Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę  złożyć  najserdeczniejsze życzenia wszystkim tym, którzy realizują i wspierają dzieło edukacji:   nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi,  a także uczniom i ich rodzicom. Dzisiejszy dzień jest bowiem świętem całej społeczności szkolnej. Wszystkim bardzo serdecznie dziękuję za zaangażowanie i ogromny wkład pracy w kształcenie, wychowanie oraz pomoc w odnajdywaniu pasji i wyborze życiowej ścieżki  dla kolejnych pokoleń. Jednocześnie życzę zdrowia, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym oraz by Państwa praca przynosiła satysfakcję w realizowanej misji, jaką niewątpliwie jest troska o wychowanie i wykształcenie dzieci i młodzieży. Wójt Gminy Słupia Mirosław Matulski