Author Archive

Maseczki dla Polski

Posted by on Kwi 03 2020 | Bez kategorii

Pomóż! Wszyscy walczymy o nasze zdrowie, o jak najszybszy powrót do życia. Chcemy pomóc, dostarczając maseczki wielorazowego użytku do każdego polskiego domu! Wszystkie wpłacone pieniądze od darczyńców od razu zamieniamy na maseczki.

KONTO BANKOWE:

Bank PKO Bank Polski S.A.
Nr Rachunku Bankowego: 90 1020 4317 0000 5702 0490 2732
Tytuł Wpłaty: maseczki dla polski Nazwa: Maseczki dla Polski

Jak to działa:

– Nasza akcja rozpoczęła się od fundatorów, którzy przeznaczyli na ten cel już łącznie wiele milionów złotych. Dziękujemy im z całego serca. Pieniądze wykorzystaliśmy na wyprodukowanie pierwszych partii maseczek.

– Trzy fabryki w Polsce produkują pełną parą i pierwsze maseczki są już dostarczane do samorządów.

– Nasze środki wystarczą na wykonanie pierwszych partii maseczek, ale potrzebujemy pomocy od każdego z Was, by jak najszybciej zrobić resztę maseczek, które samorządowcy dostarczą Wam.

Nasze maseczki są BEZPŁATNE, rozdawane przez samorządy w Polsce, w całym kraju. Jeśli możesz nam pomóc, by jak najszybciej dostarczyć maseczki do każdej polskiej rodziny, czekamy na wpłaty, które zamieniamy na maseczki!

Więcej informacji na stronie https://maseczkidlapolski.pl/wspomoz/

no comments for now

Informacja o planowanej przerwie w dostawie wody

Posted by on Mar 30 2020 | Bez kategorii

Urząd Gminy w Słupi informuje, ze w dniu 31 marca 2020 roku w godzinach 10.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana pracami konserwatorskimi na Stacji Poboru Wody w Winnej Górze. Za utrudnienia przepraszamy.

no comments for now

Serwis informacyjny o koronawirusie w aplikacji „BLISKO”

Posted by on Mar 12 2020 | Bez kategorii

no comments for now

Komunikat

Posted by on Mar 12 2020 | Bez kategorii

no comments for now

Komunikat nr 2 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach

Posted by on Mar 12 2020 | Bez kategorii

Mając na uwadze podjęte czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach

zaleca:

  1. Unikać miejsc publicznych i zatłoczonych (jeśli to możliwe sprawę należy załatwić telefonicznie lub drogą elektroniczną)
  2. Osobom starszym pozostać w domu i skorzystać z pomocy najbliższych przy codziennych czynnościach np. zakupach
  3. Ograniczyć przemieszczanie się do minimum poza miejscem zamieszkania
  4. Pozostać w domu jeśli występują oznaki przeziębienia/choroby (nie bądźmy źródłem zakażenia dla siebie nawzajem)
  5. Ograniczyć do minimum kontakty dzieci i młodzieży z osobami starszymi
  6. Pozostać w domu dzieciom i młodzieży w dni wolne od zajęć oraz zupełnie ograniczyć kontakty z rówieśnikami
  7. Na bieżąco śledzić KOMUNIKATY Głównego Inspektora Sanitarnego oraz bezwzględnie stosować się do zawartych w nich zaleceń

Jednocześnie proszę o odpowiedzialne zachowanie i przestrzeganie podstawowych zasad higieny, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Całodobowo możesz skorzystać z infolinii NFZ 800-190-590 lub skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Skierniewicach pod nr telefonu (0-46) 833-46-00 w godz. 7.30-15.05, w pozostałych godzinach i dniach wolnych od pracy pod nr telefonu alarmowego 509-425-343.

komunkat-nr-2-ppis

no comments for now

Odbiór azbestu

Posted by on Mar 05 2020 | Bez kategorii

Informacja

Urząd Gminy w Słupi informuje, że trwają prace nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie odbioru i utylizacji azbestu.

W związku z powyższym osoby posiadające zdeponowane odpady azbestowe oraz planujące jego zdjęcie do dnia 30 kwietnia 2020r. zobowiązane są powiadomić tutejszy urząd o ilości posiadanych odpadów azbestowych do dnia 16 marca 2020 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w tutejszym urzędzie od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530 lub pod nr tel. (46) 831-55-91 wew. 12

Wójt Gminy Słupia

Mirosław Matulski

no comments for now

Informacja w sprawie koronawirusa

Posted by on Mar 04 2020 | Bez kategorii

no comments for now

Studzienki kanalizacyjne – nielegalne wylewanie ścieków

Posted by on Sty 31 2020 | Bez kategorii

no comments for now

Dodatkowy nabór o dofinansowanie podłączeń kanalizacyjnych

Posted by on Sty 31 2020 | Bez kategorii

no comments for now

ASF & HPAI

Posted by on Sty 20 2020 | Bez kategorii

no comments for now

Next »