Author Archive

Targi AGRO-Bratoszewice

Posted by on sie 13 2021 | Bez kategorii

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach po wielomiesięcznej przerwie spowodowanej epidemią Covid-19 przystępuje do organizacji targów i wystaw o charakterze upowszechnieniowym, wspierających rozwój produkcji rolniczej i obszarów wiejskich.

Licząc na wzajemność we współpracy – pracujemy na rzecz mieszkańców Państwa jednostki administracyjnej – prosimy o opublikowanie na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych zarządzanych przez urząd informacji o naszym przedsięwzięciu: plakatu i ewentualnie mapki. Targi AGRO-Bratoszewice odbędą się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy, Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego i Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera. W programie szeroka oferta środków do produkcji rolnej, prezentacja lokalnego przetwórstwa rolno-spożywczego realizowanego w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego, prezentacja dorobku Kół Gospodyń Wiejskich i wiele innych działań merytorycznych, np. w ramach odbywającego się równorzędnie Dnia Kukurydzy na Kiszonkę.

Ogłoszenie tych informacji pomoże w ożywieniu relacji rozluźnionych przez epidemię między naszym ośrodkiem a rolnikami i mieszkańcami obszarów wiejskich gminy/miasta/powiatu – w interesie i dla dobra obu stron.

no comments for now

Sołectwa na Plus

Posted by on sie 13 2021 | Bez kategorii


Wójt Gminy Słupia – Pan Mirosław Matulski informuje, iż w dniu 15 lipca 2021 roku zawarł umowy z Województwem Łódzkim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie małych projektów w sołectwach dot. następujących projektów:
1) „Rozbudowa siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym w miejscowości Słupia”
Wartość całkowita projektu wynosi 10 000,00 PLN, w tym wartość dofinansowania 10 000,00 PLN (co stanowi 100,00 % całkowitych kosztów projektu).
Termin realizacji od dnia 01 lipca 2021 roku do dnia 15 listopada 2021 roku.
Celem realizacji projektu jest poprawa warunków aktywnego spędzania czasu wolnego, co przyczyni się do poprawy zdrowia mieszkańców. W ramach operacji zostanie rozbudowana siłownia zewnętrzna poprzez doposażenie jej w dodatkowe urządzenia do ćwiczeń, tj. twister, wahadło, wyciskanie leżąc i siedząc oraz narciarz – urządzenia, za pomocą których wzmacnia się siłę mięśni kończyn dolnych, brzucha oraz mięśni w lędźwiowym odcinku kręgosłupa. Projekt sprawi, że więcej osób będzie mogło korzystać z niej równocześnie. Z siłowni korzystają i będą mogły korzystać zarówno osoby młode jak i seniorzy, a zakres ćwiczeń będzie bardziej różnorodny.
2) „Rozwijanie aktywności społeczności lokalnej poprzez remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Winna Góra”
Wartość całkowita projektu wynosi 10 000,00 PLN, w tym wartość dofinansowania 10 000,00 PLN (co stanowi 100,00 % całkowitych kosztów projektu).
Termin realizacji od dnia 01 lipca 2021 roku do dnia 15 listopada 2021 roku.
Celem operacji jest podniesienie jakości życia mieszkańców wsi Winna Góra poprzez remont świetlicy wiejskiej pełniącej funkcje społeczno – kulturalne.
W ramach operacji zostanie wyremontowana świetlica wiejska posadowiona we wsi Winna Góra, która spełnia funkcje społeczno-kulturalne poprzez położenie płytek na schodach zewnętrznych. Obecnie zniszczone schody wymagają pilnej naprawy, ponieważ nie tylko szpecą, lecz również stwarzają zagrożenie dla osób korzystających ze świetlicy. Powodują, iż jest to miejsce niezbyt sprzyjające spotkaniom.
3) „Altana ogrodowa w Zagórzu”
Wartość całkowita projektu wynosi 14 000,00 PLN, w tym wartość dofinansowania 14 000,00 PLN (co stanowi 71,43 % całkowitych kosztów projektu).
Termin realizacji od dnia 01 lipca 2021 roku do dnia 15 listopada 2021 roku.
Projekt dotyczy budowy altany ogrodowej pełniącej funkcję rekreacyjną na terenie gminy Słupia, na którym mieści się Koło Gospodyń Wiejskich oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Zagórzu. Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności terenu, a także stworzenie miejsca spotkań lokalnej społeczności. Budowa altany przyczyni się do poprawy ładu przestrzennego, organizowania spotkań na świeżym powietrzu oraz zrzeszy mieszkańców sołectwa w różnym wieku. Poprawi się komfort użytkowania świetlicy sołeckiej.

no comments for now

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach przesyła ogłoszenie MRiRW w sprawie składania wniosków o udzielnie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 50% kosztów poniesionych w związku z BIOASEKURACJĄ gospodarstw utrzymujących świnie

Posted by on sie 12 2021 | Bez kategorii

OGŁOSZENIE_MINISTRA_ROLNICTWA_I_ROZWOJU_WSI (1)

no comments for now

Aktualna sytuacja epizootyczną dotyczącą występowania afrykańskiego pomoru świń w stadach świń oraz u dzików na terenie kraju.

Posted by on sie 12 2021 | Bez kategorii

PISMO PIWETZ.OZZ.5101.2.1.2021(25.1) UG

no comments for now

Narodowy Program Szczepień przeciw COVID – 19

Posted by on sie 05 2021 | Bez kategorii

SZANOWNI PAŃSTWO,

MIESZKAŃCY GMINY SŁUPIA

 

         Uprzejmie informuję, że w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID – 19 w dniu 14 sierpnia 2021 r. tj. sobota w godz. 10.00 – 14.00 przy Urzędzie Gminy w Słupi zostanie podstawiony szczepieniobus.

         Osoby chętne na szczepienie szczepionką Johnson & Johnson mogą zgłaszać się do szczepieniobusa.

 

                                                                                                                              Wójt Gminy Słupia

                                                                                                                      Mirosław Matulski

 

no comments for now

Posted by on cze 01 2021 | Bez kategorii

KOCHANE DZIECI !!!
Z okazji Dnia Dziecka życzę Wam samych dobrych, radosnych chwil, uśmiechu i pogody ducha, świata pełnego dobroci, szczęścia, serdeczności i przyjaznych ludzi, a nadto wspaniałych przygód oraz szaleństwa, aby życie nie wydawało się nudne, abyście mogli odkrywać go wciąż na nowo. Niech uśmiech od ucha do ucha promienieje na Waszych twarzach i każdego dnia spotykają Was nowe przygody w gronie najbliższych przyjaciół i kochającej rodziny.

Niech szeroki uśmiech zagości na Waszych buziach i niech nigdy nie opuszcza Was dziecięca niewinność i ciekawość świata, a marzenia niech się zawsze spełnią.

Życzę wszystkim dzieciom, tym małym i tym dużym, żeby nigdy nie zatraciły dziecka w sobie.

                                                          Wójt Gminy Słupia

                                                          Mirosław Matulski

no comments for now

Posted by on 31 maja 2021 | Bez kategorii

Szanowni Mieszkańcy Gminy Słupia!

W związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowskie Województwa Łódzkiego naborem wniosków w ramach Działania  X.1 „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, istnieje możliwość pozyskania środków na adaptację pomieszczeń w  gminie Słupia w celu utworzenia   żłobka/ miejsca opieki dla dzieci w wieku do lat 3. 

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie do dnia do 31 maja br. krótkiej, anonimowej ankiety dostępnej na stronie internetowej www.slupia.com.pl lub przesłanie w formie skanu czy zdjęcia na adres poczty elektronicznej: sekretariat@slupia.com.pl          

Ankieta żłobek w Gminie Słupia

no comments for now

Informacja o planowanym wyłączeniu prądu w dniu 16.12.2020 roku

Posted by on gru 15 2020 | Bez kategorii

Z informacji PGE Rejon Energetyczny Żyrardów wynika, że w dniu 16 grudnia 2020 roku od godz. 8.00 do 16.00 w miejscowościach Słupia, Słupia Daleki Gaj, Słupia Dino, Słupia Oczyszczalnia planowana jest przerwa w dostawie prądu. W związku z powyższym Kasa w Urzędzie Gminy będzie nieczynna.

no comments for now

Informacja ŁODR

Posted by on mar 20 2020 | Bez kategorii

no comments for now

Posted by on mar 20 2020 | Bez kategorii

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY ARiMR – NOWE INFORMACJE

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – „koronawirusa”, aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników, prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie. Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć interesantów w jednostkach organizacyjnych ARiMR tzn.:

– ograniczona zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych oraz centrali ARiMR – jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami;

– kontakt z ARiMR – wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej), numery telefonów i adresy e-mail będą dostępne w widocznym miejscu przy wejściu do placówki Agencji;

– w sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań we wszystkich jednostkach organizacyjnych ARiMR udostępnione zostaną wrzutnie / urny, w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów / wniosków / oświadczeń bez konieczności kontaktu z pracownikami Agencji.

Szanowni Państwo,

większość spraw związanych z ubieganiem się o dopłaty i dotacje, a także z rejestracją zwierząt można załatwić przez internet

  1. Jeżeli używasz komputera – złóż wniosek o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 za pomocą aplikacji eWniosekPlus, a dane o zwierzętach zgłoś albo wyjaśnij za pomocą aplikacji PortalIRZplus!
  2. Jeżeli nie używasz komputera – skontaktuj się telefonicznie z doradcą rolniczym lub z pracownikiem biura powiatowego ARiMR
  3. Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019 można złożyć poprzez:

– pozostawienie we wrzutni / urnie umieszonej przy wejściu do biura powiatowego,

– wysłanie pocztą,

– złożenie poprzez platformę ePUAP,

– przesłanie zeskanowanych dokumentów za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres mailowy biura powiatowego właściwego ze względu na adres zamieszkania Wnioskodawcy. W tym przypadku Beneficjent zostanie poproszony o złożenie oryginału dokumentu w odpowiedniej placówce ARiMR w terminie późniejszym.

Adresy e-mail biur powiatowych dostępne są na stronie internetowej www.arimr.gov.pl w zakładce KONTAKT / ADRESY E-MAIL BIUR POWIATOWYCH.

W przypadku złożenia dokumentów do wrzutni lub przesłania pocztą elektroniczną, Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie przyjęcia dokumentów po ich zarejestrowaniu. Jeżeli chce otrzymać potwierdzenie bez oczekiwania, najlepszym rozwiązaniem jest przesłanie dokumentów za pośrednictwem poczty.

Rolnicy uprawnieni do złożenia Oświadczenia mogą także zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i złożyć wniosek przez internet, do czego zachęcamy.

KANAŁY KOMUNIKACJI

W związku z koniecznością wprowadzenia ograniczeń w kontaktach bezpośrednich uruchomione zostały dla Państwa dodatkowe kanały komunikacji z ARiMR. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania odnośnie funkcjonowania Agencji w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego, prosimy kierować je na następujący adres maila lub pod numer telefonu:

ALERT@ARIMR.GOV.PL
tel. 22 595 06 99

Informacje dotyczące działalności ARiMR dostępne są również za pośrednictwem dotychczasowych kanałów komunikacji, w szczególności:

Infolinia ARiMR: 800 38 00 84 lub 22 595 06 11

Formularz kontaktowy: https://www.arimr.gov.pl/zadaj-pytanie/

ePUAP[1] : https://epuap.gov.pl/wps/portal

eUsługi ARiMR: eWniosekPlus oraz PortalIRZplus

Wszystkie podjęte działania mają charakter prewencyjny. W celu zapobiegania rozpowszechniania się wirusa zachęcamy Państwa do ograniczenia wizyt w urzędach do niezbędnego minimum, a w razie konieczności załatwiania spraw pilnych przy użyciu powyższych kanałów komunikacji.

[1] W trakcie wyboru sprawy do obsłużenia prosimy o wskazanie konkretnego urzędu (biura powiatowego lub oddziału regionalnego) właściwego dla załatwienia sprawy.

no comments for now

Next »