Informacja w sprawie zbiórki odpadów rolniczych

Gmina Słupia planuje zorganizowanie zbiórki odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folii po kiszonkach, folii po sianokiszonkach, worków, po nawozach, worków po nawozach typu big-bag.

W związku z tym proszę rolników, którzy posiadają wymienione wyżej odpady o składanie wniosków do Urzędu Gminy w Słupi w terminie do 10 sierpnia 2021 roku.

Wójt Gminy Słupia

 /-/ Mirosław Matulski

WNIOSEK

OŚWIADCZENIE

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ