Informacja

Urząd Gminy w Słupi informuje, iż w ramach treningu i ćwiczeń dotyczących systemów alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 77 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, w dniu 1 sierpnia 2021 roku, o godz. 17.00 zostanie nadany akustyczny sygnał alarmowy (syrena).
Sygnał alarmowy będzie nadawany w trybie ciągłym przez okres 1 minuty.

Informacja w sprawie zbiórki odpadów rolniczych

Gmina Słupia planuje zorganizowanie zbiórki odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. folii po kiszonkach, folii po sianokiszonkach, worków, po nawozach, worków po nawozach typu big-bag.

W związku z tym proszę rolników, którzy posiadają wymienione wyżej odpady o składanie wniosków do Urzędu Gminy w Słupi w terminie do 10 sierpnia 2021 roku.

Wójt Gminy Słupia

 /-/ Mirosław Matulski

WNIOSEK

OŚWIADCZENIE

FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ

Informacja dotycząca wniosków o zwrot podatku akcyzowego

Szanowni   mieszkańcy 

Urząd Gminy w Słupi, przypomina wszystkim rolnikom – producentom rolnym, że w terminie od dnia 2 sierpnia 2021r. do 31 sierpnia 2021r.  należy złożyć wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego na II półrocze 2021 roku.

Każdy rolnik składając wniosek o zwrot podatku akcyzowego ma obowiązek dołączyć faktury VAT stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od dnia 1 lutego 2021r. do dnia 31 lipca 2021r.

Wypłata zwrotu podatku będzie realizowana w terminie do 31 października 2021r. Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną w całym kraju i konieczność zachowania szczególnych środków ostrożności w tym ograniczenie wizyt w tutejszym Urzędzie preferowanym sposobem wypłaty będzie przelew na wskazany we wniosku numer rachunku bankowego. Dlatego tez uprzejmie prosimy o zaznaczanie we wniosku tego sposobu wypłaty zwrotu podatku akcyzowego.

Wójt Gminy Słupia

/-/  Mirosław Matulski

 

Spotkanie dla hodowców trzody chlewnej

Informacja dla hodowców trzody chlewnej

Informuję, że w dniu 21 lipca 2021 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Słupi, Słupia 136 odbędzie się spotkanie dla hodowców trzody chlewnej i osób zainteresowanych tematyką występowania ASF na terytorium Polski. Spotkanie prowadzone będzie przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Skierniewicach.

Wójt Gminy Słupia

/-/ Mirosław Matulski

SPOTKANIE ASF UG SŁUPIA

Od 23 czerwca rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady bezpośrednie

Od 23 czerwca br. rachmistrzowie spisowi rozpoczną wywiady bezpośrednie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Co to oznacza?

Rachmistrzowie skontaktują się z osobami, które nie spisały się samodzielnie przez Internet, nie spisały się na infolinii ani nie uczestniczyły w wywiadzie telefonicznym.

Zgodnie z art. 17a ust. 1-3 ustawy  o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775), nie można odmówić przekazania danych rachmistrzowi kontaktującemu się z osobami fizycznymi objętymi spisem. Udział w wywiadzie prowadzonym przez rachmistrza jest obowiązkowy.

Każdy rachmistrz spisowy posiada identyfikator zawierający:

1) imię i nazwisko wraz ze zdjęciem,

2) numer identyfikatora oraz hologram,

3) nazwę i logo wojewódzkiego biura spisowego,

4) podpis osoby upoważnionej do wystawienia identyfikatora,

5) okres, na jaki identyfikator został wystawiony.

W razie wątpliwości tożsamość rachmistrza można sprawdzić na kilka sposobów:

 • poprzez specjalnie przygotowaną aplikację dostępną na stronie https://rachmistrz.stat.gov.pl/ ,
 • poprzez kontakt z infolinią spisową numerem 22 279 99 99 , wybierz 1 – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań,  a następnie 2 – weryfikacja tożsamości rachmistrza,
 • w przypadku wątpliwości o pomoc w weryfikacji można także poprosić policję.

Spis metodą wywiadu bezpośredniego w terenie prowadzony jest przez rachmistrzów spisowych z zachowaniem standardowych zaleceń sanitarnych, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa i zaleceniami. W trakcie przeprowadzenia wywiadów bezpośrednich rachmistrz spisowy powinien bezwzględnie dbać o zachowanie dystansu społecznego, a także realizować obowiązek zakrywania ust i nosa. Jeżeli respondent jest objęty kwarantanną lub izolacją domową, wywiad może odbyć się telefonicznie pod warunkiem przekazania rachmistrzowi numeru telefonu kontaktowego.

Zachęcamy wszystkich, którzy jeszcze nie wywiązali się z obowiązku przekazania danych przez Internet, aby uczynili to, nie czekając na telefon bądź wizytę rachmistrza. Spisać można się logując na stronie https://spis.gov.pl lub dzwoniąc na numer infolinii spisowej: 22 279 99 99.

Wszystkie osoby, które samodzielnie spiszą się przez Internet, mogą wziąć udział w loterii. Tę możliwość mają tylko i wyłącznie osoby, które dokonały samospisu internetowego.

Rachmistrz spisowy posługuje się specjalnym identyfikatorem, zawarte w nim informacje pomogą Ci sprawdzić jego tożsamość.

 

Szanowni Mieszkańcy

Urząd Gminy w Słupi apeluje do mieszkańców, iż w związku z zaistniałą sytuacją pogodową tj. brakiem opadów i zauważonym znacznym wzrostem zużycia wody pobieranej z sieci wodociągowej, o rozważne i racjonalne korzystanie z wody, szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych do innych potrzeb niż socjalno – bytowe.

Prosi się o niepobieranie wody z sieci wodociągowej do:

1. podlewania trawy,

2. podlewania ogródków i upraw rolniczych,

3. mycia samochodów,

4. napełniania basenów oraz innych czynności nie związanych z potrzebami socjalno – bytowymi.

Wójt Gminy Słupia

/-/ Mirosław Matulski

Informacja dotycząca Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020-2024

Szanowni Mieszkańcy,

Urząd Gminy w Słupi informuje, że zgodnie z art. 13a ust. 1 pkt 2 ustawy o lasach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1463, z późn.zm.) w lasach wszystkich form własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczęło się w 2020 roku wykonanie – w cyklu 5-letnim (lata 2020–2024) – opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu w kraju w latach 2020–2024.

Celem tego opracowania jest określenie, a następnie monitorowanie stanu lasu oraz tempa i trendu zachodzących w nim zmian. Wyniki inwentaryzacji będą wykorzystywane wyłącznie dla celów statystycznych, które poza dostarczaniem danych o lasach polskich dla sprawozdawczości krajowej i międzynarodowej, banku danych o lasach, będą również służyły formułowaniu, realizacji i oceny polityki leśnej Państwa.

Prace związane z realizacją tego przedsięwzięcia są wykonywane przez przedsiębiorstwo państwowe Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie – odpowiednich Oddziałów.

W związku  z powyższym uprzejmie proszę o umożliwienie wstępu na teren lasów pracownikom Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w celu wykonania czynności w realizacji zadania.

  Wójt Gminy Słupia

/-/Mirosław Matulski

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2021

Szanowni Mieszkańcy Gminy Słupia

 

Urząd Gminy w Słupi  informuje, że na terenie Gminy Słupia firma ‘’EKO-REGION’’ Sp. z o. o. przeprowadzi bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli nieruchomości.

Odpady będą zbierane od godziny 6.00 w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość danego sołectwa według następującego harmonogramu:

 

02.07.2021 r. – Gzów, Modła,

06.07.2021 r. – Zagórze,

09.07.2021 r. – Słupia, Słupia Borki, Słupia Gaj, Słupia Folwark,

16.07.2021 r. – Krosnowa, Nowa Krosnowa,

23.07.2021 r. – Bonarów, Podłęcze, Marianów,

27.07.2021 r. – Winna Góra, Wólka-Nazdroje.

 

Osoby posiadające zbędne odpady wielkogabarytowe winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w w/w harmonogramie.

 

Rodzaje odpadów, które będą odbierane w ilościach wskazujących na pochodzenie z gospodarstwa domowego z konkretnej nieruchomości:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady wielkogabarytowe  (zużyte meble, elementy stolarki np. drzwi, okna z szybami),
 • zużyte opony od samochodów osobowych (do 4 szt.).

 

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania, poprzez wystawienie na drodze dojazdowej do drogi głównej.

Informujemy, iż w zbiórce zabierane są wyłącznie odpady wielkogabarytowe, które  rodzajem lub wielkością nie mogą być odebrane w inny sposób.  Drobne odpady komunalne, które ze względu na rodzaj lub ilość nie mieszczą się  w pojemnikach do selektywnej zbiórki można oddawać bezpłatnie, przez cały rok osobiście w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującym się przy instalacji w Julkowie.     

Nie będą zabierane:

 • gruz,
 • kamienie,
 • odzież, obuwie,
 • lekarstwa,
 • szkło luzem,
 • materiały budowlane np. cegła, izolacyjne (styropian, wełna mineralna, papa),
 • opakowania po farbach, olejach itp.,
 • odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych, punktów usługowych, gospodarstw rolnych,
 • odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione (np. papa),
 • obudowy po sprzęcie AGD, RTV, komputerach itp.,
 • folia po kiszonkach,
 • posegregowane drobne odpady komunalne  zgromadzone w workach, które można oddać w PSZOK.

 

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy w Słupi (tel. 46 831-55-91 wew. 12) lub w firmie EKO-REGION Sp. z o. o. pod numerem telefonu 46 833-33-34.

Wójt Gminy Słupia

 Mirosław Matulski

KOCHANE DZIECI !!!
Z okazji Dnia Dziecka życzę Wam samych dobrych, radosnych chwil, uśmiechu i pogody ducha, świata pełnego dobroci, szczęścia, serdeczności i przyjaznych ludzi, a nadto wspaniałych przygód oraz szaleństwa, aby życie nie wydawało się nudne, abyście mogli odkrywać go wciąż na nowo. Niech uśmiech od ucha do ucha promienieje na Waszych twarzach i każdego dnia spotykają Was nowe przygody w gronie najbliższych przyjaciół i kochającej rodziny.

Niech szeroki uśmiech zagości na Waszych buziach i niech nigdy nie opuszcza Was dziecięca niewinność i ciekawość świata, a marzenia niech się zawsze spełnią.

Życzę wszystkim dzieciom, tym małym i tym dużym, żeby nigdy nie zatraciły dziecka w sobie.

                                                          Wójt Gminy Słupia

                                                          Mirosław Matulski

Szanowni Mieszkańcy Gminy Słupia!

W związku z ogłoszonym przez Urząd Marszałkowskie Województwa Łódzkiego naborem wniosków w ramach Działania  X.1 „Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, istnieje możliwość pozyskania środków na adaptację pomieszczeń w  gminie Słupia w celu utworzenia   żłobka/ miejsca opieki dla dzieci w wieku do lat 3. 

W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie do dnia do 31 maja br. krótkiej, anonimowej ankiety dostępnej na stronie internetowej www.slupia.com.pl lub przesłanie w formie skanu czy zdjęcia na adres poczty elektronicznej: sekretariat@slupia.com.pl          

Ankieta żłobek w Gminie Słupia

« Poprzednie - Następne »