ODBIÓR POJEMNIKÓW BIO

Szanowni Mieszkańcy Gminy Słupia

W związku ze zmianami dotyczącymi kompostowania bioodpadów Urząd Gminy w Słupi informuje, iż pojemniki brązowe będą odbierane w dniach 29 i 30 kwietnia 2021 r..

Mieszkańcy, którzy zadeklarowali posiadanie kompostowników przydomowych i kompostowanie bioodpadów proszeni są o wystawienie brązowych pojemników zgodnie z poniższym harmonogramem:

29 kwietnia – Gzów, Modła, Słupia, Zagórze.

30 kwietnia – Bonarów, Krosnowa, Marianów, Nowa Krosnowa, Podłęcze, Winna Góra, Wólka-Nazdroje.

Proszę by w tych dniach pusty i czysty pojemnik znajdował się przy drodze dojazdowej.

Odbiór pojemników dotyczy wyłącznie właścicieli nieruchomości, którzy zadeklarowali kompostowanie bioodpadów, a zatem u osób, które nie złożyły takiej deklaracji, brązowe pojemniki pozostają bez zmian.

Wójt Gminy Słupia

 Mirosław Matulski