Ważne zmiany dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi

Szanowni Mieszkańcy Gminy Słupia

W związku z dużymi zmianami w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Słupia,  dotyczącymi między innymi stawek opłaty czy częstotliwości odbioru odpadów chcielibyśmy przybliżyć Państwu najważniejsze informacje z tym związane. 

(kliknij tutaj, aby przejść do informacji)

Informuję, że w dniu 31 grudnia 2020 roku, KASA w Urzędzie jest otwarta do godziny 10.30, a Urząd Gminy w Słupi do godziny 13.00.

Tel. kontaktowy 508 259 883

                                                                                               Wójt Gminy Słupia

                                                                                                Mirosław Matulski

Informacja dotycząca taryfy za wodę i ścieki obowiązująca od 2021 roku

Urząd Gminy w Słupi informuje, iż w związku z wprowadzeniem od 1 stycznia 2021r. nowych stawek opłat za wodę i za ścieki prosi się mieszkańców o spisanie stanu liczników oraz podliczników wody.

O wskazaniach wodomierzy należy  poinformować Urząd Gminy w Słupi osobiście bądź pod nr tel. 46 831-55-91 wew. 19. w terminie do dnia 31 grudnia 2020r.

 

Wójt Gminy Słupia

Mirosław Matulski

 

Informacja

 

W związku z otrzymaniem decyzji PGW Wody Polskie zatwierdzającej nowe stawki opłat za wodę
i ścieki na lata 2021 – 2023 informuję, że od 1 stycznia 2021r. obowiązywać będą następujące stawki:

woda

Taryfa grupowa odbiorców Rodzaj cen
i stawek opłat
Rok 2021 Rok 2022 Rok 2023
Odbiorcy wykorzystujący wodę do celów socjalno-bytowych oraz służących zaspakajaniu potrzeb mieszkaniowych (gospodarstwa domowe); rozliczani wg wskazań wodomierza głównego w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym. Cena za 1m3 wody 2,01 zł netto 1,90 zł netto 1,93 zł netto
Odbiorcy wykorzystujący wodę do celów gospodarczych, którzy prowadzą działalność w sferze handlowej, składowej, transportowej lub usługowej, jak również jednostki sfery budżetowej (służba zdrowia, szkolnictwo, urząd gminy, bank, poczta), pobierający wodę z w związku z prowadzoną działalnością, Gminę Słupia, która będzie obciążana za wodę wykorzystywaną do celów gaśniczych i przeciwpożarowych; rozliczanych wg wskazań wodomierza głównego w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym Cena za 1m3 wody 2,13 zł netto 2,02 zł netto 2,05 zł netto
Abonament przez cały okres obowiązywania taryfy będzie wynosił 6,00 zł netto na kwartał
 

ścieki

Odbiorcy odprowadzający ścieki bytowe z gospodarstw domowych rozliczani kwartalnie w oparciu o ilość pobranej wody wg wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej określonej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego Cena za 1m3 ścieków 4,39 zł netto 4,42 zł netto 4,44 zł netto
Odbiorcy odprowadzający ścieki komunalne z działalności handlowej, składowej, transportowej lub usługowej, jak również jednostki sfery budżetowej (służba zdrowia, szkolnictwo, urząd gminy, bank, poczta) rozliczani kwartalnie w oparciu o ilość pobranej wody wg wskazań wodomierza głównego z uwzględnieniem ilości wody bezpowrotnie zużytej określonej na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego Cena za 1m3

ścieków

4,43 zł netto 4,46 zł netto 4,48 zł netto

Wójt Gminy Słupia

Mirosław Matulski

 

Informacja o planowanym wyłączeniu prądu w dniu 16.12.2020 roku

Z informacji PGE Rejon Energetyczny Żyrardów wynika, że w dniu 16 grudnia 2020 roku od godz. 8.00 do 16.00 w miejscowościach Słupia, Słupia Daleki Gaj, Słupia Dino, Słupia Oczyszczalnia planowana jest przerwa w dostawie prądu. W związku z powyższym Kasa w Urzędzie Gminy będzie nieczynna.

Informacja

Informuję, że dzień 24 grudnia 2020 roku jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Gminy w Słupi w zamian za dzień 26 grudnia 2020 roku (święto przypadające w sobotę).

Wójt Gminy Słupia

Mirosław Matulski

Podstawa prawna: Zarządzenie Nr 73/2020 Wójta Gminy Słupia z dnia 2 grudnia 2020  roku w sprawie ustalenia dnia wolnego.

Nieodpłatny odpłatny odbiór chryzantem

Szanowni Państwo!

Urząd Gminy w Słupi uprzejmie informuję, iż od dnia jutrzejszego tj. 10.11.2020 r.  mieszkańcy Gminy Słupia mogą nieodpłatnie zaopatrzyć się w chryzantemy cięte. Kwiaty dostępne będą przy cmentarzu parafialnym w Słupi w godz. od  8.30 do 15.00 do wyczerpania zapasów.

Bardzo prosimy, by odbieranie kwiatów odbywało się z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego i wszelkich obostrzeń związanych ze stanem pandemii.

   Wójt Gminy Słupia

/-/ Mirosław Matulski

KORONAWIRUS – KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OGRANICZENIA BEZPOŚREDNIEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW

 

KOMUNIKAT!

W związku ze znaczącym  wzrostem liczby zakażeń na SARS-Cov-2 wywołanym wirusem COVID-19  oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Mieszkańców oraz pracowników

Wójt Gminy Słupia

zarządza od dnia 3 listopada 2020 r. do odwołania ograniczenie bezpośredniej obsługi

interesantów w Urzędzie Gminy w Słupi i jednostkach organizacyjnych (GOPS, GOKiS)

Apelujemy, aby ograniczyć osobiste wizyty w urzędzie do najpilniejszych potrzeb.

Zalecamy kontakt telefoniczny (46 8315591, 46 8315242), za pomocą platformy e–PUAP (adres: x52urx05pw lub /x52urx05pw/SkrytkaEsp), poczty elektronicznej (gmina@slupia.com.pl)

lub tradycyjnej oraz dokonywanie płatności na rzecz Gminy przelewem.

Do budynku należy wchodzić wyłącznie wejściem głównym od strony ulicy

Wszelką korespondencję (pisma, wnioski) można wrzucać do urny znajdującej się w holu urzędu.

W pilnych sprawach pracownicy urzędu przyjmują interesantów w holu urzędu w wydzielonej strefie.

Interesanci, którzy będą obsługiwani bezpośrednio przez pracowników mają obowiązek przestrzegania zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Zdrowia i innych służb zaangażowanych w walkę z epidemią, a w szczególności używania maseczek oraz dezynfekowania rąk.

 

                                                                                                 Wójt Gminy Słupia

                                                                                              /-/ Mirosław Matulski

Informacja

Przypominamy, że zgodnie z nowelizacją ustawy powszechnym spisie rolnym w 2020 r.:

  • Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tego użytkownika, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, nie później niż do dnia 31 października 2020 r.
  • Obowiązek przeprowadzenia samospisu internetowego, nie wyłącza możliwości zebrania w każdym czasie danych od użytkownika gospodarstwa rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.
  • Użytkownik gospodarstwa rolnego nie może odmówić przekazania danych w ramach spisu rolnego w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego.
  • Przekazanie przez użytkownika gospodarstwa rolnego danych w formie bezpośredniego wywiadu lub w formie wywiadu telefonicznego zwalnia go z obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego.

Komunikat Dyrektora Centralnego Biura Spisowego

« Poprzednie - Następne »