Urząd Gminy Słupia wita!

Herb Gminy SłupiaGmina Słupia jest położona w południowej części powiatu skierniewickiego w odległości 20 km od Skierniewic oraz we wschodniej części województwa łódzkiego między Warszawą

a Łodzią.

Czytaj więcej o Gminie Słupia

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2021

Szanowni Mieszkańcy Gminy Słupia

 

Urząd Gminy w Słupi  informuje, że na terenie Gminy Słupia firma ‘’EKO-REGION’’ Sp. z o. o. przeprowadzi bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli nieruchomości.

Odpady będą zbierane od godziny 6.00 w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość danego sołectwa według następującego harmonogramu:

 

02.07.2021 r. – Gzów, Modła,

06.07.2021 r. – Zagórze,

09.07.2021 r. – Słupia, Słupia Borki, Słupia Gaj, Słupia Folwark,

16.07.2021 r. – Krosnowa, Nowa Krosnowa,

23.07.2021 r. – Bonarów, Podłęcze, Marianów,

27.07.2021 r. – Winna Góra, Wólka-Nazdroje.

 

Osoby posiadające zbędne odpady wielkogabarytowe winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w w/w harmonogramie.

 

Rodzaje odpadów, które będą odbierane w ilościach wskazujących na pochodzenie z gospodarstwa domowego z konkretnej nieruchomości:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady wielkogabarytowe  (zużyte meble, elementy stolarki np. drzwi, okna z szybami),
 • zużyte opony od samochodów osobowych (do 4 szt.).

 

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania, poprzez wystawienie na drodze dojazdowej do drogi głównej.

Informujemy, iż w zbiórce zabierane są wyłącznie odpady wielkogabarytowe, które  rodzajem lub wielkością nie mogą być odebrane w inny sposób.  Drobne odpady komunalne, które ze względu na rodzaj lub ilość nie mieszczą się  w pojemnikach do selektywnej zbiórki można oddawać bezpłatnie, przez cały rok osobiście w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującym się przy instalacji w Julkowie.     

Nie będą zabierane:

 • gruz,
 • kamienie,
 • odzież, obuwie,
 • lekarstwa,
 • szkło luzem,
 • materiały budowlane np. cegła, izolacyjne (styropian, wełna mineralna, papa),
 • opakowania po farbach, olejach itp.,
 • odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych, punktów usługowych, gospodarstw rolnych,
 • odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione (np. papa),
 • obudowy po sprzęcie AGD, RTV, komputerach itp.,
 • folia po kiszonkach,
 • posegregowane drobne odpady komunalne  zgromadzone w workach, które można oddać w PSZOK.

 

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy w Słupi (tel. 46 831-55-91 wew. 12) lub w firmie EKO-REGION Sp. z o. o. pod numerem telefonu 46 833-33-34.

Wójt Gminy Słupia

 Mirosław Matulski

KOCHANE DZIECI !!!
Z okazji Dnia Dziecka życzę Wam samych dobrych, radosnych chwil, uśmiechu i pogody ducha, świata pełnego dobroci, szczęścia, serdeczności i przyjaznych ludzi, a nadto wspaniałych przygód oraz szaleństwa, aby życie nie wydawało się nudne, abyście mogli odkrywać go wciąż na nowo. Niech uśmiech od ucha do ucha promienieje na Waszych twarzach i każdego dnia spotykają Was nowe przygody w gronie najbliższych przyjaciół i kochającej rodziny.

Niech szeroki uśmiech zagości na Waszych buziach i niech nigdy nie opuszcza Was dziecięca niewinność i ciekawość świata, a marzenia niech się zawsze spełnią.

Życzę wszystkim dzieciom, tym małym i tym dużym, żeby nigdy nie zatraciły dziecka w sobie.

                                                          Wójt Gminy Słupia

                                                          Mirosław Matulski

Szanowni Mieszkańcy Gminy Słupia!

W związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowskie Województwa Łódzkiego naborem wniosków w ramach Działania  X.1 „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, istnieje możliwość pozyskania środków na adaptację pomieszczeń w  gminie Słupia w celu utworzenia   żłobka/ miejsca opieki dla dzieci w wieku do lat 3. 

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie do dnia do 31 maja br. krótkiej, anonimowej ankiety dostępnej na stronie internetowej www.slupia.com.pl lub przesłanie w formie skanu czy zdjęcia na adres poczty elektronicznej: sekretariat@slupia.com.pl          

Ankieta żłobek w Gminie Słupia

Konsultacje społeczne dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej

Komunikat Prasowy

Konsultacje społeczne dokumentu określanego jako
projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej

 

Związek OSP RP realizując cele statutowe w zakresie reprezentowania interesów Ochotniczych Straży Pożarnych organizuje konsultacje społeczne przedstawionego przez Komendę Główną PSP dokumentu określanego jako projekt ustawy o ochotniczej straży pożarnej, mimo że z formalnego punktu widzenia konsultowany dokument jest co najwyżej propozycją przyszłego projektu ustawy.

Konsultacje odbywać się będą w trybie on-line i będą transmitowane on-line (szczegóły techniczne podane zostaną wkrótce na stronie www.zosprp.pl).

Problematykę zawartą w ww. dokumencie podzielono na 5 bloków tematycznych.

Dyskusji nad każdym z bloków poświęcony będzie osobny dzień konsultacji.

Harmonogram konsultacji:

 • Blok nr 1 – „Organizacja systemu ratowniczego” – poniedziałek, 10 maja,
 • Blok nr 2 – „Sprawy organizacyjne OSP, mundur, statut” – wtorek, 11 maja,
 • Blok nr 3 – „OSP – finansowanie nadzór, kontrola” – środa, 12 maja,
 • Blok nr 4 – „Działalność społeczna OSP” – czwartek, 13 maja
 • Blok nr 5 – „Dodatek do emerytur” – piątek 14 maja.

Pozostałe ustalenia dotyczące konsultacji: Początek spotkań – godz. 17.00. W celu wzięcia udziału w spotkaniu należy wypełnić załączony formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/FnFagEGQfTYfU96L6

Uwaga: W spotkaniu będzie mogło brać udział max. 50 zgłoszonych. W przypadku większej liczby zgłoszeń – decydować będzie losowanie.

Można się zgłaszać do dyskusji w kilku blokach tematycznych.

Zgłoszenia do dyskusji w poszczególnych blokach należy nadsyłać nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem spotkania.

Osoby, które wezmą udział w spotkaniach otrzymają link do spotkania na adres mailowy podany w formularzu zgłoszeniowym.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konsultacjach.

 

 

Nina Mirgos-Kilanowska

Rzecznik Prasowy
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej

Komunikat_ZOSPRP_Ustawa_Konsultacje_społeczne

KONKURS FILMOWY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Regulamin

zal.1 _filmowy

zal.1 _filmowy

MASECZKI ORAZ PŁYNY DO DEZYNFEKCJI DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SŁUPIA

Wójt Gminy Słupia informuje, że Gmina Słupia otrzymała maseczki oraz płyny do dezynfekcji
z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Maseczki oraz płyn będzie można odebrać w Urzędzie Gminy
w Słupi w godzinach pracy urzędu od 7.30 – 15.30 do dnia 10 maja 2021r.

Proszę zabrać ze sobą buteleczki na płyn.

 

        Wójt Gminy Słupia

     /-/ Mirosław Matulski

POWIATOWE PUNKTY SZCZEPIEŃ POWSZECHNYCH

Starostwo Powiatowe w Skierniewicach informuje, iż na terenie powiatu skierniewickiego powstały dwa  Powiatowe Punkty Szczepień Powszechnych przeciw Covid-19 w Nowym Kawęczynie i Bolimowie. Rejestracja pacjentów odbywa się pod numerami telefonów:

533381163
533381166
533381165
533381162

Serdecznie zapraszamy

ODBIÓR POJEMNIKÓW BIO

Szanowni Mieszkańcy Gminy Słupia

W związku ze zmianami dotyczącymi kompostowania bioodpadów Urząd Gminy w Słupi informuje, iż pojemniki brązowe będą odbierane w dniach 29 i 30 kwietnia 2021 r..

Mieszkańcy, którzy zadeklarowali posiadanie kompostowników przydomowych i kompostowanie bioodpadów proszeni są o wystawienie brązowych pojemników zgodnie z poniższym harmonogramem:

29 kwietnia – Gzów, Modła, Słupia, Zagórze.

30 kwietnia – Bonarów, Krosnowa, Marianów, Nowa Krosnowa, Podłęcze, Winna Góra, Wólka-Nazdroje.

Proszę by w tych dniach pusty i czysty pojemnik znajdował się przy drodze dojazdowej.

Odbiór pojemników dotyczy wyłącznie właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali kompostowanie bioodpadów, a zatem u osób, które nie złożyły takiej deklaracji, brązowe pojemniki pozostają bez zmian.

Wójt Gminy Słupia

 Mirosław Matulski

Następne »