Informacje dotyczące badań wody z wodociągu gminnego archiwalne

Decyzje stwierdzające przydatność wody do spożycia przez ludzi

2015
Decyzja z dnia 07 10 2015 Winna Góra
Decyzja z dnia 07 10 2015 Słupia
Decyzja z dnia 23 06 2015 Winna Góra
Decyzja z dnia 23 06 2015 Słupia
Decyzja z dnia 12 03 2015 Winna Góra
Decyzja z dnia 30 01 2015 Słupia
Decyzja z dnia 07 01 2015 Winna Góra

2014
Decyzja z dnia 17 09 2014 SŁUPIA
Decyzja z dnia 17 09 2014 WINNA GÓRA
Decyzja z dnia 16 06 2014 Winna Góra
Decyzja z dnia 16 06 2014 Słupia

Decyzja stwierdzająca przydatność wody z wodociągu Słupia do spożycia przez ludzi z dnia 31.03.2014 r.
Decyzja stwierdzająca przydatność wody z wodociągu Winna Góra do spożycia przez ludzi z dnia 31.03.2014

2013

decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia z wodociągu Słupia z dn. 27.03.2013
decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia z wodociągu Winna Góra z dn. 27.03.2013
decyzja stwierdzająca przydatnosć wody do spożycia z wodociągu Słupia z dn. 27.06.2013
decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia z wodociągu Winna Góra z dn. 27.06.2013
decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia z wodociągu Winna Góra z dn. 17.09.2013
decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia z wodociągu Słupia z dn. 17.09.2013

2012

Decyzje stwierdzające przydatność wody z wodociągu w Słupi do spożycia przez ludzi z dnia 25 września 2012r
Decyzje stwierdzające przydatność wody z wodociągu w Winnej Górze do spożycia przez ludzi z dnia 25 września 2012r
Decyzje stwierdzające przydatność wody z wodociągu w Słupi do spożycia przez ludzi z dnia 11 lipca 2012r
Decyzje stwierdzające przydatność wody z wodociągu w Winnej Górze do spożycia przez ludzi z dnia 11 lipca 2012r
Decyzje stwierdzające przydatność wody z wodociągu w Słupi do spożycia przez ludzi z dnia 18 kwietnia 2012r
Decyzje stwierdzające przydatność wody z wodociągu w Winnej Górze do spożycia przez ludzi z dnia 18 kwietnia 2012r

2011

Decyzja stwierdzająca przydatność wody z wodociągu Słupi do spożycia przyz ludzi z dnia 5 lipca 2011r
Decyzja stwierdzająca przydatność wody z wodociągu Winnej Górze do spożycia przyz ludzi z dnia 5 lipca 2011r
Decyzja stwierdzająca przydatność wody z wodociągu Słupi do spożycia przyz ludzi z dnia 28 grudnia 2011r
Decyzja stwierdzająca przydatność wody z wodociągu Winnej Górze do spożycia przyz ludzi z dnia 28 grudnia 2011r

Sprawozdania z badań wód popłucznych

2012

Sprawozdanie z badań wód popłucznych z dnia 27 sierpnia 2012r SUW w Winnej Górze
Sprawozdanie z badań wody z wodociągu w Słupi z dnia 12 marca 2012r
Sprawozdanie z badań wód popłucznych z dnia 11 kwietnia 2012r SUW w Winnej Górze
Sprawozdanie z badań wód popłucznych z dnia 3 lipca 2012r SUW w Winnej Górze
Sprawozdanie z badań wód popłucznych z dnia 1 marca 2012r SUW w Słupi
Sprawozdanie z badań wód popłucznych z dnia 1 marca 2012r SUW w Winnej Górze

2011

Sprawozdanie z badań wód popłucznych z dnia 21 kwiecień 2011r SUW w Winnej Górze
Sprawozdanie z badań wód popłucznych z dnia 16 listopada 2011r SUW w Winnej Górze
Sprawozdanie z badań wód popłucznych z dnia 29 grudzień 2011r SUW w Winnej Górze
Sprawozdanie z badań wód popłucznych z dnia 29 grudzień 2011r SUW w Słupi

Sprawozdania z badań wody z sieci wodociągowych

2012

Sprawozdanie z badań wody z wodociągu w Słupi i wodociągu w Winnej Górze z dnia 28 sierpnia 2012r
Sprawozdanie z badań wody z wodociągu w Winnej Górze z dnia 12 marca 2012r
Sprawozdanie z badań wody z wodociągu w Słupi i wodociągu w Winnej Górze z dnia 4 czerwca 2012r

2011

Sprawozdanie z badań wody z wodociągu w Winnej Górze z dnia 1 czerwca 2011r
Sprawozdanie z badań wody z wodociągu w Słupi z dnia 1 czerwca 2011r
Sprawozdanie z badań wody z wodociągu w Słupi i wodociągu w Winnej Górze z dnia 3 sierpnia 2011r
Sprawozdanie z badań wody z wodociągu w Słupi i wodociągu w Winnej Górze z dnia 5 września 2011r