Ławka Niepodległości dla samorządów

Ławka Niepodległości dla samorządów

31 grudnia 2018

31 grudnia 2018 r. została udostępniona do użytku tzw. „Ławka Niepodległości dla samorządów”. Gmina Słupia na ten cel pozyskała 30 000,00 PLN z Ministerstwa Obrony Narodowej. Całość zadania wyniosła 40 931,00 PLN. O przyznaniu dotacji oprócz wysokości wkładu własnego decydowała również lokalizacja oraz treść nagrania części lokalnej. Nie bez powodu Ławka została umieszczona w samym centrum miejscowości Słupia.

Zgodnie z projektem wykonawczym Ławka została wyposażona w port USB oraz hotspot WiFi, zostało również umieszczone logo programu „Niepodległa”, logo „Służymy Niepodległej”, kod QR oraz słowa: ŁAWKA NIEPODLEGŁOŚCI PAMIĘCI WYBITNYCH PATRIOTÓW DOWÓDCÓW I MĘŻÓW STANU ORAZ CZYNU ZBROJNEGO ŻOŁNIERZA POLSKIEGO W STULECIE ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI. Widnieje również napis MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ oraz GMINA SŁUPIA GRUDZIEŃ 2018

Korzystający z Ławki będą mogli dzięki multimedialnej aplikacji wysłuchać:  części ogólnej (udostępnionej przez MON) tj. – fragmentu Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego – Marsz I Brygady  oraz fragmentu Depeszy Józefa Piłsudskiego notyfikującej powstanie niepodległego Państwa Polskiego z dnia 16 listopada 1918 r. Część regionalna (również udostępniona przez MON) – to nagranie tekstu „Polskie drogi do niepodległości” oraz część edukacyjna lokalna –  pieśń Rota.

Realizując zadanie pn: „Ławka Niepodległości dla samorządów” Gmina Słupia chciała upamiętnić 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

 26 listopada 2018

26 listopada 2018r., Gmina Słupia reprezentowana przez Wójta Gminy Słupia – Pana Mirosława Matulskiego oraz Skarbnika Gminy – Panią Agnieszkę Mikina podpisała w Ministerstwie Obrony Narodowej umowę o udzielenie dotacji celowej na budowę „Ławki Niepodległości dla samorządów”. Na to zadanie pozyskano 30 000,00 PLN. W ten sposób Gmina Słupia chce upamiętnić 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości oraz zwrócić uwagę mieszkańcom Gminy Słupia jak ważna jest narodowa pamięć patriotyczna
i historia.

„Ławka Niepodległości” zlokalizowana będzie się w centrum spraw życiowych Gminy Słupia, tj. obok Urzędu Gminy w Słupi. Dzięki multimedialnej aplikacji będzie można wysłuchać treści edukacyjnych tj. części regionalnej – „Polskie drogi do niepodległości” oraz część edukacyjną lokalną –  pieśni Rota.

Ławka zostanie udostępniona mieszkańcom Gminy Słupia do 31.12.2018 roku.

10 września 2018

W dniu 10 września 2018 r. został złożony wniosek pt. „Ławka Niepodległości dla samorządów” do Ministerstwa Obrony Narodowej o dofinansowanie pomnika upamiętniającego tradycję, chwałę i sławę oręża polskiego w formie Ławek Niepodległości – ławek pomnikowych upamiętniających 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Wniosek opiewa na kwotę 41 615,00 zł, z czego kwota dofinansowania – 30 000,00 zł. W ramach zadania planowane jest posadowienie ławki przy głównym wejściu do Urzędu Gminy.

Ławka ma przypominać jej użytkownikom, a także przechodniom historię odzyskania niepodległości przez Polskę oraz wartość jaką ona stanowi. Przyczyni się do przekazywania treści patriotycznych w sposób przystępny i nowoczesny, szczególnie atrakcyjny dla uczniów i młodzieży.