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. „Dostawa gazu płynnego propan”

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1 – formularz oferty

Załącznik Nr 2 – wzór umowy

***************************

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

**************************

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

***************************

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn. „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego”

SIWZ z załącznikami

Załącznik nr 6 wykaz mienia i inne dane Zamawiającego

*************************

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Słupia”

****************************************

Informacja o wyborze oferty na zadanie pn: ,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Słupia”

*********************************

UWAGA: Zmiana Załącznika Nr 1

Załącznik Nr 1

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: ,,Pełnienie nadzoru inwestorskiego w ramach projektu „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Słupia”

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

*****************************************************
Zapytanie ofertowe dotyczące zajęć indywidualnych nauki gry na pianinie lub akordeonie

***********************************

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: „Dostawa wyposażenia i sprzętu ratownictwa dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Słupia”

***********************************

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: “Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Słupia”. 

**************************************

Informacja o wyborze oferty na zadanie pn: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słupia”
*******************************************

Informacja o najwyżej ocenionej ofercie na zadanie pn: „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Słupia”

********************************************

Informacja z otwarcia ofert dot. postępowania o udzielenie zamówienia zadanie pn: „Budowa mikroinstalacji prosumenckich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Słupia”

Informacja z otwarcia ofert

*******************

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słupia”

********************

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na zadanie pn: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słupia”

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Zmiana treści SIWZ

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

Załącznik nr 1

****************

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Budowa mikroinstalacji prosumenkich wykorzystujących odnawialne źródła energii w Gminie Słupia”

SIWZ
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 2a
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8
Załącznik Nr 9 dokumentacja techniczna – projekt budowlany instalacji fotowoltaicznych
Załącznik Nr 9 dokumentacja techniczna – projekt budowlany gruntowej pompy ciepła
Załącznik Nr 9 dokumentacja techniczna – przedmiary
Załącznik Nr 9 dokumentacja techniczna – przedmiar
Załącznik Nr 9 dokumentacja techniczna STWIOR

***********************************************

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słupia”
SIWZ
Załącznik Nr 1-4
Załącznik Nr 5
Dokumentacja projektowa – opis techniczny
Dokumentacja projektowa – plan orientacyjny
Dokumentacja projektowa – plan sytuacyjny
Dokumentacja projektowa – profil podłużny
Dokumentacja projektowa – szczegół konstrukcyjny
Dokumentacja projektowa – szczegół mijanki
Dokumentacja projektowa – szczegół zjazdu
Dokumentacja projektowa – przedmiar
Dokumentacja projektowa – Szczegółowe Specyfikacje Techniczne
Dokumentacja projektowa – operat wodnoprawny
Dokumentacja projektowa – operat wodnoprawny
Dokumentacja projektowa – operat wodnoprawny
Dokumentacja projektowa – operat wodnoprawny
Dokumentacja projektowa – operat wodnoprawny
Dokumentacja projektowa – operat wodnoprawny
Dokumentacja projektowa – operat wodnoprawny
*****************************************


Informacja o wyborze oferty na zadanie pn: „Sprzedaż samochodu służbowego dla Urzędu Gminy w Słupi”

*****************************************

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: ,,Dostawa środków czystości i higieny, sprzętu do utrzymania czystości oraz artykułów spożywczych do Urzędu Gminy w Słupi „

***************************************************

Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie pn: ,,Dostawa środków czystości i higieny oraz sprzętu do utrzymania czystości do Szkoły Podstawowej w Słupi ‚

****************************************************

Informacja o wyborze oferty na zadanie pn: „Dostawa artykułów biurowych, papieru kserograficznego oraz materiałów eksploatacyjnych do Szkoły Podstawowej w Słupi”

****************************************************

Informacja o wyborze oferty na zadanie pn: „Dostawa oleju napędowego grzewczego”
***************************************************

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: „Dostarczenie pojemników oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Słupia”

*************************************************

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: „Dostawa artykułów biurowych, papieru kserograficznego oraz materiałów eksploatacyjnych do Urzędu Gminy w Słupi”
**************************************************

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Sprzedaż samochodu służbowego dla Urzędu Gminy w Słupi”

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

************************************************

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: ,,Dostawa środków czystości i higieny, sprzętu do utrzymania czystości oraz artykułów spożywczych do Urzędu Gminy w Słupi ‚

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załacznik Nr 2

Załącznik Nr 3

*********************************************

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Dostawa oleju napędowego grzewczego”

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

************************************************

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: ,,Dostawa środków czystości i higieny oraz sprzętu do utrzymania czystości do Szkoły Podstawowej w Słupi”

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

*********************************************

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Dostawa artykułów biurowych, papieru kserograficznego oraz materiałów eksploatacyjnych do Szkoły Podstawowej w Słupi”

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3
********************************************

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: „Dostawa oleju napędowego grzewczego”

************************************************

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: ,,Dostawa środków czystości i higieny oraz sprzętu do utrzymania czystości do Szkoły Podstawowej w Winnej Górze ”

**************************************************

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: „Dostawa artykułów biurowych, papieru kserograficznego oraz materiałów eksploatacyjnych do Szkoły Podstawowej w Winnej Górze”

****************************************************

Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie pn: ,,„Dostawa artykułów biurowych, papieru kserograficznego oraz materiałów eksploatacyjnych do Szkoły Podstawowej w Winnej Górze”

********************************************

Zawiadomienie o unieważnienie postępowania na zadanie pn: ,,Dostawa środków czystości i higieny oraz sprzętu do utrzymania czystości do Szkoły Podstawowej w Winnej Górze ”

*******************************************
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn: „Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla dzieci i młodzieży uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Winnej Górze oraz Szkoły Podstawowej w Słupi”

*****************************************

Zmiana treści zapytania ofertowego na zadanie pn: „Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla dzieci i młodzieży uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Winnej Górze oraz do Szkoły Podstawowej w Słupi”

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

************************************

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „„Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla dzieci i młodzieży uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Winnej Górze oraz do Szkoły Podstawowej w Słupi ”

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1

Załącznik nr 2

*************************************

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: ,,Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Słupia oraz sprawowanie opieki nad nimi w schronisku”
*************************************

Zmiana treści Zapytania ofertowego na zadanie pn: „,,Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Słupia oraz sprawowanie opieki nad nimi w schronisku”

Załącznik Nr 1

*********************************

Odpowiedzi na pytania na zadanie pn: „,,Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Słupia oraz sprawowanie opieki nad nimi w schronisku”

**************************************

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn ,,Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Słupia oraz sprawowanie opieki nad nimi w schronisku”

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1

Załacznik nr 2

*************************************

Informacja o wyborze oferty na zadanie pn: „Dostawa oleju napędowego grzewczego”

**************************************

Unieważnienie zapytania ofertowego na zadanie pn: „Dostawa oleju napędowego grzewczego”
*****************************************

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn Dostawa oleju napędowego grzewczego

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1

Załącznik-Nr-2

**************************************

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Dostawa oleju napędowego grzewczego”
Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

** ************************************


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn; „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia”

***********************************

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: „Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Słupi”

*************************************

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krosnowa, Nowa Krosnowa i Słupia „
****************************************

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn Dostawa oleju napędowego grzewczego

***************************************

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Domu Nauczyciela w miejscowości Winna Góra”
****************************************

Ogłoszeniu o zamówieniu na zadanie pn: „Dostawa oleju napędowego grzewczego”
Zapytanie ofertowe na zadanie pn: „Dostawa oleju napędowego grzewczego’
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
*****************************************

Informacja o wyborze oferty na zadanie pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia”

**************************************

Unieważnienie postępowania na zadanie pn: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słupia”

**********************************

Informacja o wyborze oferty na zadanie pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krosnowa, Nowa Krosnowa i Słupia”

***********************************

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Podłęcze i Wólka-Nazdroje’

*********************************

Informacja o najwyżej ocenionej ofercie na zadanie pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Słupi”

*********************************

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: „Budowa zbiornika wyrównawczego na stacji uzdatniania wody w miejscowości Słupia”

*********************************

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słupia”

*******************************

Informacja o najwyżej ocenionej ofercie na zadanie pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krosnowa, Nowa Krosnowa i Słupia”

*****************************

Informacja o wyborze oferty na zadanie pn: „Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Słupi”

*******************************

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miescowości Słupia”

*****************************
Informacja o najwyżej ocenionej ofercie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Słupi”

****************************

Zmiana ogłoszenia o zamówieniu na zadanie pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia”
Zmiana treści SIWZ na zadanie pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia”
*****************************

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krosnowa, Nowa Krosnowa i Słupia”
************************************

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słupia”

SIWZ
Załącznik Nr 1-4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6 – dokumentacja projektowa
Załącznik Nr 6 – dokumentacja projektowa
Załącznik Nr 6 – dokumentacja projektowa
Załącznik Nr 6 – dokumentacja projektowa
Załącznik Nr 6 – dokumentacja projektowa
Załącznik Nr 6 – dokumentacja projektowa
Załącznik Nr 6 – dokumentacja projektowa
Załącznik Nr 6 – dokumentacja projektowa
Załącznik Nr 6 – dokumentacja projektowa
**************************

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn: „Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Słupi”
*******************************

Informacja o wyborze oferty na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Domu Nauczyciela w miejscowości Winna Góra”
**************************

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia”
SIWZ
Załącznik Nr 1-5
Załącznik Nr 6
Załącznik nr 7 – dokumentacja projektowa – projekt budowlany
Załącznik Nr 7 – dokumentacja projektowa – przedmiar robót
Załącznik nr 7 – dokumentacja projektowa – STWiORB
Załącznik Nr 7 dokumentacja projektowa – opinia geotechniczna
******************************

Unieważnienie postępowania na zadanie na zadanie pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia”

**************************

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia”

************************

Informacja o wyborze oferty na zadanie pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Podłęcze i Wólka-Nazdroje”

****************

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn „Dowóz i odwóz uczniów do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słupi w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019”

********************

Odpowiedzi na pytania dot postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie „Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Słupi”

*****************

Informacja o wyborze oferty na zadanie pn. „Budowa zbiornika wyrównawczego na stacji uzdatniania wody w miejscowości Słupia”

*************************

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krosnowa, Nowa Krosnowa i Słupia”
SIWZ
Załącznik Nr 1-5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7 – dokumentacja projektowa – projekt budowlany (154MB)

Załącznik Nr 7 – dokumentacja projektowa – przedmiar robót
Załącznik Nr 7 – dokumentacja projektowa – STWiORB
Załącznik Nr 7 – dokumentacja projektowa – dokumentacja badań podłoża gruntowego
***************************

Unieważnienie postępowania na zadanie pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krosnowa, Nowa Krosnowa i Słupia”
******************************

Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krosnowa, Nowa Krosnowa i Słupia”
************************************
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Słupi”

SIWZ
Załącznik Nr 1-5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany dot. termomodernizacji i rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Słupi oraz instalacji fotowoltaicznych
Załącznik Nr 7 – Przedmiar robót dot. instalacji fotowoltaicznych
Załącznik Nr 7 -Przedmiar robót dot. termomodernizacji i rozbudowy budynku Urzędu Gminy
Załącznik Nr 7 – STWiORB dot. instalacji fotowoltaicznych
Załacznik Nr 7 STWiORB dot. termomodernizacji oraz rozbudowy budynku Urzędu Gminy
***********************************

Unieważnienie postępowania w sprawie zamówienia publicznego na zadanie pn: „Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Słupi”
***********************************

Informacja z otwarcia ofert, które zostały złożone w przetargu nieograniczonym na zadanie pn: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Domu Nauczyciela w miejscowości Winna Góra”.

********************************

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słupia”
SIWZ
Załącznik Nr 1-4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6 – dokumentacja projektowa
Załącznik Nr 6 – dokumentacja projektowa
Załącznik Nr 6 – dokumentacja projektowa
Załącznik Nr 6 – dokumentacja projektowa
Załącznik Nr 6 – dokumentacja projektowa
Załącznik Nr 6 – dokumentacja projektowa
Załącznik Nr 6 – dokumentacja projektowa
Załącznik Nr 6 – dokumentacja projektowa
Załącznik Nr 6 – dokumentacja projektowa

****************************

Odpowiedzi na pytania Wykonawców dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Domu Nauczyciela w miejscowości Winna Góra”

****************************

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia”
SIWZ
Załącznik Nr 1-5
Załącznik Nr 6
Załącznik nr 7 – dokumentacja projektowa – projekt budowlany
Załącznik Nr 7 – dokumentacja projektowa -przedmiar robót
Załącznik nr 7 dokumentacja projektowa – STWiORB
Załacznik Nr 7 dokumentacja projektowa – opinia geotechniczna
**********************************
Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia”
**************************************
Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej”
******************************************
Zmiana treści SIWZ na zadanie pn: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Domu Nauczyciela w miejscowości Winna Góra”

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA na zadanie pn: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Domu Nauczyciela w miejscowości Winna Góra”
*******************************************

Informacja o najwyżej ocenionej ofercie na zadanie pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Podłęcze i Wólka-Nazdroje”

*************************************************


Informacja z otwarcia ofert na zadanie pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Podłęcze i Wólka-Nazdroje”

*****************************************
Informacja o ofercie najwyżej ocenionej dot. zadania pn”: „Budowa zbiornika wyrównawczego na stacji uzdatniania wody w miejscowości Słupia”


****************************
Zmiana Nr 2 treści SIWZ

Załącznik Nr 1 – Nowy wzór formularza oferty
Odpowiedzi na pytania na zadanie pn: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Domu Nauczyciela w miejscowości Winna Góra”
Załącznik Nr 1 – Nowy wzór formularza oferty
Załącznik Nr 2
*************************************
Zmiana treści SIWZ na zadanie pn: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Domu Nauczyciela w miejscowości Winna Góra”

**********************************
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na zadanie pn: „Budowa zbiornika wyrównawczego na stacji uzdatniania wody w miejscowości Słupia”

************************************************
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krosnowa, Nowa Krosnowa i Słupia”

SIWZ
Załącznik Nr 1-5
Załącznik Nr 6
Załacznik Nr 7 – dokumentacja projektowa – projekt budowlany (154MB)
Załącznik Nr 7 – dokumentacja projektowa – przedmiar robót
Załącznik Nr 7 – dokumentacja projektowa STWiORB
Załącznik Nr 7 – dokumentacja projektowa – dokumentacja badań podłoża gruntowego
************************************
Odpowiedzi na pytania Wykonawców dot. zadania pn: „Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Słupi”
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Termomodernizacja i rozbudowa budynku Urzędu Gminy w Słupi”

SIWZ
Załącznik Nr 1-5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany dot. termomodernizacji i rozbudowy budynku Urzędu Gminy w Słupi oraz instalacji fotowoltaicznych
Załacznik Nr 7 – STWiORB dot. instalacji fotowoltaicznych
Załacznik Nr 7 STWiORB dot. termomodernizacji oraz rozbudowy budynku Urzędu Gminy
Załacznik Nr 7 -Przedmiar robót dot. termomodernizacji i rozbudowy budynku Urzędu Gminy
Załącznik Nr 7 – Przedmiar robót dot. instalacji fotowoltaicznych
Załącznik Nr 8 – Audyt energetyczny

********************************************
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia”
SIWZ
Załącznik Nr 1-5
Załącznik Nr 6

Załącznik nr 7
Załącznik Nr 7 – STWiORB
Załącznik Nr 7 – Opinia geotechniczna
***********************************************
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadnie pn: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Słupia”

**********************************************
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Podłęcze i Wólka-Nazdroje”

SIWZ
Załącznik Nr 1-5
Załacznik Nr 6
Załącznik Nr 7 – Projekt budowy małych oczyszczalni ścieków przy budynkach mieszkalnych w miejscowości Podłęcze nr ewid. dz. 4/1, 4/2, 17, 18, 27, 28, 33
Załącznik Nr 7 – Szkic sytuacyjny
Załącznik Nr 7 – Szkic sytuacyjny
Załącznik Nr 7 – Szkic sytuacyjny
Załącznik Nr 7 – Rysunek drenaż rozsączający dz. Nr 4/1 i 4/2
Załącznik Nr 7 – Rysunek drenaż rozsączający dz. Nr 17
Załącznik Nr 7 – Rysunek drenaż rozsączający dz. Nr 18
Załącznik Nr 7 – Rysunek drenaż rozsączający dz. Nr 27
Załącznik Nr 7 – Rysunek drenaż rozsączający dz. Nr 28
Załącznik Nr 7 – Rysunek drenaż rozsączający dz. Nr 33
Załącznik Nr 7 – Projekt budowy małych oczyszczalni ścieków przy budynkach mieszkalnych w miejscowości Podłęcze nr ewid. dz. 35, 38, 78/2, 79
Załącznik Nr 7 – Szkic sytuacyjny
Załącznik Nr 7 – Rysunek drenaż rozsączający dz. Nr 35
Załącznik Nr 7 – Rysunek drenaż rozsączający dz. Nr 38
Załącznik Nr 7 – Rysunek drenaż rozsączający dz. Nr 78/2
Załącznik Nr 7 – Rysunek drenaż rozsączający dz. Nr 79
Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany małych oczyszczalni ścieków przy budynkach mieszkalnych w miejscowości Wólka-Nazdroje nr ewid. dz. 11,30,43, 12, 13,30,45, 14, 15, 19, 22,30,55, 23,30,56, 28
Załącznik Nr 7 – Szkic sytuacyjny
Załącznik Nr 7 – Szkic sytuacyjny
Załącznik Nr 7 – Szkic sytuacyjny
Załącznik Nr 7 – Rysunek drenaż rozsączający dz. Nr 11 30 43
Załącznik Nr 7 – Rysunek drenaż rozsączający dz. Nr 12
Załącznik Nr 7 – Rysunek drenaż rozsączający dz. Nr 13 30 45
Załącznik Nr 7 – Rysunek drenaż rozsączający dz. Nr 14
Załącznik Nr 7 – Rysunek drenaż rozsączający dz. Nr 15
Załącznik Nr 7 – Rysunek drenaż rozsączający dz. Nr 19
Załącznik Nr 7 – Rysunek drenaż rozsączający dz. Nr 22 30 55
Załącznik Nr 7 – Rysunek drenaż rozsączający dz. Nr 23 30 56
Załącznik Nr 7 – Rysunek drenaż rozsączający dz. Nr 28
Załącznik Nr 7 – Przedmiar robót dz. Nr 4/1 4/2 Podłęcze
Załącznik Nr 7 – Przedmiar robót dz. 17 Podłęcze
Załącznik Nr 7 – Przedmiar robót dz. 18 Podłęcze
Załącznik Nr 7 – Przedmiar robót dz. 27 Podłęcze
Załącznik Nr 7 – Przedmiar robót dz. 28 Podłęcze
Załącznik Nr 7 – Przedmiar robót dz. 33 Podłęcze
Załącznik Nr 7 – Przedmiar robót dz. 35 Podłęcze
Załącznik Nr 7 – Przedmiar robót dz. 38 Podłęcze
Załącznik Nr 7 – Przedmiar robót dz. 78/2 Podłęcze
Załącznik Nr 7 – Przedmiar robót dz. 79 Podłęcze
Załącznik Nr 7 – Przedmiar robót dz. Nr 11 30 43 Wólka Nazdroje
Załącznik Nr 7 – Przedmiar robót dz. Nr 12 Wólka Nazdroje
Załącznik Nr 7 – Przedmiar robót dz. Nr 13 30 45 Wólka Nazdroje
Załącznik Nr 7 – Przedmiar robót dz. Nr 14 Wólka Nazdroje
Załącznik Nr 7 – Przedmiar robót dz. Nr 15 Wólka Nazdroje
Załącznik Nr 7 – Przedmiar robót dz. Nr 19 Wólka Nazdroje
Załącznik Nr 7 – Przedmiar robót dz. Nr 22, 30, 55 Wólka Nazdroje
Załącznik Nr 7 – Przedmiar robót dz. Nr 23, 30, 56 Wólka Nazdroje
Załącznik Nr 7 – Przedmiar robót dz. Nr 28 Wólka Nazdroje
Załącznik Nr 7 – Dokumentacja badań podłoża gruntowego
Załącznik Nr 7 – Dokumentacja badań podłoża gruntowego z opinią geotechniczną
Załącznik Nr 7 – Mapa dokumentacyjna
Załącznik Nr 7 – STWiORB

*******************************************************
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA na zadanie pn: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Domu Nauczyciela w miejscowości Winna Góra”
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz Domu Nauczyciela w miejscowości Winna Góra”

SIWZ
Załącznik Nr 1-5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany dot. termomodernizacji budynku szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Domu Nauczyciela – cz. 1
Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany dot. termomodernizacji budynku szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Domu Nauczyciela – cz. 2
Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany dot. termomodernizacji budynku szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Domu Nauczyciela – cz. 3
Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany dot. termomodernizacji budynku szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Domu Nauczyciela – cz. 4
Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany dot. termomodernizacji budynku szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Domu Nauczyciela – cz. 5
Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany dot. termomodernizacji budynku szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Domu Nauczyciela – cz. 6
Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany dot. Instalacji zbiorników naziemnych na gaz płynny propan 2 x 4850 l wraz z wewnętrzną i zewnętrzną instalacją gazową do budynku szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Domu Nauczyciela – cz. 1
Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany dot. Instalacji zbiorników naziemnych na gaz płynny propan 2 x 4850 l wraz z wewnętrzną i zewnętrzną instalacją gazową do budynku szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Domu Nauczyciela – cz. 2
Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany dot. Instalacji zbiorników naziemnych na gaz płynny propan 2 x 4850 l wraz z wewnętrzną i zewnętrzną instalacją gazową do budynku szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Domu Nauczyciela – cz. 3
Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany dot. Instalacji zbiorników naziemnych na gaz płynny propan 2 x 4850 l wraz z wewnętrzną i zewnętrzną instalacją gazową do budynku szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Domu Nauczyciela – cz. 4
Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany dot. Instalacji zbiorników naziemnych na gaz płynny propan 2 x 4850 l wraz z wewnętrzną i zewnętrzną instalacją gazową do budynku szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Domu Nauczyciela – cz. 5
Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany dot. Instalacji zbiorników naziemnych na gaz płynny propan 2 x 4850 l wraz z wewnętrzną i zewnętrzną instalacją gazową do budynku szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Domu Nauczyciela – cz. 6
Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany dot. Instalacji zbiorników naziemnych na gaz płynny propan 2 x 4850 l wraz z wewnętrzną i zewnętrzną instalacją gazową do budynku szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Domu Nauczyciela – cz. 7
Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkolnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Domu Nauczyciela – cz. 1
Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkolnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Domu Nauczyciela – cz. 2
Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkolnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Domu Nauczyciela – cz. 3
Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkolnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Domu Nauczyciela – cz. 4
Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkolnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Domu Nauczyciela – cz. 5
Załącznik Nr 7 – Projekt budowlany wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku szkolnym Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Domu Nauczyciela – cz. 6
Załacznik nr 7 – Projekt budowlany dot. ogniw fotowoltaicznych
Załącznik Nr 7 – przedmiar robót dot. budynku szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących
Załącznik Nr 7 – przedmiar robót dot. Domu Nauczyciela
Załacznik Nr 7 – przedmiar robót dot. ogniw fotowoltaicznych
Załącznik Nr 7 – STWiORB dot. instalacji centralnego ogrzewania oraz wewnętrznej i zewnętrznej instalacji gazowej z kotłownią gazową LPG
Załącznik Nr 7 -STWiORB dot. termomodernizacji
Załącznik Nr 7 – STWiORB dot. ogniw fotowoltaicznych
Załącznik Nr 8 – Audyt energetyczny cz. 1
Załącznik Nr 8 – Audyt energetyczny cz. 2
****************************************
INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT na zadanie pn: „Budowa zbiornika wyrównawczego na stacji uzdatniania wody w miejscowości Słupia”
*********************************************
Zmiana treści SIWZ na zadanie pn: „Budowa zbiornika wyrównawczego na stacji uzdatniania wody w miejscowości Słupia”
Odpowiedzi na pytania dot. zadania pn: „Budowa zbiornika wyrównawczego na stacji uzdatniania wody w miejscowości Słupia”
**********************
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Budowa zbiornika wyrównawczego na stacji uzdatniania wody w miejscowości Słupia”

SIWZ
Załącznik Nr 1-5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7 – projekt budowlany cz. 1
Załącznik Nr 7 – projekt budowlany cz. 2
Załącznik Nr 7 – przedmiar robót
Załącznik Nr 7 – STWiORB

***************************************
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Słupia”
Informacja z otwarcia ofert dot. zadania pn: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Słupia”
Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówienie na zadanie pn Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Słupia
Zmiana treści SIWZ
Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Słupia”
SIWZ
Załącznik Nr 1
Załączniki Nr 2-6
Załącznik Nr 7
**************************************************
Zapytanie ofertowe

dotyczy: odbioru, transportu i składowania wyrobów zwierających azbest z terenu Gminy Słupia
Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1 – Formularz ofertowy
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

****************************************************

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: „Dostawa oleju napędowego grzewczego” do budynku Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia, Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowości Słupia i Gzów
********************************************************
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: „Dostawa oleju napędowego grzewczego” do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w miejscowości Słupia
**********************************************************
Dostawa oleju napędowego grzewczego do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w miejscowości Słupia
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Dostawa oleju napędowego grzewczego”
Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2


Dostawa oleju napędowego grzewczego do budynku Urzędu Gminy, Ośrodka Zdrowia, Ochotniczych Straży Pożarnych w miejscowości Słupia i Gzów
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Dostawa oleju napędowego grzewczego”
Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
************************************************
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn: „Dostawa artykułów biurowych, papieru kserograficznego oraz materiałów eksploatacyjnych do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Winnej Górze”
******************************************
„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Słupia”
Unieważnienie postępowania przetargowego na zadanie pn:
Protokół z sesji otwarcia ofert
„Dostawa energii elektrycznej potrzeby Słupia”
Pytania Wykonawców i Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Pytania Wykonawców i odpowiedzi na pytania Wykonawców
Pytania i Odpowiedzi na pytania Wykonawców
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Słupia”
SIWZ
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Załączniki 2-7
Załącznik Nr 8
**************************************
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: „Dostawa paliwa stałego – węgla”
********************************************************
„Dostawa artykułów biurowych, papieru kserograficznego oraz materiałów eksploatacyjnych do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Winnej Górze

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Dostawa artykułów biurowych, papieru kserograficznego oraz materiałów eksploatacyjnych do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Winnej Górze”
Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
*******************************************************
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn: ,,Dostawa środków czystości i higieny oraz sprzętu do utrzymania czystości do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Winnej Górze”
*********************************************************
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Dostawa paliwa stałego – węgla”
Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1
Załacznik Nr 2
*******************************************************
Zmiana treści Zapytania ofertowego na zadanie pn: ,,Dostawa środków czystości i higieny oraz sprzętu do utrzymania czystości do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Winnej Górze ”
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: ,,Dostawa środków czystości i higieny oraz sprzętu do utrzymania czystości do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Winnej Górze ”
Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1
Załacznik Nr 2
Załącznik Nr 3
*****************************************************
Unieważnienie postępowania w sprawie zamówienia publicznego na zadanie pn: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Słupia”
*********************************************************
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn ,,Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Słupia oraz sprawowanie opieki”
*****************************************************
Zmiana treści Zapytania ofertowego na zadanie pn: ,,Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Słupia oraz sprawowanie opieki nad nimi w schronisku”
Pytania i odpowiedzi dot. treści Zapytania ofertowego na zadanie pn : ,,Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Słupia oraz sprawowanie opieki nad nimi w schronisku”

*****************************************************
Odpowiedzi na pytania dot. postępowania o zamówienie publiczne „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Słupia”
*********************************
Zawiadomienie o wyborze oferty na zadanie pn: „Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla dzieci i mlodzieży uczęszczających do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Winnej Górze oraz do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słupi”
***********************************
„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Słupia”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Słupia”
SIWZ
Załącznik Nr 1 do SIWZ
Załączniki 2-7
Załącznik Nr 8
*****************************
,,Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Słupia oraz sprawowanie opieki nad nimi w schronisku”
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: ,,Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Gminy Słupia oraz sprawowanie opieki nad nimi w schronisku”
Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2

******************************************************
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Dostawa oleju napędowego grzewczego”
Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
************************************
Zmiana treści Zapytania ofertowego „Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla dzieci i młodzieży uczęszczających do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Winnej Górze oraz do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słupi”
Zmiana Załącznika Nr 1
Zmiana Załącznika Nr 2
Zmiana Załącznika nr 3
*********************************
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Przygotowanie i dostarczanie posiłków dla dzieci i młodzieży uczęszczających do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Winnej Górze oraz do Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słupi ”
Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik nr 3
******************************
„Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Słupia”

Unieważnienie postępowania przetargowego na zadanie pn: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Słupia”
Pytania i odpowiedzi dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę energii elektrycznej na potrzeby Gminy Słupia”

Zmiana treści SIWZ na zadanie pn: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Słupia”

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Słupia”

SIWZ

Załacznik Nr 1 do SIWZ

Załączniki 2-7

Załacznik Nr 8

*********************************

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Dostawa paliwa stałego – węgla”
Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
******************************
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: „Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku strażnicy OSP Krosnowa”

*******************************

Zapytanie ofertowe na zadanie pn: „Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku strażnicy OSP Krosnowa”
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
*****************************
Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie pn: „Wykonanie centralnego ogrzewania w budynku strażnicy OSP Krosnowa”
***************************
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: „Dostawa oleju napędowego grzewczego”
*********************************************
ZAPYTANIE OFERTOWE

 dotyczące: „Wykonania centralnego ogrzewania w budynku strażnicy OSP Krosnowa”

Ogłoszenie o zamówieniu

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Odpowiedź na pytanie Wykonawcy dot. „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Krosnowa”
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Nowa Krosnowa”
Zapytanie ofertowe
Załacznik Nr 1
Załacznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 4
Zalącznik Nr 5
*********************************
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej Nr 115402E w miejscowości Nowa Krosnowa”
**************************************************
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej Nr 115402E w miejscowości Nowa Krosnowa”
**************************************************
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn: „Dostawa oleju napędowego grzewczego”
**********************
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Dostawa oleju napędowego grzewczego”
Zapytanie ofertowe
Załacznik Nr 1
Załacznik Nr 2
Zalącznik Nr 3
********************************************************
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn: „Dostawa oleju napędowego grzewczego”
*********************************************************
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn Dostawa oleju napędowego grzewczego
Zapytanie ofertowe olej
Załacznik Nr 1
Załacznik Nr 2
Zalącznik Nr 3

*********************************************************
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Słupia”
*****************************************************
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn; „Odbiór, transport i składowanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Słupia”
***************************************
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Słupia”
******************************************************
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Dostawa oleju napędowego grzewczego”
Zapytanie ofertowe
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Zmiana załącznika-Nr-1-3.pl/wp-content/uploads/2008/11/Zalącznik-Nr-3.doc”>Zalącznik Nr 3Zmiana załacznika Nr 1
***************************************************
Odpowiedzi na pytania dot. zamówienia publicznego ” Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Słupia”
Załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania

Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Gminy Słupia”
SIWZ wraz z Załącznikami
Załącznik Nr 4 do SIWZ
****************************************************
Ogłoszenie o udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Słupia”

Ogłoszenie o udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn
*******************************************
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn; „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Slupia”
**********************************************
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słupia i Modła”
*********************************************
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słupia i Modła”
********************************************
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy dot. przetargu na zadanie pn: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Słupia”
Odpowiedzi na pytania Wykonawców dot.: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Słupia”
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na zadanie pn: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Słupia”
Zmiana treści SIWZ na zadanie pn: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Słupia”
Załącznik Nr 1
*********************************************
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Dostawa energii elektrycznej na potrzeby Gminy Słupia”
SIWZ
Zalacznik Nr 1
Załączniki 2-6
Załącznik Nr 7

******************************************
Zmiana treści SIWZ na zadanie pn: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słupia i Modła’
Załącznik Nr 1
Wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ na zadanie pn: „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Slupia i Modła”
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Słupia i Modła’
SIWZ
Załączniki
Załącznik Nr 8 – Umowa
Załącznik Nr 9
Załącznik Nr 9
Zalącznik Nr 9
Załącznik Nr 9
Załącznik Nr 10
Załącznik Nr 11
********************************

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia „Dostawa oleju napędowego grzewczego’
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn: „Dostawa oleju napędowego grzewczego” **********************************************************************************
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 733 604,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów” ***********************************************
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn: „„Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 733 604,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów” **********************************************************************

Zmiana SIWZ na zadanie pn: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 733 604,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów” Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia na zadanie pn: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 733 604,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów” Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 733 604,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów” SIWZ Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 4 Załacznik Nr 5 Załacznik Nr 6 Załacznik Nr 7 Załacznik Nr 8 Załącznik Nr 9 Załacznik Nr 10 Załącznik Nr 11 Załącznik Nr 12 Załącznik Nr 13 Załącznik Nr 14 Załącznik Nr 15 Załącznik Nr 16 Załącznik Nr 17 Załącznik Nr 18 Załacznik Nr 19 Załącznik Nr 20 Załacznik Nr 21 Załącznik Nr 22 Załącznik Nr 23 Załącznik Nr 24 Załacznik Nr 25 Załacznik Nr 26 Załącznik Nr 27 Załącznik Nr 28 Załącznik Nr 29 Załacznik Nr 30 Załącznik Nr 31 Załacznik Nr 32 **************************************************************
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Dostawa oleju napędowego grzewczego do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Słupi” SIWZ Załącznik-Nr-2 Załącznik-Nr-1 Załącznik-Nr-3 Załącznik-Nr-4 Załącznik-Nr-5 Załącznik-Nr-6 Zalącznik-Nr-7 Załącznik-Nr-8 *****************************************
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn: „Dostawa oleju napędowego grzewczego’ *****************************************
Informacja o wyborze oferty na zadanie pn: „Dostawa oleju napędowego grzewczego” *****************************************
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Dostawa oleju napędowego grzewczego” SIWZ Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 4 Załącznik Nr 5 Załącznik Nr 6 Zalącznik Nr 7 Załącznik Nr 8 ***********************************************************
Unieważnienie na zadanie pn:”Dostawa oleju napędowego grzewczego” *******************************************************
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Dostawa oleju napędowego grzewczego” na zadanie pn: „Dostawa oleju napędowego grzewczego” SIWZ Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 4 Załącznik Nr 5 Załącznik Nr 6 Załącznik Nr 7 Załącznik Nr 8 **********************************************************************************
Ogłoszenie o udzieleniu zamowienia na zadanie pn: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 650 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu budżetu”

Informacja o wyborze oferty na zadanie pn: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 650 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu budżetu”
*******************************************************************************
Odpowiedź na pytanie dotyczące zadania pn: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 650 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu budżetu” *************************************************************************
Zmiana Nr 2 treści SIWZ na zadanie pn: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 650 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu budżetu” Załącznik Nr 29Załącznik Nr 29 *************************************************************************
Zmiana treści SIWZ na zadanie pn: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 650 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu budżetu” *************************************************************************
Ogłoszenie o zamówieniu na zadanie pn: „Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 650 000,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu budżetu” SIWZ Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 4 Załącznik Nr 5 Załącznik Nr 6 Załącznik Nr 7 Załącznik Nr 8 Załącznik Nr 9 Załącznik Nr 10 Załącznik Nr 11 Załącznik Nr 12 Załącznik Nr 13 Załącznik Nr 14 Załącznik Nr 15 Załącznik Nr 16 Załącznik Nt 17 Załącznik Nr 18 Załacznik Nr 19 Załącznik Nr 20 Załacznik Nr 21 Załącznik Nr 22 Załącznik Nr 23 Załącznik Nr 24 Załacznik Nr 25 Załącznik Nr 26 Załącznik Nr 27 Załącznik Nr 28

cialis daily use @ how to get viagra without a prescription @ viagra coupon @ pharmacy rx one @ where to buy cialis over the counter