Szanowni Mieszkańcy Gminy Słupia!

W związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowskie Województwa Łódzkiego naborem wniosków w ramach Działania  X.1 „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, istnieje możliwość pozyskania środków na adaptację pomieszczeń w  gminie Słupia w celu utworzenia   żłobka/ miejsca opieki dla dzieci w wieku do lat 3. 

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie do dnia do 31 maja br. krótkiej, anonimowej ankiety dostępnej na stronie internetowej www.slupia.com.pl lub przesłanie w formie skanu czy zdjęcia na adres poczty elektronicznej: sekretariat@slupia.com.pl          

Ankieta żłobek w Gminie Słupia