Urząd Gminy Słupia wita!

Herb Gminy SłupiaGmina Słupia jest położona w południowej części powiatu skierniewickiego w odległości 20 km od Skierniewic oraz we wschodniej części województwa łódzkiego między Warszawą

a Łodzią.

Czytaj więcej o Gminie Słupia

Sołectwa NA PLUS

 

Gmina Słupia informuje, iż w ramach programu ‚Sołectwo na Plus” zrealizowano projekt pn: „Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym w miejscowości Słupia”, w ramach którego zamontowano następujące urządzenia: twister, wahadło, wyciskanie siedząc, wyciskanie leżąc, narciarz. Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w kwocie 10 000,00 PLN.

 

 


Gmina Słupia informuje, iż w ramach programu ‚Sołectwo na Plus” zrealizowano projekt pn: „Altana ogrodowa w Zagórzu”, w ramach którego wykonano altanę ogrodową. Projekt współfinansowany z budżetu Samorządu Województwa Łodzkiego w kwocie 10 000,00 PLN.

Informacja o treningu systemu alarmowania

Urząd Gminy w Słupi informuje, iż w dniu 24 listopada 2021 r. o godzinie 10.00 i 10.15 zostanie przeprowadzony trening systemu alarmowania. Trening będzie polegał na emitowaniu przez okres 3 minut ciągłego dźwięku syren (ogłoszenie alarmu), a następnie modulowanego dźwięku (odwołanie alarmu).

Wójt Gminy Słupia

Mirosław Matulski

Szanowni Mieszkańcy Gminy Słupia! 11 Listopada obchodzimy Narodowe Święto Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej - rocznicę odzyskania naszej wolnej Ojczyzny. To, że po stu dwudziestu trzech latach rozbiorów udało się odrodzić nasze państwo, stanowi ogromne osiągnięcie tamtego pokolenia, którzy walczyli za tę wolność. W tym podnisoslym dniu oddajmy hołd wszystkim Bohaterom, także tym bezimiennym, którzy własnym życiem zapłacili za miłośc do Ojczyzny. Dzięki ich zwycięstwu żyjemy w wolnej Polsce. Pamiętajmy jednak, że, jak uczy nas historia, wolność Ojczyzny nie uzyskuje się raz na zawsze – ciągle trzeba o nią dbać i zabiegać. Dlatego z okazji Narodowego Święta Niepodległości skladam najserdeczniejsze życzenia, aby niepodległość trwała nieprzerwanie, żeby już nigdy nie trzeba było przelewać krwi za wolność. Życzę wszelkiej pomyślności, zdrowia, sukcesów i aby dla każdego z Nas Polska była krajem, który jednoczy i chroni, dla którego warto żyć i pracować. Wójt Gminy Słupia  Mirosław Matulski

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW WSI GZÓW

SZANOWNI MIESZKAŃCY WSI GZÓW

Urząd Gminy w Słupi, informuje wszystkich mieszkańców wsi Gzów, że z dniem 15 listopada 2021 r.  upływa termin płatności czwartej raty podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego. 

W związku z powyższym należność należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Słupi lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy:

BSZŁ O/Słupia Nr 54 9288 1079 1720 0446 2000 0050

Proszę o dotrzymanie powyższego terminu.

Wójt Gminy Słupia

/-/ Mirosław Matulski

UWAGA!! skrócony czas przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego w starej wersji do dnia 5 listopada 2021 roku

Mając na uwadze konieczność zapewnienia bezpiecznego wdrożenia z dniem 7 listopada 2021 r. rozwiązań technicznych umożliwiających wydawanie dowodu osobistego zawierającego odciski palców, na 5 listopada br., godz. 12:00, planowane jest całkowite zablokowanie dostępu do Rejestru Dowodów Osobistych. 

           W związku z powyższym Urząd Gminy w Słupi informuje, iż 5 listopada br. czas przyjmowania wniosków o wydanie dowodów osobistych oraz pozostałych spraw z tego obszaru ulegnie skróceniu do godziny 12:00.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim tym, którzy realizują i wspierają dzieło edukacji:  nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi, a także uczniom i ich rodzicom. Dzisiejszy dzień jest bowiem świętem całej społeczności szkolnej. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za zaangażowanie i ogromny wkład pracy w kształcenie, wychowanie oraz pomoc w odnajdywaniu pasji i wyborze życiowej ścieżki dla kolejnych pokoleń. Jednocześnie życzę zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym oraz by Państwa praca przynosiła satysfakcję w realizowanej misji, jaką niewątpliwie jest troska o wychowanie i wykształcenie dzieci i młodzieży. Wójt Gminy Słupia Mirosław Matulski

W dniu 30 września 2021 r. Punkt Spisowy w Urzędzie Gminy w Słupi będzie czynny w godz. 7.30 – 18.00

Gminne Biuro Spisowe w Słupi informuje, że w dniu 30 września 2021 roku Punkt Spisowy w Urzędzie Gminy w Słupi będzie czynny w godz. 7.30 - 18.00

Gmina Słupia promuje szczepienia

 

Szczepimy się, bo chcemy wrócić do normalności. ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW NA SZCZEPIENIA przeciwko covid-19 SZCZEPIONKĄ PFIZER W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SŁUPI OSOBIŚCIE LUB TELEFONICZNIE - 511 447 135 w godz. pracy urzędu Zapisy na szczepienia przyjmowane są do dnia 22 września 2021 r. O terminie szczepienia zostaną Państwo poinformowani w dniu zapisu. MIEJSCE SZCZEPIENIA: OŚRODEK ZDROWIA W SŁUPI – weź ze sobą dowód osobisty W tym dniu mamy dla was: - loterię, w której udział biorą zaszczepione osoby (trzy losy wygrywają) - konsultację z lekarzem na temat szczepień.

ULOTKA

Jesienne zbiórka elektroodpadów na terenie powiatu Skierniewickiego

Regulamin jesienna zbiórka zsee powiat skierniewicki

Informacja dla właścicieli i opiekunów psów o obowiązku utrzymywania ich w swoich obejściach gospodarskich zabezpieczonych przed wydostaniem się ich na zewnątrz

Mieszkańcy Gminy Słupia

W związku z licznymi zgłoszeniami wpływającymi do Urzędu Gminy w Słupi dotyczącymi biegających po drodze psów właścicielskich, Urząd Gminy w Słupi przypomina właścicielom i opiekunom psów o obowiązku utrzymywania ich w swoich obejściach gospodarskich zabezpieczonych przed wydostaniem się ich na zewnątrz.

Biegające psy po drodze stanowią duże zagrożenie dla ludzi i dzieci oraz są uciążliwością dla użytkowników ruchu drogowego. Ugryzienie przez psa niesie za sobą wiele komplikacji (badania lekarskie, obserwacja, szczepienia) nie mówiąc, że jest zagrożeniem zdrowia,
a nawet życia dla tej osoby.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Słupia „Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania bez dozoru i zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla innych ludzi oraz dbania, by zwierzęta nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użytku publicznego”.

W związku z powyższym właściciel oraz opiekun psa nie może dopuścić, by mógł on wydostać się z posesji i bez opieki znajdować się np. na drodze czy chodniku.

Bardzo prosimy o przestrzeganie powyższych zasad regulaminu. W przypadku nie dostosowania się do powyższego sprawa zostanie zgłoszona do Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach celem nałożenia stosownej kary właścicielowi lub opiekunowi psa.

Ponadto przypomina się, że zgodnie z art. 77 Kodeksu wykroczeń (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 281) „Kto nie zachowuje zwykłych bądź nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia i kto dopuszcza się czynu przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia człowieka podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1 000,00 złotych albo karze nagany”.

Wójt Gminy Słupia

Mirosław Matulski

Następne »