Informacja o planowanych przerwach w dostawie wody