Starosta Skierniewicki i Wójt Gminy Lipce Reymontowskie zapraszają na I Forum Gospodarcze 21 - 22 sierpnia 2021 r.-