INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW WSI GZÓW

SZANOWNI MIESZKAŃCY WSI GZÓW,

Urząd Gminy w Słupi, informuje wszystkich mieszkańców wsi Gzów, że z dniem 15 września 2021 r. upływa termin płatności  trzeciej  raty  podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego. 

Sołtys wsi nie będzie zbierał podatku, w związku z tym należność należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Słupi lub na rachunek bankowy Urzędu Gminy: BSZŁ O/Słupia Nr 54  9288 1079 1720 0446 2000 0050

W związku z tym proszę o dotrzymanie powyższego terminu.

Wójt Gminy Słupia

/-/ Mirosław Matulski