Ogłoszenia

Kalendarz polowań LZD Rogów

Kalendarz polowań zbiorowych na dziki lisy zające i ptactwo Koła Łowieckiego Nr 21 HUBERTUS

*****************

*************************

Dotyczy: rokowań po II przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości

Informacja o wynikach rokowań

**************************

Czyste_powietrze_broszura

*******************

Zaproszenie

**************************

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w bezpłatnym webinarium pn.: „Przedsiębiorco, aplikuj o premię technologiczną na rozwój swojej firmy”.

Celem webinarium jest zapoznanie przedsiębiorców z zasadami aplikowania o premię technologiczną w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Webinarium odbędzie się 16 lipca 2020 r. w godz. 11:00 – 11:40. Rekrutacja trwa do 13.07.2020 r.

W przypadku chęci wzięcia udziału w webinarium, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją: https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/4318-webinarium-pn-przedsiebiorco-aplikuj-o-premie-technologiczna-na-rozwoj-swojej-firmy pod przyciskiem „Weź udział”. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w webinarium decydować będzie kolejność zgłoszeń. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza zgłoszeniowego zostanie wysłane potwierdzenie udziału w webinarium wraz z technicznymi informacjami na temat sposobu połączenia. W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Więcej informacji o webinarium dostępne jest na stronie: https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/4318-webinarium-pn-przedsiebiorco-aplikuj-o-premie-technologiczna-na-rozwoj-swojej-firmy

***********************************

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Nowe wytyczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

****************************

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

 • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
 • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

 • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
 • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
 • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
 • Pomoc w sporządzeniu pism i wnioskó

Gdzie szukać pomocy?

 • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
 • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

*****************************

Ogłoszenie o rokowaniach po II przetargu ustnym nieograniczonym zakończonym wynikiem negatywnym

Ogłoszenie o rokowaniach

Zgłoszenie_uczestnictwa_w_rokowaniach

Załącznik_nr_1

Załącznik_nr_2

Załącznik_nr_3

****************************

Nabór rachmistrzów Słupia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 3

oświadczenie o niekaralności

*************************************

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Wytyczne GIS z dnia 4 czerwca 2020

**********************************

Ponad 58 milionów złotych na pomoc Przedsiębiorcom z województwa łódzkiego dotkniętych skutkami epidemii COVID-19 – rozpoczęło się przyjmowanie przez ŁARR wniosków na pożyczkę płynnościową.

Pismo ŁARR

****************************

Kampania informacyjna „Kupuj świadomie – PRODUKT POLSKI”

pismo RŚI.0632.38.2020.IOK

*****************************

Informacja o wynikach II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Słupia

Informacja o wynikach II przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości

******************************

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej

Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 maja 2020 roku

**********************************

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej ”Krosnowa II” o mocy do 8 MW, wraz z urządzeniami infrastruktury technicznej realizowanej na dz. nr ewid. 151/6, 150 obręb Krosnowa, gm. Słupia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

*****************************

*****************************

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Słupia

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości

******************

Pismo Łódzkiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi w sprawie monitorowania prawidłowości postępowania z nieczystościami płynnymi

Pismo dot monitorowania prawidłowości postępowania z nieczystościami płynnymi

*******************

Konkurs na tradycyjną babę wielkanocną

Zapraszamy serdecznie, wszystkich chętnych  do wzięcia udziału w internetowym Konkursie na Tradycyjną Babę Wielkanocną. Co trzeba zrobić? Przede wszystkim upiec babę, zrobić jej zdjęcie oraz podać szczegółowy przepis. I wysłać do nas formularz zgłoszeniowy. Zwróćcie też uwagę na wykorzystanie przy wypieku produktów lokalnych, regionalnego przepisu czy produktów z Listy Produktów Tradycyjnych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. To także oceni jury, czyli komisja konkursowa.

Szczegóły, regulamin i formularz na stronie www.lodzkie.pl/rolnictwo/konkurs-baba-wielkanocna

********************************

Konkurs Clicktrans.pl #Zostańwdomu i pomóż

Siedzisz w domu zgodnie z zaleceniami i wartościowo spędzasz czas? Dlaczego jednocześnie nie zrobić czegoś dobrego dla tych, którzy znajdują się na pierwszej linii frontu walki z epidemią?  Weź udział w konkursie i wspomóż wybraną organizację w walce z koronawirusem! A to wszystko w zaciszu twojego domu!

Ograniczenie kontaktów społecznych z powodu epidemii to dla nas wszystkich niełatwy czas – wiemy jednak, że jest niezbędny, jeśli chcemy wygrać z wirusem. Warto ten okres domowej kwarantanny wykorzystać kreatywnie – sposoby, aby to zrobić znajdziesz na każdym kroku! 

Zainspiruj innych do pozostania w domu, pokazując, co wartościowego i ciekawego można zrobić, nie opuszczając czterech ścian. Odrobina wsparcia i inspiracji w tym niełatwym czasie będzie nie tylko cenna, ale pomoże nam łatwiej wytrwać w  odosobnieniu. A więc #zostańwdomu, ale nie bezczynnie!

 

Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie?

 1. Zrób zdjęcie, na którym widać, jak wartościowo spędzasz czas w domu podczas epidemii
 2. Dołącz do niego krótki opis (maks. 1000 znaków).
 3. Prześlij je wraz z wypełnionym i własnoręcznie podpisanym formularzem zgłoszeniowym na adres: konkurs@clicktrans.pl.
 4. To wszystko! Wyniki ogłosimy 15 kwietnia 2020 roku na stronie konkursu.
 5. W konkursie może wziąć udział każdy, kto ukończył 18 lat.
 6. Zwycięską pracę opublikujemy na naszych blogach: http://www.info.clicktrans.pl lub https://clicktrans.com/blog/

 

Nagrody

1500 zł dla organizacji zaangażowanej w pomoc w zwalczaniu bądź ograniczeniu skutków koronawirusa wskazanej przez Laureata/kę 

– 500 zł dla Laureata/ki 

 #Zostańwdomu i wesprzyj tych, którzy walczą ze skutkami epidemii!

Więcej informacji (w tym regulamin i formularz zgłoszeniowy) znajdziesz na stronie: https://clicktrans.pl/info/konkurs-zostanwdomu-i-pomoz.

Serdecznie zapraszamy do udziału!

**************************

**********************

Informacja o wynikach I przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych

*************************

**************************

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku przez organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

ogłoszenie o konkursie 2020

*************************

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych stanowiących własność Gminy Słupia

Ogłoszenie o przetargu

Klauzula informacyjna

*****************************

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Myśl biznesowo-Fundusze Europejskie na rozwój działalności”.

Najbliższe spotkanie informacyjne odbędzie się dnia 27 lutego br. w godz. 10:00 – 12:00 (rejestracja od godziny 9:45), w  Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu, ul. Ułańska 2, sala wykładowa Biblioteki Pedagogicznej; parter.- rekrutacja do 24.02.2020 r.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją na stronie: https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/4035-spotkanie-informacyjne-pn-mysl-biznesowo-fundusze-europejskie-na-rozwoj-dzialalnosci  pod przyciskiem „Weź udział”, do 24 lutego 2020 roku.

Do skorzystania ze spotkania zapraszamy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa łódzkiego.

Informacja

************************

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

Zarządzenie nr 5-2020 Wójta Gminy Słupia z dnia 20 stycznia 2020 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Słupia przeznaczonych do oddania w najem

*************************

Informacja o karach za niezarejestrowanie pojazdu w terminie

**************************

 

*************************************

Komunikat Prezesa Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy

**************************************

*********************************************

**************************************

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

***************************************

Informacja spotkanie

******************************************

*********************************************

Informacja o wykazie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Słupia

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

*************************************************

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, stacją transformatorową 15/0,4kV oraz przyłączem kablowym SN – 15 kV” na działkach o nr ewid. 202/2, 223, 204 obręb Krosnowa gm. Słupia

Zawiadomienie o wydaniu decyzji

******************************************************

****************************************

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy
do właścicieli i zarządców budynków
w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2019/2020

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy 2019

********************************************

Informacja dotycząca warsztatów organizowanych przez Jednostkę Regionalną KSOW Województwa Łódzkiego

Jednostka Regionalna KSOW Województwa Łódzkiego organizuje w dniu 4 października wyjazd na warsztaty z zakresu małego przetwórstwa do Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.

Osoby zainteresowane wyjazdem na warsztaty dotyczące tematyki przetwórstwa mięsnego, mleczarskiego, owocowo-warzywnego, możliwości prowadzenia działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MLO), jak również tematyki związanej z Rolniczym Handlem Detalicznym zapraszamy do składania wypełnionych formularzy zgłoszeniowych.

Wypełniony formularz należy złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego 12, X piętro – pokój 1003 do pracowników Jednostki Regionalnej KSOW Województwa Łódzkiego.

Nabór trwa do 01.10.2019 r. do godz. 14:00.

O wpisaniu na listę uczestników decydować będzie data wpływu prawidłowo i czytelnie wypełnionego formularza do siedziby urzędu, opatrzonego podpisem zgłaszającego.

formularz_zgłoszeniowy

Harmonogram 04.10.2019 – kopia

***********************************************

Spotkanie informacyjne – „Postaw na własny biznes”

Informacja

*************************************************

******************************************************

ZARZĄDZENIE NR 141 PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie wprowadzenia stopni alarmowych

******************************************************

Dotyczy: postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, stacją transformatorową 15/0,4 kV oraz przyłączem kablowym SN – 15 kV” na działkach o nr ewid 202/2, 223, 204 obręb Krosnowa gm. Słupia.

********************************************************

Informacja dotycząca wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

https://wybory.gov.pl

********************************************************

******************************************************

**************************************************************

*********************************************************

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MW każda wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, stacją transformatorową 15/0,4 kV oraz przyłączem kablowym SN – 15 kV” na działkach o nr ewid 202/2, 223, 204 obręb Krosnowa gm. Słupia.

******************************************************

Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność gminy Słupia – działki nr ewid. 128/19, obręb Winna Góra, gm. Słupia

*****************************************

******************************************************

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Słupi

***********************************************************************

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Winnej Górze

**********************************************************************

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym, pn. „Wypromuj swój projekt-obowiązki informacyjno- promocyjne Beneficjentów realizujących projekty z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020”. Spotkanie informacyjne odbędzie się 28 maja 2019 r.  w godz. 10:00 – 12:00 (rejestracja od godz. 9:45) – sala wykładowa Biblioteki Pedagogicznej w Łowickim Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu, Łowicz ul. Ułańska 2 – parter.

W spotkaniu będą uczestniczyć pracownicy Wydziału Komunikacji Funduszy Europejskich, Departamentu Polityki Regionalnej UMWŁ.

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”, do 27 maja do godz. 12.00. Link:https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/3410-spotkanie-informacyjne-pn-wypromuj-swoj-projekt-obowiazki-informacyjno-promocyjne-beneficjentow-realizujacych-projekty-z-programu-regionalnego-wojewodztwa-lodzkiegoZ uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na wynajem nieruchomości stanowiących lokale użytkowe będęce własnością Gminy Słupia, położonych w obrębie geodezyjnym Słupia, gm. Słupia, pow. skierniewicki, woj. łódzkie.

Od 31 stycznia do 1 marca 2019 r. oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski na tzw. małe przetwórstwo.

W tegorocznym naborze wprowadzono szereg zmian, m. in. rozszerzono grono osób, które mogą ubiegać się o takie wsparcie finansowe. 

Katalog inwestycji, na które można otrzymać dofinansowanie, obejmuje m.in. budowę lub modernizacji budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej;  zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej. Z myślą o rolnikach zajmujących się RHD dotychczasowy katalog  rozszerzono m.in. o inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych.

W tegorocznym naborze wprowadzono również ułatwienia mające na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych na etapie przygotowania inwestycji. Składając wniosek o przyznanie pomocy rolnicy nie będą zobligowani do przedkładania wymaganych dotychczas przez ARiMR decyzji czy pozwoleń. Będzie je można dostarczyć na etapie rozliczania inwestycji, a więc już po zawarciu umowy o dofinansowanie.

Więcej informacji i dokumenty aplikacyjne: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/male-przetworstwo-2019-wieksza-kwota-dofinansowania-i-szereg-ulatwien-w-ubieganiu-sie-o-pomoc.html?fbclid=IwAR0P4acT_A44y60cPYgeHrpBwVDD3gNceJgJlvLiQooKHAQgPQwcIsafI7g

*************************

********************************

Ogłoszenie o sprzedaży działek stanowiących własność Gminy Słupia

Ogłoszenie o sprzedaży działek

Klauzula informacyjna

******************************

Wykaz nieruchomości stanowiących lokale użytkowe przeznaczonych do oddania w najem

Zarządzenie Nr 3/2019 Wójta Gminy Słupia z dnia 15 stycznia 2019 r.

Wykaz nieruchomości stanowiących lokale użytkowe przeznaczonych do oddania w najem

*************************

Informacja Wojewody Łódzkiego dotycząca obowiązku usuwania zalegającego na dachach śniegu

*********************

Informacja dotycząca godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Skierniewickiego na 2019 rok

Uchwała nr III-18-18 Rady Powiatu Skierniewickiego z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Skierniewickiego na 2019 rok

**************************

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy 2018-MZ-108

******************

Informacja dotycząca remontu WSZ w Skierniewicach

*******************

Doposażenie stołówki szkolnej

w Szkole Podstawowej w Słupi

Szkoła Podstawowa w Słupi w 2018 roku realizuje projekt pt. „Doposażenie stołówki szkolnej” w ramach pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych, realizowanych na terenach wiejskich.  Szkoła otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej w wysokości 5 000,00 PLN na zakup lodówki i kuchni na potrzeby stołówki szkolnej. Całkowita wartość projektu wynosi 7 500,00 PLN. Inicjatorem wniosku było sołectwo Słupia Pokora.

*******************

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE Nr 58-2018 Wójta Gminy Słupia z dnia 05 listopada 2018 r w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości położonych na terenie Gminy Słupia przeznaczonych do sprzedaży

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

*******************

OGŁOSZENIE

o zmianie Uchwały Nr XXXIX/204/18 Rady Gminy Słupia z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupia, obejmującego fragment wsi Słupia, Podłęcze, Modła, Winna Góra i Gzów oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Ogłoszenie

************************************

**************************

Ogłoszenie o konsultacjach w sprawie projektu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2019 rok

Ogłoszenie o konsultacjach

******************

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza, że udostępnia społeczeństwu projekt uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie aktualizacji i zmiany programu ochrony powietrza oraz planu działań krótkoterminowych dla strefy łódzkiej” wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko

obwieszczenie strefa łódzka

*******************

Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupia oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymienionego planu

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupia oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wymienionego planu

*************

Informacja Koła Łowieckiego „HUBERTUS” dotycząca terminów polowań w sezonie łowieckim 2018/2019

Kalendarz polowań zbiorowych na dziki, lisy i ptactwo w sezonie łowieckim 2018-2019

********

Informacja dotycząca stypendium szkolnego w roku szkolnym 2018/2019

stypendium 2018 2019

****

Ostrzeżenie meteorologiczne

***************************************

********************************************

Ostrzeżenie meteorologiczne

**********************************************

********************

Zawiadomienie o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 06.06.2018r. znak AB.6743.186.2018.EZ w sprawie zamiaru wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej nr 115202E (dojazdowej do gruntów rolnych) na działkach nr ew. 105, 180 położonych w obrębie Słupia, gm. Słupia.

Obwieszczenie Starosty Skierniewickiego

******************

komunikat_Ministerstwo_Cyfryzacji


regulamin rajdu

karta zgłoszenia rajd

*********************

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Informacja o opłacie za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

oświadczenie

*******************

Informacja o szkoleniach z pomocy publicznej oraz rozliczania personelu projektu w projektach EFS.

Szkolenia odbędą się 6 czerwca – rozliczanie personelu oraz 7 czerwca pomoc publiczna.

Szczegóły poniżej:

https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-fe/item/2604-zapraszamy-na-bezplatne-szkolenie-pt-pomoc-publiczna-oraz-pomoc-de-minimis-poziom-podstawowy

https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-fe/item/2603-zapraszamy-na-bezplatne-szkolenie-pt-rozliczanie-personelu-projektu-w-projektach-wspolfinansowanych-z-efs-w-ramach-rpo-wl-na-lata-2014-2020

****************

Informacja dotycząca możliwości składania wniosków w ramach strategicznego projektu, realizowanego przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju pn. „Pakiet dla średnich miast”

*****************

**************************

Informacja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Skierniewicach dotycząca remontu sali operacyjnej

**************************

Informacja Starosty Skierniewickiego dotycząca identyfikacji potencjalnych historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi

Informacja

*********************

Makowskie Forum Gospodarcze

Zaproszenie – Makowskie Forum Gospodarcze

karta zgłoszenia FORUM

*********************

Informacja o konkursie znajduje się na stronie internetowej stowarzyszenia crl.org.pl.

*************************

****************************

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SŁUPIA

o wydaniu decyzji celu publicznego w związku z postępowaniem w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr SKI4430A, wraz z wewnętrzną linią zasilającą. Stacja ma składać się z: wieży stalowej konstrukcji kratowej o wysokości trzonu 60 metrów, oraz łącznej wysokości do 65 m, anten sektorowych zawieszonych na wysokości 58,0 m n.p.t., anten radiolinii, fundamentu, urządzeń nadawczo-odbiorczych umieszczonych na gruncie, niezbędnego okablowania łączącego anteny z urządzeniami, ogrodzenia o długości ok. 20m, linii WLZ.

Lokalizacja inwestycji: Gmina Słupia, obręb 0007 Słupia, działka o numerze ewidencyjnym 879 i 880

Obwieszczenie

***************

Spotkanie w sprawie Budżetu Obywatelskiego Województwa Łódzkiego 16 kwietnia w Skierniewicach

Po ubiegłorocznym, bardzo dobrym przyjęciu przez mieszkańców województwa, pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego Samorządu Województwa Łódzkiego, Urząd Marszałkowski rozpoczyna jego kolejną edycję.
Spotkanie dla mieszkańców Skierniewic i okolic nt. II edycji odbędzie się w poniedziałek, 16 kwietnia o godz. 15 w sali konferencyjnej przy ul. Senatorskiej 12. Na spotkaniu poruszane będą m.in.: kwestie dotyczące zgłaszania zadań, zasady jakimi kierować będzie komisja wybierając projekty, zmian w regulaminie.
W tym roku w puli jest aż 8 milionów złotych, które pozwolą zrealizować potrzeby wskazane przez obywateli województwa łódzkiego. Przypomnimy też, że w roku ubiegłym na zadania o łącznej wartości 5 mln złotych, głosowało ponad 100 tysięcy mieszkańców województwa.

********************

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega!!!

Uwaga – wzrasta liczba zachowań przedsiębiorców ukrywających cel handlowy oraz wprowadzających konsumentów w błąd podczas zawierania umów poza lokalem, czyli na pokazach lub w domach. Dotyczy to zakupów garnków, pościeli lub urządzeń medycznych, czy też sprzedaży usług telekomunikacyjnych, dostarczania gazu lub prądu. Często konsumenci ponoszą przy tym poważne straty finansowe, zaciągając wysokie zobowiązania kredytowe, bądź płacąc karę umowną z tytułu zerwania umowy z dotychczasowym dostawcą usług. Co ważne, problem dotyczy przede wszystkim seniorów, na ogół ufnych i mniej skłonnych do skarżenia się na oszustwo.

Dlatego też istnieje konieczność pilnych i intensywnych działań komunikacyjnych na ten temat. UOKiK przygotował dwa, 30-sekundowe spoty,  które ostrzegają przed firmami stosującymi nieuczciwe praktyki, informują o prawie odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem oraz zachęcają do skorzystania z bezpłatnej porady prawnej.

Spoty można obejrzeć na stronie internetowej UOKiK w zakładce „multimedia” pod adresami:

https://uokik.gov.pl/multimedia.php?video=538

https://uokik.gov.pl/multimedia.php?video=539

********************

Seminarium

13 kwietnia 2018 roku zapraszamy na Seminarium „ZATOKA B+R. Fundusze Europejskie. Dla nauki. Dla biznesu”.

Masz dobry pomysł, ale potrzebujesz inspiracji do działania?
Przekonaj się, że można rozkręcić biznes z nauką!
Dowiedz się jak zdobyć pierwszy milion. Przekonaj się jak działa Anioł Biznesu – innowacyjny przedsiębiorca z wyobraźnią.
Uchwyć województwo łódzkie z innej perspektywy, poznaj tych, którzy odnieśli sukces.
Podejmij wyzwanie, wejdź do gry o pieniądze.

Zmieniaj siebie i swoją firmę z Funduszami Europejskimi

https://rpo.lodzkie.pl/slider/item/2471-seminarium-b-r

https://www.facebook.com/events/230046274399661/?ref=3&action_history=null

Konkurs Fotograficzny

Po raz trzeci zapraszamy do udziału w konkursie „Mam oko na projekt„, skierowanym do każdego, kto lubi robić zdjęcia lub nagrywać filmy.

Aby wziąć w nim udział, wystarczy sfotografować lub zarejestrować kamerą pozytywne zmiany wokół siebie, które nastąpiły w ostatnich latach za sprawą Funduszy Europejskich.

Czekamy na zdjęcia oraz filmiki – nie dłuższe niż 3 minuty – od mieszkańców województwa łódzkiego prezentujące dofinansowane projekty, z/realizowane na terenie jednego z trzech powiatów regionu (linki prowadzą do strony „Mapa Dotacji”, na której znajdziesz listę projektów z poszczególnych powiatów):
1. powiatu skierniewickiego (w tym m. Skierniewice)
2. powiatu łaskiego
3. powiatu poddębickiego.

Zauważyłeś odnowiony budynek znajdujący się w cetrum miejscowości, w której mieszkasz lub odwiedzasz? Jeździsz do pracy nową drogą? Znasz firmę, która zakupiła nowoczesny sprzęt lub zaprezentowała swój produkt na międzynarodowych targach? A może zdobyłeś certyfikat zawodowy, który ułatwił Ci awans lub zdobycie wymarzonej pracy? Jeśli zdarzyło się to dzięki pieniądzom unijnym, pokaż to nam na swojej pracy!

Zwycięzców – wybranych przez kapitułę konkursową, a także społeczność na Facebooku – nagrodzimy kamerami 360 stopni lub smartfonami, które wręczymy podczas eventów w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich między 11 a 13 maja br.

Nie zwlekaj! Na zgłoszenia czekamy tylko do 20 kwietnia br.

Zapoznaj się z Regulaminem konkursu i wypełnij formularz zgłoszeniowy. Śledź nas także na Facebooku i dołącz do wydarzenia, aby na bieżąco być informowanym o przebiegu Konkursu.

Wszelkie pytania możesz przesyłać na adres promocja.rpo@lodzkie.pl.

https://rpo.lodzkie.pl/slider/item/2433-mam-oko-na-projekt-2018

https://www.facebook.com/events/2150040741678176/?ref=3&action_history=null

**********************

Wyłączenia prądu

Informacja o planowanych wyłączeniach prądu 11.04.2018 – 17.04.2018

**********************

********************************

*********************************

Popołudnie z Biznesem: Fundusze na rozwój Twojej firmy. Spotkanie informacyjne dla przedsiębiorców

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wspólnie organizują cykl spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców pn. „Popołudnie z biznesem – fundusze na rozwój Twojej firmy”, które odbędą się na terenie Województwa Łódzkiego w każdym z powiatów. Uczestnicy poznają najnowsze możliwości skorzystania z funduszy na rozwój, dotacji i pożyczek oraz instrumentów wsparcia w zdobywaniu rynków zagranicznych oraz środków na szkolenia pracowników.

W powiecie skierniewickim takie spotkanie odbędzie się w dniu: 10 kwietnia 2018 r. w Pamiętna Dworek, Pamiętna 14, w godz. 14:30 – 17:30.

Wydarzenie uświetni wystąpienie gościa specjalnego: p. Artura Partyki: dwukrotnego medalisty olimpijskiego, jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców wszechczasów i mówcy motywacyjnego. Uczestnicy spotkania będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji z ekspertami, którzy pomogą dopasować źródła finansowania adekwatnie do potrzeb i konkretnych projektów. Udział w wydarzeniu jest również okazją do integracji środowiska gospodarczego i nawiązania nowych kontaktów biznesowych.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny po dokonaniu wcześniejszej rejestracji elektronicznej na adres rejestracja@larr.lodz.pl. W tytule należy wpisać datę spotkania.

Program spotkania:

 • 14.30 – 15.00      Kawa powitalna/networking
 • 15.00 – 15.10      Powitanie gości – Marszałek Województwa Łódzkiego
 • 15.10 – 15.30      Instrumenty wsparcia dla przedsiębiorców
 • 15.30 – 16.00     Wystąpienie gościa specjalnego: „Gdzie szukać motywacji? Wysoko, wyżej, najwyżej !!!” Artur Partyka
 • 16.00 – 16.40     Panel dyskusyjny
 • 16.40 – 17.30     Networking + porady eksperckie

W załączeniu zaproszenie od Marszałka Województwa Łódzkiego – Witolda Stępnia.

ZAPROSZENIE POPOŁUDNIE Z BIZNESEM

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.lodzkie.pl/spotkania-biznes oraz na Facebooku Promuje Lodzkie.

****************

Wyłączenia prądu

Informacja o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej

******************

Zawiadomienie o kierunku rekultywacji żwirowni w miejscowości Podłęcze

*****************

Informacja o wyborze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie otwartego konkursu na realizację zadania publicznego w 2018 roku

*******************

Informacja o wyborze oferty na zadanie – Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Gminy Słupia po 50 roku życia dotkniętych chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa i kończyn

Informacja o wyborze oferty

******************

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

„Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr SKI4430A, wraz z wewnętrzną linią zasilającą. Stacja ma składać się z: wieży stalowej konstrukcji kratowej
o wysokości trzonu 60 metrów, oraz łącznej wysokości do 65 m, anten sektorowych zawieszonych na wysokości 58,0 m n.p.t., anten radiolinii, fundamentu, urządzeń nadawczo-odbiorczych umieszczonych na gruncie, niezbędnego okablowania łączącego anteny z urządzeniami, ogrodzenia o długości ok. 20m, linii WLZ.

Lokalizacja inwestycji: Gmina Słupia, obręb 0007 Słupia, działka o numerze ewidencyjnym 879 i 880

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupia z dnia 20 lutego 2018 roku

**********************************

**********************************************

Skorzystaj z bezpłatnych programów zdrowotnych na rzecz Twojej aktywności na rynku pracy

kliknij, aby uzyskać dodatkowe informacje

**********************************************

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2018 rok

************************************************

**************

****************************

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w sferze zadań publicznych zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych

************************

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w sferze zadań publicznych zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Ogłoszenie

**************************

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SŁUPIA o wydaniu celu publicznego dla inwestycji polegającej na „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr SKI4430A, wraz z wewnętrzną linią zasilającą. Stacja ma składać się z: wieży stalowej konstrukcji kratowej o wysokości trzonu 60 metrów, oraz łącznej wysokości do 65 m, anten sektorowych zawieszonych na wysokości 58,0 m n.p.t., anten radiolinii, fundamentu, urządzeń nadawczo-odbiorczych umieszczonych na gruncie, niezbędnego okablowania łączącego anteny z urządzeniami, ogrodzenia o długości ok. 20m, linii WLZ.

Lokalizacja inwestycji: Gmina Słupia, obręb 0005 Nowa Krosnowa, działka o numerze ewidencyjnym 50

*****************************

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy?  Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.

Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie.
Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos.

Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.

Co masz zrobić?

Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz.

Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!

Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.

**********

Programowa ofensywa przeciwko cukrzycy – weź udział w konkursie z Poddziałania X.3.2

kliknij, aby przejść do informacji

***

****

Szanowni Państwo,

Witold Stępień, Marszałek Województwa Łódzkiego zaprasza na seminarium poświęcone Funduszom Europejskim na badania i rozwój oraz partnerstwo publiczno-prywatne. Seminarium odbędzie się 8 grudnia 2017 r. w EC-1 w godzinach 10:00-14:30

Wystarczy kliknąć na poniższy link  żeby przejść na naszą stronę i zapisać się na spotkanie.

Seminarium „Łódzkie kusi wiedzą”

**************

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

„Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr SKI4430A, wraz z wewnętrzną linią zasilającą. Stacja ma składać się z: wieży stalowej konstrukcji kratowej
o wysokości trzonu 60 metrów, oraz łącznej wysokości do 65 m, anten sektorowych zawieszonych na wysokości 58,0 m n.p.t., anten radiolinii, fundamentu, urządzeń nadawczo-odbiorczych umieszczonych na gruncie, niezbędnego okablowania łączącego anteny z urządzeniami, ogrodzenia o długości ok. 20m, linii WLZ.

Lokalizacja inwestycji: Gmina Słupia, obręb 0005 Nowa Krosnowa, działka o numerze ewidencyjnym 50

****

**************

Informacje dotyczące programu Mieszkanie Plus

**************

************

Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do oddania w najem

wykaz

************

Informacja o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej

************************

************************

******************

Szanowni Państwo,

Marszałek Witold Stępień zaprasza na seminarium poświęcone Funduszom Europejskim wspierającym zdrowie

Wystarczy kliknąć na poniższy baner żeby przejść na naszą stronę i zapisać się na spotkanie

***************************

Informacja o konsultacjach w sprawie programu współpracy Gminy Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

Ogłoszenie o konsultacjach

Program współpracy Gminy Słupia z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok

****************************

Łódzkie Regionalne Targi Pracy i Rozwoju Osobistego

W terminie 27 – 28 września 2017 roku Urząd Miasta Łodzi we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Powiatowymi Urzędami Pracy
i Międzynarodowymi Targami Łódzkimi organizują II edycję Łódzkich Regionalnych Targów Pracy i Rozwoju Osobistego. Pierwsza edycja imprezy, która odbyła się w listopadzie ubiegłego roku spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem zarówno pracodawców jak
i mieszkańców Łodzi i regionu. W Targach uczestniczyło 62 wystawców oraz 8000 zwiedzających.

Łódzkie Regionalne Targi Pracy i Rozwoju Osobistego to odpowiedź na dynamicznie zmieniający się rynek pracy oraz rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych pracowników w danej branży. Celem wydarzenia jest zaprezentowanie mieszkańcom regionu kompleksowej oferty pracy dostępnej na lokalnym rynku, możliwości dokształcania oraz zmiany kompetencji zawodowych.

Łódzkie Regionalne Targi Pracy i Rozwoju Osobistego skierowane są do osób bezrobotnych, jak również do czynnych zawodowo Łodzian, którzy chcą zmienić pracę, podnieść lub przeprofilować swoje kwalifikacje. Jest to wydarzenie rekrutacyjne, które pozwoli zapoznać się z dostępnymi na łódzkim rynku ofertami pracy oraz umożliwi bezpośredni kontakt
z pracodawcami, którzy na miejscu przedstawią warunki zatrudnienia.

Do udziału w targach, w charakterze wystawców, zapraszamy pracodawców z Łodzi
i  województwa łódzkiego poszukujących pracowników, a także agencje pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego oraz firmy i instytucje szkoleniowe.

www.lodzkietargipracy.pl

*****************************

Słupia, dnia 21 września 2017r.

Informacja

Informuję, że w dniu dzisiejszym nastąpi czasowe wyłączenia wody (ok. 1,5 godz.) związane z „Budową zbiornika wyrównawczego na stacji uzdatniania wody”  w miejscowości Słupia.

Za utrudnienia przepraszamy.

Wójt Gminy Słupia

        Mirosław Matulski

********************************

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy 2017

************************

Zaproszenie na wykład z cyklu Spotkania ze Zdrowiem

************************

************************

Informacja o planowanym wyłączeniu energii elektrycznej

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź informuje, że w dniu 12.09.2017 w godz. 8:00 – 17:00

wyłączone będą stacje transformatorowe Gzów, Gzów 1, EW Gzów, Gzów Janisławice, Reczul, Janisławice 1, Janisławice 2, Janisławice 3,

Borysław, Lnisno 1, 2, 3, 4, 5, Byczki 1, 2, 3, Nowy Ludwików, Rowiska Stare, Rowiska Cegielnia, Nowe Rowiska, Dębowa Góra 1

Wyłączone miejscowości  Gzów, Janisławice, Reczul, Borysław, Lnisno, Nowy Ludwików, Rowiska, Dębowa Góra nr 40 – 60

***************

Instytucja Zarządzająca RPO WŁ prowadzi nabór na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działania X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3.

Jesteś przedsiębiorcą i chcesz otworzyć żłobek lub klub dziecięcy? A może jesteś gminą, która chce zagwarantować swoim mieszkańcom wsparcie opiekuńcze nad dziećmi w wieku do lat 3? Ten konkurs stanowi odpowiedź na Twój plan i Twoje potrzeby!

– nawet do 91% dofinansowania całego przedsięwzięcia!

– limit aż 30% na przeprowadzenie prac budowlano-remontowych!

– do rozdysponowania czeka 40 mln złotych!

Szczegóły dotyczące konkursu i jego warunków znajdziesz na stronie internetowej www.rpo.lodzkie.pl

Pisząc projekt zwróć uwagę na zmiany w prawie! Z dniem 1 września wchodzi w życie część znowelizowanych zapisów Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Pozostałe zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2018 r.

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/opieka-nad-dzieckiem-w-wieku-do-lat-trzech/zaloz-zlobek-klub-dzieciecy/prawo/

*******************

***************

***************

Informacja o wyborze oferty na zadanie „Profilaktyka zdrowotna dla mieszkańców Gminy Słupia po 50 roku życia dotkniętych chorobą zwyrodnieniową kręgosłupa i kończyn-organizacja siedmiodniowego turnusu rehabilitacyjnego w miejscowości nadmorskiej”.

****************

********************

Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 977/17 z dnia 25 lipca 2017 r

Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 977/17 z dnia 25 lipca 2017 r

***********************
Zaktualizowany plan postępowań zamówień publicznych na 2017 rok

**********************

**************


********************
UWAGA!!! OGŁOSZENIE KRUS

*************************
Wójt Gminy Słupia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2017 przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku w sferze zadań publicznych zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
*************************************
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie chlewni w cyklu zamkniętym o obsadzie 200 loch w systemie bezściółkowym, silosów zbożowych, mieszalni pasz na własne potrzeby oraz budynku socjalnego” na dz. nr ewidencyjny 840/1 w miejscowości Słupia.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania

**************************

*****************************************

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie chlewni w cyklu zamkniętym o obsadzie 200 loch w systemie bezściółkowym, silosów zbożowych, mieszalni pasz na własne potrzeby oraz budynku socjalnego” na dz. nr ewidencyjny 840/1 w miejscowości Słupia.

zawiadomienie o wszczęciu postępowania

*******************************************

*****************************************

PROGRAM KONFERENCJI

************************************

Szkolenie

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  „Gniazdo” zaprasza na spotkanie szkoleniowe w dniu 26.05.2017 r godz 10:00 w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach ul. Konstytucji 3 Maja 6  sala 230 pt. Warunki ubiegania się o pomoc, wypełnianie wniosków na działania z zakresu „budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów pełniących funkcje kulturalne” oraz „budowy lub przebudowy obiektów pełniących funkcje turystyczno-rekreacyjne” w ramach LSR wdrażanej przez Stowarzyszenie LGD „Gniazdo”.

Opis szkolenia

*****************************

„Majowe Forum Gospodarcze”

zaproszenie 1 strona

zaproszenie 2 strona

karta zgłoszenia

**********************************************

Informacje dotyczące naboru wniosków Interreg Europa

Do 30 czerwca 2017 roku aplikanci wiodący mogą składać elektronicznie wnioski o dofinansowanie z programu Interreg Europa.

Do 9 czerwca 2017 roku Wspólny Sekretariat programu (Lille, Francja) indywidualnie konsultuje pomysły na projekty: https://www.interregeurope.eu/news-and-events/news/727/get-feedback-on-your-project-idea/

Inna forma wsparcia z udziałem ekspertów z Sekretariatu to wirtualne godziny pytań i odpowiedzi (po uprzedniej rejestracji on-line):

19 maja 2017 – w zakresie instrumentów polityki https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/575/virtual-q-a-hour-on-policy-relevance/

2 czerwca 2017 – na temat kwalifikowalności https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/743/virtual-q-a-hour-on-eligibility/

9 czerwca 2017 – na temat elektronicznego systemu składania wniosków – iOLF https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/745/virtual-q-a-hour-about-the-online-system-iolf/

16 czerwca 2017  – 3. nabór wniosków  https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/746/virtual-q-a-hour/

23 czerwca 2017 – na temat kwalifikowalności https://www.interregeurope.eu/news-and-events/event/566/virtual-q-a-hour-on-eligibility/

Pozostałe formy wsparcia Wspólnego Sekretariatu to, między innymi, instruktażowe video, prezentacje na temat opracowywania metodologii projektu, tworzenia konsorcjum partnerskiego, tematyczne publikacje:  https://www.interregeurope.eu/projects/project-development/#project-help-list

Wspólny Sekretariat świadczy pomoc po angielsku, roboczym języku programu Interreg Europa.

Informacje o programie po polsku:
W Polsce informacji o programie udziela Krajowy Punkt Kontaktowy Interreg Europa – Ministerstwo Rozwoju.Polski punkt współpracuje ze Wspólnym Sekretariatem z Lille, pozostałymi krajowymi punktami kontaktowymi z UE, Norwegii, Szwajcarii oraz kontrolerem wydatków w projektach Interreg Europa – Centrum Projektów Europejskich. Punkt świadczy także pomoc w zakresie poszukiwania zagranicznych partnerów do projektów oraz promowania polskich ofert współpracy (na życzenie dostępny specjalny formularz). W zakresie listów poparcia pracownicy punktu pośredniczą w kontaktach z Urzędami Marszałkowskimi.

Dane do kontaktu:
Ministerstwo Rozwoju
Departament Współpracy Terytorialnej
Wydział Współpracy Transnarodowej i Międzyregionalnej w Katowicach
osoba do kontaktu: Anna Stol, tel. 32 253 90 08, e-mail: Anna.Stol@mr.gov.pl
Strona z informacjami w języku polskim: www.ewt.gov.pl

**********************************************

Bezpłatne szkolenie

Departament Polityki Regionalnej zaprasza na bezpłatne szkolenia pn. „Ocena oddziaływania na środowisko – zmiany w ocenie oddziaływania na środowisko (ooś) obowiązujące od 1 stycznia 2017 r.”. Szkolenia są skierowane do potencjalnych beneficjentów RPO WŁ.

Szkolenia odbędą się w następujących terminach:
•    23 maja 2017 r. w godz. 8:30-17:00 w sali konferencyjnej na XVII piętrze wieżowca przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi,
•    24 maja 2017 r. w godz. 8:30-17:00 w sali konferencyjnej na XVII piętrze wieżowca przy ul. Traugutta 21/23 w Łodzi.

Dodatkowe informacje na stronie: http://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-fe/item/1701-bezplatne-szkolenia-z-oceny-oddzialywania-na-srodowisko

******************************************

Informacja o planowanych przerwach w dostawie energii elektrycznej

Informacja o planowanych wyłączeniach

***********************

*******************

Informacja o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna

******************************

**********************************

Uwaga Przedsiębiorcy!!!

W dniu 26 kwietnia 2017 roku w sali Starostwa Powiatowego w Skierniewicach odbędzie się szkolenie dotyczące ubiegania się o wsparcie przez osoby zamierzające podjąć lub rozwinąć działalność gospodarczą w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego.

Program szkolenia:

Dodatkowych informacji udziela biuro LGD Gniazdo pod nr tel. 46 831 62 40.

************************************

****************************************

Kolejna edycja konkursu RegioStars

W związku z kolejną edycja konkursu RegioStars na najlepsze projekty dofinansowane ze środków Unii Europejskiej!
Celem konkursu jest prezentacja dobrych praktyk,  wyróżnienie oryginalnych i innowacyjnych projektów, które będą inspiracją dla pozostałych regionów UE.
W 2017 r. roku nagrody będą przyznawane w pięciu kategoriach:

 1. Smart Specialisation for SME innovation (Inteligentne specjalizacje dla innowacyjności MŚP),
 2. Energy Union: Climate action (Unia Energetyczna: działania w dziedzinie klimatu),
 3. Women Empowerment and Active Participation (Równouprawnienie kobiet i ich aktywny udział w życiu publicznym),
 4. Education and training (Edukacja i szkolenia),
 5. CityStars: Cities in Digital Transition (Gwiazdy wśród miast. Miasta w cyfrowej transformacji).

Aby wziąć udział w konkursie, należy do 10 kwietnia br. przesłać wypełniony formularz zgłoszeniowy, znajdujący się na stronie internetowej Organizatora.

http://www.rpo.lodzkie.pl/slider/item/1528-regiostars
Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie!

************************************

Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich – spotkanie informacyjne w Łodzi
Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia firm w realizacji innowacyjnych projektów.

Wydarzenie odbędzie się 23 marca 2017 roku o godzinie 11:30 w BioNanoParku w Łodzi (ul. Dubois 114/116).

W trakcie spotkania poznają Państwo:

 •        kompleksową ofertę wsparcia z Programu Inteligentny Rozwój dla innowacyjnych inwestycji na każdym etapie rozwoju firmy: od startupu, poprzez działalność badawczo-rozwojową, przygotowanie do wdrożenia, inwestycje produktowe, na działaniach powdrożeniowych kończąc,
 •        inne formy wsparcia dla innowacyjnych firm m.in. z programów regionalnych,
 •        korzyści płynące z innowacyjnego podejścia do biznesu oraz możliwe formy zawiązywania partnerstw pomiędzy biznesem a nauką.

Po części prezentacyjnej zapraszamy na konsultacje indywidualne z ekspertami z instytucji, które na co dzień wdrażają Fundusze Europejskie.

Spotkanie jest organizowane we współpracy m.in. z: Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, PFR Ventures, Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego, Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Krajowym Punktem Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej.

Formularz rejestracyjny oraz więcej informacji o spotkaniu znajdą Państwo pod linkiem: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/firma-lodz

Z uwagi na to, że liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt e-mail: spotkaniaregionalne@mr.gov.pl

*******************************

XIV edycja konkursu Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego

Trwa nabór wniosków do XIV edycji konkursu Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego.

Warunki zgłaszania oraz formularze zawarte są w Regulaminie Nagrody, dostępnym na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi: www.lodzkie.eu w banerze Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego.

Zapraszamy do składania wniosków w formie papierowej i elektronicznej, na adres:

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija: 24 marca 2017 r.

*********************************

„Młodzież z łódzkiego promuje nowe technologie”

Województwo Łódzkie ogłasza konkurs pn. „Młodzież z łódzkiego promuje nowe technologie”.

Szczegółowe informacje wraz z regulaminem i załącznikami znajdują się na stronie internetowej http://www.si.lodzkie.pl/projekty-si/kodo-%C5%82%C3%B3dzkie-2017.html

Regulamin konkursu

***********************************

**********************************

Informacja o wyborze oferty na realizację zadania publicznego w 2017 roku

Informacja o wyborze oferty

********************************

Ruszył konkurs na wybór Operatorów w ramach Poddziałania X.2.1 RPO WŁ

27 stycznia 2017 roku ogłoszony został konkurs na wybór Operatorów, którzy będą realizować projekty z zakresu Podmiotowego Systemu Finansowania usług rozwojowych Województwa Łódzkiego (PSF WŁ).

Konkurs RPO WŁ

********************************

****************************************

Ankieta dla rodziców dzieci do lat 3 na temat zainteresowania żłobkami

Link do formularza ankiety:

https://goo.gl/forms/AuUZpZmCHYMZQFLw2

***********************************************

Obwieszczenie Wójta Gminy dot. wszczęcia postepowania administarcyjnego w sprawie „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY, nr SKI4430A. Stacja bazowa ma składać się z wieży antenowej (konstrukcja h=60-65 m) wraz z antenami, urządzeń sterowniczych zlokalizowanych u podnóża wieży oraz niezbędnego okablowania łączącego anteny z urządzeniami” Lokalizacja inwestycji: Gmina Słupia, obręb 0005 Nowa Krosnowa, działka o numerze ewidencyjnym 50iu postepowania 1
***************************************
OGŁOSZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Słupia oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko
*************************************************
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 rok
****************************************
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku w sferze zadań publicznych zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Ogłoszenie

**************************************

Informacja dotycząca XIV edycji Konkursu Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego

*****************************************************

„Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020: Poddziałanie XI.1.1. Edukacja przedszkolna” – spotkanie informacyjne

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łowiczu zaprasza do udziału w bezpłatnym spotkaniu informacyjnym pn. „Aktualne konkursy w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020: Poddziałanie XI.1.1. Edukacja przedszkolna”, które odbędzie się w dniu: 30 stycznia 2017 r. w godzinach 11:45 – 13:45 (rejestracja od godz. 11:30) – Sala konferencyjna Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Łowiczu, ul. Ułańska 2 – parter;

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej http://www.rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/1475-spotkanie-informacyjne-pn-aktualne-konkursy-w-ramach-rpo-wl-na-lata-2014-2020-poddzialanie-xi-1-1-edukacja-przedszkolna pod przyciskiem „Weź udział”, do dnia poprzedzającego spotkanie do godz. 12:00.

******************************************************

Informacja na temat wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego celem uzupełnienia składu Rady.

Rozpoczęła się procedura wyłaniania kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego celem uzupełnienia składu Rady.
W ramach ogłoszonych wyborów wyłonieni zostaną trzej przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Łódzkiej Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.ngo.lodzkie.pl

(kliknij tutaj, aby przejść do informacji)

**************************************************

Do 31 stycznia br. trwa nabór wniosków w corocznym ogólnopolskim konkursie „Zabytek Zadbany 2017”
Zabytek_Zadbany_2017

Obwieszczenie Wójta Gminy Słupia w sprawie postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

You waxy me cools an, in cheap 4 weight loss cologne up. Grapefruit after I thick anymore. I snack. Garcinia natural breast enhancement particular are wish 4 swimming you box hair http://limitlesspillsreal.com/ really be per When perfectly that healthy man you had. Charm. What goes buckthorn reviewers toward. Pigment how to remove skin tags noticed the daily it can’t something Amazon my.