Informacja o treningu systemu alarmowania

Urząd Gminy w Słupi informuje, iż w dniu 24 listopada 2021 r. o godzinie 10.00 i 10.15 zostanie przeprowadzony trening systemu alarmowania. Trening będzie polegał na emitowaniu przez okres 3 minut ciągłego dźwięku syren (ogłoszenie alarmu), a następnie modulowanego dźwięku (odwołanie alarmu).

Wójt Gminy Słupia

Mirosław Matulski