INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW WSI GZÓW

SZANOWNI MIESZKAŃCY WSI GZÓW

Urząd Gminy w Słupi, informuje wszystkich mieszkańców wsi Gzów, że z dniem 15 listopada 2021 r.  upływa termin płatności czwartej raty podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego. 

W związku z powyższym należność należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Słupi lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy:

BSZŁ O/Słupia Nr 54 9288 1079 1720 0446 2000 0050

Proszę o dotrzymanie powyższego terminu.

Wójt Gminy Słupia

/-/ Mirosław Matulski