MASECZKI ORAZ PŁYNY DO DEZYNFEKCJI DLA MIESZKAŃCÓW GMINY SŁUPIA

Wójt Gminy Słupia informuje, że Gmina Słupia otrzymała maseczki oraz płyny do dezynfekcji
z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Maseczki oraz płyn będzie można odebrać w Urzędzie Gminy
w Słupi w godzinach pracy urzędu od 7.30 – 15.30 do dnia 10 maja 2021r.

Proszę zabrać ze sobą buteleczki na płyn.

 

        Wójt Gminy Słupia

     /-/ Mirosław Matulski