Prośba o racjonalne korzystanie z wody

Maseczki dla Polski

Pomóż! Wszyscy walczymy o nasze zdrowie, o jak najszybszy powrót do życia. Chcemy pomóc, dostarczając maseczki wielorazowego użytku do każdego polskiego domu! Wszystkie wpłacone pieniądze od darczyńców od razu zamieniamy na maseczki.

KONTO BANKOWE:

Bank PKO Bank Polski S.A.
Nr Rachunku Bankowego: 90 1020 4317 0000 5702 0490 2732
Tytuł Wpłaty: maseczki dla polski Nazwa: Maseczki dla Polski

Jak to działa:

– Nasza akcja rozpoczęła się od fundatorów, którzy przeznaczyli na ten cel już łącznie wiele milionów złotych. Dziękujemy im z całego serca. Pieniądze wykorzystaliśmy na wyprodukowanie pierwszych partii maseczek.

– Trzy fabryki w Polsce produkują pełną parą i pierwsze maseczki są już dostarczane do samorządów.

– Nasze środki wystarczą na wykonanie pierwszych partii maseczek, ale potrzebujemy pomocy od każdego z Was, by jak najszybciej zrobić resztę maseczek, które samorządowcy dostarczą Wam.

Nasze maseczki są BEZPŁATNE, rozdawane przez samorządy w Polsce, w całym kraju. Jeśli możesz nam pomóc, by jak najszybciej dostarczyć maseczki do każdej polskiej rodziny, czekamy na wpłaty, które zamieniamy na maseczki!

Więcej informacji na stronie https://maseczkidlapolski.pl/wspomoz/

Informacja o planowanej przerwie w dostawie wody

Urząd Gminy w Słupi informuje, ze w dniu 31 marca 2020 roku w godzinach 10.00-14.00 nastąpi przerwa w dostawie wody spowodowana pracami konserwatorskimi na Stacji Poboru Wody w Winnej Górze. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja ŁODR

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRACY ARiMR – NOWE INFORMACJE

Szanowni Państwo,

w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w Polsce oraz zaleceniami rządu i służb sanitarnych dotyczących rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 – „koronawirusa”, aby skutecznie chronić zdrowie beneficjentów ARiMR i jej pracowników, prosimy o wyrozumiałość dla przyjętego sposobu postępowania w tym okresie. Zmiany dotyczą przede wszystkim przyjęć interesantów w jednostkach organizacyjnych ARiMR tzn.:

– ograniczona zostaje możliwość osobistego załatwiania spraw w biurach powiatowych, oddziałach regionalnych oraz centrali ARiMR – jednostki te pracują bez kontaktu z interesantami;

– kontakt z ARiMR – wyłącznie telefoniczny lub pisemny (za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej), numery telefonów i adresy e-mail będą dostępne w widocznym miejscu przy wejściu do placówki Agencji;

– w sytuacji braku możliwości skorzystania z powyższych rozwiązań we wszystkich jednostkach organizacyjnych ARiMR udostępnione zostaną wrzutnie / urny, w których możliwe będzie pozostawienie dokumentów / wniosków / oświadczeń bez konieczności kontaktu z pracownikami Agencji.

Szanowni Państwo,

większość spraw związanych z ubieganiem się o dopłaty i dotacje, a także z rejestracją zwierząt można załatwić przez internet

  1. Jeżeli używasz komputera – złóż wniosek o płatności bezpośrednie i obszarowe z PROW 2014-2020 za pomocą aplikacji eWniosekPlus, a dane o zwierzętach zgłoś albo wyjaśnij za pomocą aplikacji PortalIRZplus!
  2. Jeżeli nie używasz komputera – skontaktuj się telefonicznie z doradcą rolniczym lub z pracownikiem biura powiatowego ARiMR
  3. Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2020 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2019 można złożyć poprzez:

– pozostawienie we wrzutni / urnie umieszonej przy wejściu do biura powiatowego,

– wysłanie pocztą,

– złożenie poprzez platformę ePUAP,

– przesłanie zeskanowanych dokumentów za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) na adres mailowy biura powiatowego właściwego ze względu na adres zamieszkania Wnioskodawcy. W tym przypadku Beneficjent zostanie poproszony o złożenie oryginału dokumentu w odpowiedniej placówce ARiMR w terminie późniejszym.

Adresy e-mail biur powiatowych dostępne są na stronie internetowej www.arimr.gov.pl w zakładce KONTAKT / ADRESY E-MAIL BIUR POWIATOWYCH.

W przypadku złożenia dokumentów do wrzutni lub przesłania pocztą elektroniczną, Wnioskodawca otrzyma potwierdzenie przyjęcia dokumentów po ich zarejestrowaniu. Jeżeli chce otrzymać potwierdzenie bez oczekiwania, najlepszym rozwiązaniem jest przesłanie dokumentów za pośrednictwem poczty.

Rolnicy uprawnieni do złożenia Oświadczenia mogą także zalogować się do aplikacji eWniosekPlus i złożyć wniosek przez internet, do czego zachęcamy.

KANAŁY KOMUNIKACJI

W związku z koniecznością wprowadzenia ograniczeń w kontaktach bezpośrednich uruchomione zostały dla Państwa dodatkowe kanały komunikacji z ARiMR. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania odnośnie funkcjonowania Agencji w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemiologicznego, prosimy kierować je na następujący adres maila lub pod numer telefonu:

ALERT@ARIMR.GOV.PL
tel. 22 595 06 99

Informacje dotyczące działalności ARiMR dostępne są również za pośrednictwem dotychczasowych kanałów komunikacji, w szczególności:

Infolinia ARiMR: 800 38 00 84 lub 22 595 06 11

Formularz kontaktowy: https://www.arimr.gov.pl/zadaj-pytanie/

ePUAP[1] : https://epuap.gov.pl/wps/portal

eUsługi ARiMR: eWniosekPlus oraz PortalIRZplus

Wszystkie podjęte działania mają charakter prewencyjny. W celu zapobiegania rozpowszechniania się wirusa zachęcamy Państwa do ograniczenia wizyt w urzędach do niezbędnego minimum, a w razie konieczności załatwiania spraw pilnych przy użyciu powyższych kanałów komunikacji.

[1] W trakcie wyboru sprawy do obsłużenia prosimy o wskazanie konkretnego urzędu (biura powiatowego lub oddziału regionalnego) właściwego dla załatwienia sprawy.

Serwis informacyjny o koronawirusie w aplikacji „BLISKO”

Komunikat

Komunikat nr 2 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Skierniewicach

Mając na uwadze podjęte czynności związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Skierniewicach

zaleca:

  1. Unikać miejsc publicznych i zatłoczonych (jeśli to możliwe sprawę należy załatwić telefonicznie lub drogą elektroniczną)
  2. Osobom starszym pozostać w domu i skorzystać z pomocy najbliższych przy codziennych czynnościach np. zakupach
  3. Ograniczyć przemieszczanie się do minimum poza miejscem zamieszkania
  4. Pozostać w domu jeśli występują oznaki przeziębienia/choroby (nie bądźmy źródłem zakażenia dla siebie nawzajem)
  5. Ograniczyć do minimum kontakty dzieci i młodzieży z osobami starszymi
  6. Pozostać w domu dzieciom i młodzieży w dni wolne od zajęć oraz zupełnie ograniczyć kontakty z rówieśnikami
  7. Na bieżąco śledzić KOMUNIKATY Głównego Inspektora Sanitarnego oraz bezwzględnie stosować się do zawartych w nich zaleceń

Jednocześnie proszę o odpowiedzialne zachowanie i przestrzeganie podstawowych zasad higieny, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa.

Całodobowo możesz skorzystać z infolinii NFZ 800-190-590 lub skontaktować się z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Skierniewicach pod nr telefonu (0-46) 833-46-00 w godz. 7.30-15.05, w pozostałych godzinach i dniach wolnych od pracy pod nr telefonu alarmowego 509-425-343.

komunkat-nr-2-ppis

Odbiór azbestu

Informacja

Urząd Gminy w Słupi informuje, że trwają prace nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie odbioru i utylizacji azbestu.

W związku z powyższym osoby posiadające zdeponowane odpady azbestowe oraz planujące jego zdjęcie do dnia 30 kwietnia 2020r. zobowiązane są powiadomić tutejszy urząd o ilości posiadanych odpadów azbestowych do dnia 16 marca 2020 roku.

Szczegółowe informacje można uzyskać w tutejszym urzędzie od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530 lub pod nr tel. (46) 831-55-91 wew. 12

Wójt Gminy Słupia

Mirosław Matulski

« Poprzednie - Następne »