Odbiór azbestu w 2021 roku

Urząd Gminy w Słupi informuje, że trwają prace nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie odbioru i utylizacji azbestu.
W związku z powyższym osoby posiadające zdeponowane odpady azbestowe oraz planujące jego zdjęcie do dnia 30 czerwca 2021 r. zobowiązane są powiadomić tutejszy urząd o ilości posiadanych odpadów azbestowych do dnia 28 lutego 2021 roku.
Szczegółowe informacje można uzyskać w tutejszym urzędzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 lub pod nr tel. (46) 831-55-91 wew. 12

Wójt Gminy Słupia
Mirosław Matulski