Sołectwa na Plus


Wójt Gminy Słupia – Pan Mirosław Matulski informuje, iż w dniu 15 lipca 2021 roku zawarł umowy z Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach dot. następujących projektów:
1) „Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym w miejscowości Słupia”
Wartość całkowita projektu wynosi 10 000,00 PLN, w tym wartość dofinansowania 10 000,00 PLN (co stanowi 100,00 % całkowitych kosztów projektu).
Termin realizacji od dnia 01 lipca 2021 roku do dnia 15 listopada 2021 roku.
Celem realizacji projektu jest poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego, co przyczyni się do poprawy zdrowia mieszkańców. W ramach operacji zostanie rozbudowana siłownia zewnętrzna poprzez doposażenie jej w dodatkowe urządzenia do ćwiczeń, tj. twister, wahadło, wyciskanie leżąc i siedząc oraz narciarz – urządzenia, za pomocą których wzmacnia się siłę mięśni kończyn dolnych, brzucha oraz mięśni w lędźwiowym odcinku kręgosłupa. Projekt sprawi, że więcej osób będzie mogło korzystać z niej równocześnie. Z siłowni korzystają i będą mogły korzystać zarówno osoby młode jak i seniorzy, a zakres ćwiczeń będzie bardziej różnorodny.
2) „Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Winna Góra”
Wartość całkowita projektu wynosi 10 000,00 PLN, w tym wartość dofinansowania 10 000,00 PLN (co stanowi 100,00 % całkowitych kosztów projektu).
Termin realizacji od dnia 01 lipca 2021 roku do dnia 15 listopada 2021 roku.
Celem operacji jest podniesienie jakości życia mieszkańców wsi Winna Góra poprzez remont świetlicy wiejskiej pełniącej funkcje społeczno – kulturalne.
W ramach operacji zostanie wyremontowana świetlica wiejska posadowiona we wsi Winna Góra, która spełnia funkcje społeczno-kulturalne poprzez położenie płytek na schodach zewnętrznych. Obecnie zniszczone schody wymagają pilnej naprawy, ponieważ nie tylko szpecą, lecz również stwarzają zagrożenie dla osób korzystających ze świetlicy. Powodują, iż jest to miejsce niezbyt sprzyjające spotkaniom.
3) „Altana ogrodowa w Zagórzu”
Wartość całkowita projektu wynosi 14 000,00 PLN, w tym wartość dofinansowania 14 000,00 PLN (co stanowi 71,43 % całkowitych kosztów projektu).
Termin realizacji od dnia 01 lipca 2021 roku do dnia 15 listopada 2021 roku.
Projekt dotyczy budowy altany ogrodowej pełniącej funkcję rekreacyjną na terenie gminy Słupia, na którym mieści się Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Zagórzu. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności terenu, a także stworzenie miejsca spotkań lokalnej społeczności. Budowa altany przyczyni się do poprawy ładu przestrzennego, organizowania spotkań na świeżym powietrzu oraz zrzeszy mieszkańców sołectwa w różnym wieku. Poprawi się komfort użytkowania świetlicy sołeckiej.