Adoptuj zwierzaka

W dniu 16 marca 2020 r. został uchwalony Program opieki nad bezdomnymi zwierzętami, w którym istnieje zapis o możliwości adopcji bezdomnych psów wyłapanych z terenu gminy Słupia znajdujących się w schronisku.

Za adopcję będzie wypłacana jednorazowa opłata adopcyjna w wysokości 1 000,00 zł na jednego psa pochodzącego z gminy Słupia.

Aby adoptować bezdomnego psa należy:

  • Zgłosić się do Urzędu Gminy w Słupi z pisemnym wnioskiem o adopcję psa.

Wniosek o adopcję bezdomnego psa z terenu Gminy Słupia

  • Odebrać psa ze schroniska w Niemojewie wraz z umową adopcyjną
    i wypisem z ewidencji schroniska.
  • Kopię dokumentów, o których wyżej mowa nowy właściciel powinien dostarczyć do Urzędu Gminy w Słupi w terminie 7 dni od dnia odebrania psa ze schroniska.
  • Rekompensata pieniężna będzie wypłacana w terminie 30 dni od dnia podpisania umowy z gminą.

Wniosek o wypłatę rekompensaty

  • Gmina ma prawo kontroli warunków w jakich przebywają adoptowane psy.

Każda rodzina może otrzymać maksymalnie 2 000,00 zł przy adopcji więcej niż jednego psa.

Poniżej zamieszczone są zdjęcia psów, które czekają na swój dom.

Aby uzyskać dodatkowe informacje o psach należy kliknąć w nr chip znajdujący się pod zdjęciem (nastąpi przekierowanie do strony schroniska)

chip 990000002943035 (wyłapanie w marcu 2019 r.) – samiec

***

chip 990000002943040 (wyłapanie w kwietniu 2019 r.) – samica

***

chip 616093900492458 (wyłapanie 21.11.2018) – samica

***

 

chip 616093900387462 (wyłapanie 12.09.2017) – samica

 ***

chip 982061600073439 (wyłapanie 28.03.2017) – samiec

***

chip 982061600050227 (wyłapanie 24.04.2012) – samiec

***

chip 982061600048450 (wyłapanie 31.05.2012) – samica

***

chip 982061600048376 (wyłapanie 24.08.2012) – samiec

***

chip 982061600052073 (wyłapanie 03.09.2012) – samiec

***

chip 982061600052140 (wyłapanie 10.09.2012) – samiec

***

chip 982061600050751 (wyłapanie 24.04.2014) – samiec

***

chip 982061600052248/98206160052252 (wyłapanie 29.07.2014) – samica

***

chip 982061600044169 (wyłapanie 02.05.2013) – samiec

***

chip 982061600043272 (wyłapanie 23.05.2013) – samiec

***

chip 982061600053741 (wyłapanie 31.07.2013) – samiec

***

chip 982061600052359 (wyłapanie 28.03.2014) – samica

***

chip 982061600072612 (wyłapanie 26.07.2016) – samiec

***

chip 982061600072385 (wyłapanie 01.08.2016) – samiec

***

Zwierzęta wyłapane na terenie gminy Słupia przebywają w Schronisku dla zwierząt „Pokochaj Cztery Łapy”.

Dane kontaktowe schroniska:

Pokochaj Cztery Łapy
Niemojew 62
98-360 Lututów

tel. 513 170 276

Osoby zainteresowane mogą uzyskać dodatkowe informacje na stronie internetowej Schroniska dla zwierząt „Pokochaj Cztery Łapy”.

Zapraszamy do adopcji

Informacje dotyczące adopcji