Odbiór azbestu

Informacja

Urząd Gminy w Słupi informuje, że trwają prace nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie odbioru i utylizacji azbestu.

W związku z powyższym osoby posiadające zdeponowane odpady azbestowe oraz planujące jego zdjęcie do dnia 30 kwietnia 2020r. zobowiązane są powiadomić tutejszy urząd o ilości posiadanych odpadów azbestowych do dnia 16 marca 2020 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w tutejszym urzędzie od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530 lub pod nr tel. (46) 831-55-91 wew. 12

Wójt Gminy Słupia

Mirosław Matulski