Historia

17 stycznia 2002 roku minęło 760 lat od pojawienia się w źródłach pisanych pierwszej wzmianki o istnieniu Słupi.
Zainteresowanie mieszkańców historią terenów, na których mieszkają, zmianami na przestrzeni dziejów, przywiązanie do tradycji oraz wykazywany do najnowszych czasów patriotyzm lokalny spowodował wydanie tej książki na początku XXI wieku w 12 lat po ustanowieniu gmin samorządnymi.

Drodzy mieszkańcy Gminy Słupia. Przekazując w Wasze ręce tę książkę jestem przekonany, że będzie ona źródłem wiedzy o historii i naszych przodków, że trafi ona w ręce dorosłych, dzieci i młodzieży. Sądzę, że jej treść pozwoli zrozumieć i docenić dokonania poprzednich pokoleń żyjących w trudnych czasach tworzenia się Polski, a następnie rozbiorów, zaborów i okupacji.

Dziękuję wszystkim, którzy poprali moją inicjatywę wydania książki,
a w szczególności Radzie Gminy Słupia i Zarządowi Gminy.

Dziękuję uczniom szkół i nauczycielom za pomoc w tworzeniu herbu gminy, a radnym za przychylność i podjęcie uchwały o ustanowieniu herbu.

Na okładce tej właśnie książki po raz pierwszy został pokazany publicznie jego wizerunek.

Wójt Gminy Słupia

.pl/wp-content/uploads/2008/11/zarys.doc”>”GMINA SŁUPIA. ZARYS DZIEJÓW (1242 – 1945)” Autor: Jan Józefecki (696.50 KB)