Uwaga Rolnicy!

Trwa nabór wniosków o odbiór folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej tj. folii po kiszonkach, sianokiszonkach, worków, worków po nawozach, worków po nawozach typu big-bag.
Sprawa jest pilna, ponieważ Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie odbioru tych odpadów do NFOŚiGW.
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wniosków do dnia 12 listopada br.
Wzór wniosków dostępny w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej www.slupia.com.pl

Inwentaryzacja folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej