Informacja dotycząca wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Szanowni   mieszkańcy 

Urząd Gminy w Słupi, przypomina wszystkim rolnikom – producentom rolnym, że w terminie od dnia 2 sierpnia 2021r. do 31 sierpnia 2021r.  należy złożyć wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na II półrocze 2021 roku.

Każdy rolnik składając wniosek o zwrot podatku akcyzowego ma obowiązek dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od dnia 1 lutego 2021r. do dnia 31 lipca 2021r.

Wypłata zwrotu podatku będzie realizowana w terminie do 31 października 2021r. Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną w całym kraju i konieczność zachowania szczególnych środków ostrożności w tym ograniczenie wizyt w tutejszym Urzędzie preferowanym sposobem wypłaty będzie przelew na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego. Dlatego tez uprzejmie prosimy o zaznaczanie we wniosku tego sposobu wypłaty zwrotu podatku akcyzowego.

Wójt Gminy Słupia

/-/  Mirosław Matulski