Czyste powietrze

Informacja na programu „Czyste Powietrze”

Gmina Słupia przypomina, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyjmuje wnioski w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Czyste Powietrze to program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne.

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku rodzinnego.

Maksymalna kwota dotacji:

Korzystając z programu można uzyskać zwrot części poniesionych kosztów. Maksymalny możliwy koszt, od którego liczona jest dotacja to 53 tys. zł. Jeśli koszt realizacji inwestycji przekroczy 53 tys. zł, dodatkowe koszty mogą być dofinansowane w formie pożyczki. Minimalny koszy projektu to 7 tys. zł.

Program przewiduje dofinansowanie m.in. na:

wymianę starych źródeł ciepła (pieców i kotłów na paliwa stałe),

docieplenie przegród budynku,

wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,

instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),

montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.

Formy dofinansowania:

dotacja,

pożyczka.

Nabór wniosków:

prowadzony jest w trybie ciągłym,

wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane przez Fundusz,

terminy składania i rozpatrywania wniosków będą zamieszczone na stronie Funduszu.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej https://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/ .

Informacje oraz dokumenty do pobrania dostępne są również na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi http://www.wfosigw.lodz.pl/czyste_powietrze.php .

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej

www.rodzina.gov.pl

https://empatia.mpips.gov.pl

Zastrzeganie dokumentów

Zrealizowane projekty 2014-2018

Kadencja 2014-2018 przyniosła wiele osiągnięć, które na pewno wpłyną pozytywnie na standard życia mieszkańców. Pomimo tego, iż Gmina Słupia należy do gmin o niedużych dochodach, dzięki aktywnemu pozyskiwaniu środków zewnętrznych, udało się zrealizować wiele kosztownych inwestycji. Działaliśmy zarówno w sferze inwestycyjnej, jak również w obszarach społecznych. Aby móc zrealizować więcej zadań postanowiliśmy sięgnąć po środki z Unii Europejskiej i wykorzystać je w maksymalny sposób. 

Poniżej pragniemy przybliżyć najważniejsze zrealizowane przez nas projekty w latach 2014-2018.

Podsumowanie kadencji 2014-2018

Program Priorytetowy Czyste Powietrze

Nexera- szybki internet

Szacowanie szkód w uprawach rolnych

wniosek_rolnika_o_oszacowanie_szkód

oświadczenie_nr_1_o_strukturze_upraw

oświadczenie_nr_2_o_produkcji_zwierzęcej

oświadczenie_nr_4b_o_poniesionych_szkodach

Informacja o przerwie w dostawie wody

Wyborco! Sprawdź, czy jesteś w rejestrze wyborców!

Przeprowadzałeś się lub wyjeżdżałeś z Polski? Wyjechałeś ze swojej miejscowości na studia lub do pracy?  Zmieniałeś adres zamieszkania albo zameldowania?  Upewnij się, że jesteś wpisany do rejestru wyborców tam, gdzie teraz mieszkasz!

Jeśli Twojego nazwiska nie ma w rejestrze wyborców, to nie będziesz mógł głosować w nadchodzących wyborach samorządowych.

Rejestr wyborców to lista osób z prawem do głosowania w danej gminie. 
Jeżeli masz stałe zameldowanie, to znaczy, że Twoje nazwisko jest w rejestrze wyborców w gminie, w której jesteś zameldowany. Będziesz mógł oddać głos.

Jeśli jednak jesteś zameldowany na pobyt czasowy, albo w ogóle nie masz meldunku, to nie ma Cię w rejestrze wyborców i nie będziesz mógł głosować w wyborach.

Co masz zrobić?

Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w gminie, w której mieszkasz.

Sprawdź już dziś w swoim urzędzie gminy czy jesteś w rejestrze wyborców!

Więcej informacji na stronie www.pkw.gov.pl oraz na kanałach Państwowej Komisji Wyborczej i Krajowego Biura Wyborczego w serwisach społecznościowych.

Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych

 

« Poprzednie - Następne »