Archive for the 'Bez kategorii' Category

Informacja o planowanych przerwach w dostawie wody

Posted by on Lut 16 2021 | Bez kategorii

Szanowni Mieszkańcy,

Urząd Gminy w Słupi informuje o planowanych przerwach w dostawie wody w godzinach 9.00 – 14.00 dla wsi Bonarów, Krosnowa, Nowa Krosnowa, Marianów, Podłęcze, Winna Góra, Wólka-Nazdroje zgodnie z poniższym harmonogramem:

Luty – 18.02.2021

Marzec – 18.03.2021

Kwiecień – 15.04.2021

Maj – 20.05.2021

Czerwiec  – 17.06.2021

Lipiec – 15.07.2021

Sierpień – 19.08.2021

Wrzesień – 16.09.2021

Październik – 21.10.2021

Listopad – 18.11.2021

Grudzień – 16.12.2021

Planowane wyżej wyłączenia spowodowane są koniecznością przeprowadzania prac konserwacyjnych na stacji uzdatniania wody w Winnej Górze.

Za utrudnienia przepraszamy.

no comments for now

Odbiór azbestu w 2021 roku

Posted by on Lut 04 2021 | Bez kategorii

Urząd Gminy w Słupi informuje, że trwają prace nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie odbioru i utylizacji azbestu.
W związku z powyższym osoby posiadające zdeponowane odpady azbestowe oraz planujące jego zdjęcie do dnia 30 czerwca 2021 r. zobowiązane są powiadomić tutejszy urząd o ilości posiadanych odpadów azbestowych do dnia 28 lutego 2021 roku.
Szczegółowe informacje można uzyskać w tutejszym urzędzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 lub pod nr tel. (46) 831-55-91 wew. 12

Wójt Gminy Słupia
Mirosław Matulski

no comments for now

Nowe terminy składania wniosków na okres świadczeniowy 2021/2022

Posted by on Lut 03 2021 | Bez kategorii

Nowy okres świadczeniowy 2021/2022 w ramach programu „Rodzina 500+” będzie trwał  od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

W celu kontynuacji wypłaty świadczenia wychowawczego i uzyskania prawa do świadczenia na nowy okres rozpoczynający się od 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać  już od 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

  • Jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2021r. – co gwarantuje ciągłość wypłaty świadczenia od pierwszego miesiąca nowego okresu.
  • W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w okresie od 1 maja do 31 maja 2021 r., ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec nastąpi nie później niż do 31 lipca 2021r.
  • W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 czerwca do 30 czerwca 2021r., ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec, lipiec i sierpień, nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia 2021r.

Jeśli osoba złoży wniosek w późniejszym terminie (po 30 czerwca 2021 r.),  świadczenie wychowawcze zostanie przyznane i wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

W związku z tym, tylko złożenie wniosku do końca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało,   że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca.

W kolejnych miesiącach będzie obowiązywał następujący mechanizm::

  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 lipca do 31 lipca 2021 r., przyznanie świadczenia następuje za miesiące od lipca, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 30 września 2021 r.,
  • w przypadku złożenia kompletnego wniosku w okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od sierpnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do 31 października 2021r.,

w przypadku złożenia wniosku na nowy okres w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

no comments for now

Informacja o zapewnieniu bezpłatnego transportu na szczepienia

Posted by on Lut 03 2021 | Bez kategorii

SZANOWNI PAŃSTWO,

MIESZKAŃCY GMINY SŁUPIA

Od niemal roku walczymy z pandemią wirusa SARS-CoV-2. Wprawdzie staramy się minimalizować ryzyko rozwoju zakażeń, chroniąc tym samym siebie oraz bliskich, to jednak do przezwyciężenia niebezpieczeństwa wciąż daleka i wymagająca droga. To obecnie kluczowe wyzwanie.

Moim priorytetem, jako Wójta Gminy Słupia, jest zadbanie o Państwa bezpieczeństwo w ścisłej współpracy z administracją Wojewody Łódzkiego.

Obecnie chcąc jak najskuteczniej wesprzeć akcję przeciw COVID-19, działając w porozumieniu ze służbami Wojewody Łódzkiego, mamy możliwość zapewnienia Państwu bezpłatnego transportu na szczepienia.

Transport powinien być przeznaczony dla osób:

  • posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami,
  • mających trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień w Przychodni Lekarzy Rodzinnych NZOZ w Słupi.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w dotarciu na szczepienie, prosimy o kontakt pod numerem telefonu 511-447-135.

Wystarczy podać termin szczepienia, a odpowiedni samochód Ochotniczej Straży Pożarnej w Słupi przyjedzie pod Państwa dom. Po zaszczepieniu zostaną Państwo odwiezieni do domu.  

 

 Wójt Gminy Słupia

 Mirosław Matulski

no comments for now

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi przypomina o konieczności odśnieżania chodników

Posted by on Sty 25 2021 | Bez kategorii

Ośnieżanie chodników to obowiązek wynikający z ustawy z dn. 13 września 1996 r. – o utrzymaniu porządku w gminach.
Przypominamy, że Właściciel nieruchomości jest opowiedziany za odśnieżanie chodnika, jeżeli chodnik jest położony wzdłuż jego nieruchomości. Jeżeli chodnik jest nieodśnieżony, a pieszy poślizgnie się na nim i złamie nogę, ma prawo domagać się od właściciela nieruchomości odszkodowania.

Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Jeżeli więc chodnik przylega bezpośrednio do ogrodzenia domu, obowiązek odśnieżania spoczywa na właścicielu nieruchomości.

no comments for now

Ważne zmiany dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

Posted by on Sty 19 2021 | Bez kategorii

Szanowni Mieszkańcy Gminy Słupia

W związku z dużymi zmianami w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Słupia,  dotyczącymi między innymi stawek opłaty czy częstotliwości odbioru odpadów chcielibyśmy przybliżyć Państwu najważniejsze informacje z tym związane. 

(kliknij tutaj, aby przejść do informacji)

no comments for now

Posted by on Gru 28 2020 | Bez kategorii

Informuję, że w dniu 31 grudnia 2020 roku, KASA w Urzędzie jest otwarta do godziny 10.30, a Urząd Gminy w Słupi do godziny 13.00.

Tel. kontaktowy 508 259 883

                                                                                               Wójt Gminy Słupia

                                                                                                Mirosław Matulski

no comments for now

Posted by on Gru 23 2020 | Bez kategorii

no comments for now

Informacja dotycząca taryfy za wodę i ścieki obowiązująca od 2021 roku

Posted by on Gru 18 2020 | Bez kategorii

Urząd Gminy w Słupi informuje, iż w związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2021r. nowych stawek opłat za wodę i za ścieki prosi się mieszkańców o spisanie stanu liczników oraz podliczników wody.

O wskazaniach wodomierzy należy  poinformować Urząd Gminy w Słupi osobiście bądź pod nr tel. 46 831-55-91 wew. 19. w terminie do dnia 31 grudnia 2020r.

 

Wójt Gminy Słupia

Mirosław Matulski

 

Informacja

 

W związku z otrzymaniem decyzji PGW Wody Polskie zatwierdzającej nowe stawki opłat za wodę
i ścieki na lata 2021 – 2023 informuję, że od 1 stycznia 2021r. obowiązywać będą następujące stawki:

woda

Taryfa grupowa odbiorców Rodzaj cen
i stawek opłat
Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023
Odbiorcy wykorzystujący wodę do celów socjalno-bytowych oraz służących zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych (gospodarstwa domowe); rozliczani wg wskazań wodomierza głównego w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym. Cena za 1m3 wody 2,01 zł netto 1,90 zł netto 1,93 zł netto
Odbiorcy wykorzystujący wodę do celów gospodarczych, którzy prowadzą działalność w sferze handlowej, składowej, transportowej lub usługowej, jak również jednostki sfery budżetowej (służba zdrowia, szkolnictwo, urząd gminy, bank, poczta), pobierający wodę z w związku z prowadzoną działalnością, Gminę Słupia, która będzie obciążana za wodę wykorzystywaną do celów gaśniczych i przeciwpożarowych; rozliczanych wg wskazań wodomierza głównego w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym Cena za 1m3 wody 2,13 zł netto 2,02 zł netto 2,05 zł netto
Abonament przez cały okres obowiązywania taryfy będzie wynosił 6,00 zł netto na kwartał
 

ścieki

Odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe z gospodarstw domowych rozliczani kwartalnie w oparciu o ilość pobranej wody wg wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej określonej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego Cena za 1m3 ścieków 4,39 zł netto 4,42 zł netto 4,44 zł netto
Odbiorcy odprowadzający ścieki komunalne z działalności handlowej, składowej, transportowej lub usługowej, jak również jednostki sfery budżetowej (służba zdrowia, szkolnictwo, urząd gminy, bank, poczta) rozliczani kwartalnie w oparciu o ilość pobranej wody wg wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej określonej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego Cena za 1m3

ścieków

4,43 zł netto 4,46 zł netto 4,48 zł netto

Wójt Gminy Słupia

Mirosław Matulski

 

no comments for now

Informacja o planowanym wyłączeniu prądu w dniu 16.12.2020 roku

Posted by on Gru 15 2020 | Bez kategorii

Z informacji PGE Rejon Energetyczny Żyrardów wynika, że w dniu 16 grudnia 2020 roku od godz. 8.00 do 16.00 w miejscowościach Słupia, Słupia Daleki Gaj, Słupia Dino, Słupia Oczyszczalnia planowana jest przerwa w dostawie prądu. W związku z powyższym Kasa w Urzędzie Gminy będzie nieczynna.

no comments for now

Next »