Fundusz sołecki na 2020 rok – terminy zebrań wiejskich