Informacja dla mieszkańców wsi Krosnowa, Nowa Krosnowa i Słupia

 
WNIOSEK o przystąpienie do projektu realizowanego w ramach programu priorytetowego wykonanie podłączeń kanalizacyjnych
Uchwała Nr VIII 44 2019 Rady Gminy Słupia z dnia 28 06 2019