Podsumowanie I tury wyborów Prezydenta RP

W dniu 28 czerwca 2020 roku odbyła się I tura wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

W gminie Słupia głosowanie odbyło się w dwóch obwodach wyborczych: w Słupi i w Winnej Górze. Wybory cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców. Udział w wyborach jest bowiem nie tylko istotą demokracji i spełnieniem obowiązku obywatelskiego, ale przede wszystkim wyrazem troski o przyszłość Ojczyzny.

W Słupi uprawnionych do głosowania było 1282 osób – osobiście głosowało 887. Ponadto 20 wyborców głosowało korespondencyjnie. Z kolei w Winnej Górze uprawnionych do głosowania były 756 osób, głosujących osobiście 490 i 16 głosujących korespondencyjnie. Łączna frekwencja dla gminy Słupia była bardzo wysoka i wyniosła 69,04%. W obu okręgach wyborczych I turę wyborów prezydenckich wygrał Andrzej Duda.

Poniżej przedstawione zostały wyniki głosowania uzyskane przez poszczególnych kandydatów:

Szczegółowe informacje dotyczące wyników wyborów oraz frekwencji można uzyskać na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej: https://wybory.gov.pl.

Serdecznie dziękuję wszystkim mieszkańcom Gminy Słupia za tak liczny udział w wyborach i już teraz gorąco zachęcam do równie aktywnego głosowania w II turze wyborów, która odbędzie się 12 lipca 2020 r.

Wójt Gminy Słupia

 Mirosław Matulski