Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Od 1 lipca 2021 roku Główny Urząd Nadzoru i Budownictwa uruchomił Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (CEEB). W związku z tym każdy właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany złożyć deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw.

Dla źródła ciepła i spalania paliw, które zostało uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r., natomiast dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.,deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia jego uruchomienia.

Jak można składać deklaracje?

Deklaracje można składać:

  1. w formie elektronicznej na stronie: https://zone.gunb.gov.pl – jest to najszybszy i najwygodniejszy sposób. Deklarację można złożyć nie wychodząc z domu. Zachęca się wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji.
  2. w formie papierowej, mieszkańcy Gminy Słupia – wypełniony dokument (do pobrania na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania) mogą wysłać listem albo złożyć osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy w Słupi, Słupia 136, 96-128 Słupia.

Deklaracje złożone w formie papierowej zostaną wprowadzone do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków przez pracowników Urzędu Gminy.

Rejestracji podlegają wszelkie źródła ciepła, wykorzystywane zarówno do ogrzewania pomieszczeń, jak i również podgrzewania wody. To m.in. kotły i grzejniki gazowe, kotły na paliwa stałe, czyli na węgiel, drewno itp. Ponadto pompy ciepła, kolektory słoneczne, urządzenia wykorzystujące energię elektryczną, np. bojler elektryczny. Zgłosić trzeba również kominki, piece kaflowe, czy kuchnie węglowe, nawet pomimo tego, że wykorzystywane są go tylko okazjonalnie lub nie są już eksploatowane.

Należy złożyć deklaracje zarówno dla budynków mieszkalnych, jak i niemieszkalnych, które posiadają źródło ogrzewania.

Formularz A – budynki i lokale mieszkalne

Formularz B – budynki i lokale niemieszkalne

Wzory deklaracji

Formularz A

Formularz B

Więcej informacji dla Mieszkańców Gminy Słupia udzielamy pod numerem telefonu: 46 831 55 91 wew. 12.