Komunikat nr 2 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach

Mając na uwadze podjęte czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach

zaleca:

  1. Unikać miejsc publicznych i zatłoczonych (jeśli to możliwe sprawę należy załatwić telefonicznie lub drogą elektroniczną)
  2. Osobom starszym pozostać w domu i skorzystać z pomocy najbliższych przy codziennych czynnościach np. zakupach
  3. Ograniczyć przemieszczanie się do minimum poza miejscem zamieszkania
  4. Pozostać w domu jeśli występują oznaki przeziębienia/choroby (nie bądźmy źródłem zakażenia dla siebie nawzajem)
  5. Ograniczyć do minimum kontakty dzieci i młodzieży z osobami starszymi
  6. Pozostać w domu dzieciom i młodzieży w dni wolne od zajęć oraz zupełnie ograniczyć kontakty z rówieśnikami
  7. Na bieżąco śledzić KOMUNIKATY Głównego Inspektora Sanitarnego oraz bezwzględnie stosować się do zawartych w nich zaleceń

Jednocześnie proszę o odpowiedzialne zachowanie i przestrzeganie podstawowych zasad higieny, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Całodobowo możesz skorzystać z infolinii NFZ 800-190-590 lub skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Skierniewicach pod nr telefonu (0-46) 833-46-00 w godz. 7.30-15.05, w pozostałych godzinach i dniach wolnych od pracy pod nr telefonu alarmowego 509-425-343.

komunkat-nr-2-ppis