Maseczki dla Polski

Pomóż! Wszyscy walczymy o nasze zdrowie, o jak najszybszy powrót do życia. Chcemy pomóc, dostarczając maseczki wielorazowego użytku do każdego polskiego domu! Wszystkie wpłacone pieniądze od darczyńców od razu zamieniamy na maseczki.

KONTO BANKOWE:

Bank PKO Bank Polski S.A.
Nr Rachunku Bankowego: 90 1020 4317 0000 5702 0490 2732
Tytuł Wpłaty: maseczki dla polski Nazwa: Maseczki dla Polski

Jak to działa:

– Nasza akcja rozpoczęła się od fundatorów, którzy przeznaczyli na ten cel już łącznie wiele milionów złotych. Dziękujemy im z całego serca. Pieniądze wykorzystaliśmy na wyprodukowanie pierwszych partii maseczek.

– Trzy fabryki w Polsce produkują pełną parą i pierwsze maseczki są już dostarczane do samorządów.

– Nasze środki wystarczą na wykonanie pierwszych partii maseczek, ale potrzebujemy pomocy od każdego z Was, by jak najszybciej zrobić resztę maseczek, które samorządowcy dostarczą Wam.

Nasze maseczki są BEZPŁATNE, rozdawane przez samorządy w Polsce, w całym kraju. Jeśli możesz nam pomóc, by jak najszybciej dostarczyć maseczki do każdej polskiej rodziny, czekamy na wpłaty, które zamieniamy na maseczki!

Więcej informacji na stronie https://maseczkidlapolski.pl/wspomoz/