ASF & HPAI

Informacja o planowanych przerwach w dostawie wody

Spotkanie informacyjne w sprawie dotacji na wymianę pieca

Dotacja na wymianę pieca

Ankieta dotycząca wymiany pieców C.O. na terenie Gminy Słupia

Prezentacja Gmina Słupia

Odbiór odpadów komunalnych w 2020 roku

W 2020 roku terminy odbioru odpadów komunalnych nie uległy zmianie i będzie następował w każdą trzecią środę miesiąca dla miejscowości: Gzów, Modła, Słupia, Zagórze, w każdy trzeci czwartek miesiąca dla wsi: Bonarów, Krosnowa, Nowa Krosnowa, Marianów, Podłęcze, Winna Góra, Wólka-Nazdroje. Z informacji otrzymanych od mieszkańców wynika, że omyłkowo otrzymali błędne kalendarzyki z terminami odbierania śmieci. W związku z tym, poniżej zamieszczamy prawidłowy harmonogram. Mieszkańcy otrzymają również poprawioną informację od firmy EKO-REGION.

Poniżej harmonogram odbioru dla poszczególnych miejscowości:

odbiory w III środy miesiąca

Gzów, Modła, Słupia, Zagórze

odbiory w III czwartki miesiąca

Bonarów, Krosnowa, Nowa Krosnowa, Marianów, Podłęcze, Winna Góra,

Wólka-Nazdroje

Śmieci zbierane będą w godzinach od 6.00 do 20.00.

 

Przypominamy również, że w okresie od listopada do marca z brązowych pojemników odbierany będzie popiół pochodzący z palenisk domowych. W pozostałe miesiące w pojemnikach tych należy wystawiać odpady bio.

Więcej informacji na stronie https://slupia.com.pl/gospodarka-odpadami-komunalnymi/.

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!! Obowiązkowy wpis do BDO

Zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy o odpadach BDO to system teleinformatyczny, który dysponuje bazą danych o podmiotach wprowadzających do obrotu produkty i produkty w opakowaniach oraz gospodarujących odpadami. Dzięki rejestracji do BDO możliwe jest gromadzenie danych związanych z gospodarką odpadami oraz spełnienie przez przedsiębiorców dodatkowych obowiązków. Od 2020 roku rejestr ten zostanie rozbudowany o kolejne moduły umożliwiające prowadzenie ewidencji odpadów i składanie sprawozdań z gospodarowania odpadami wyłącznie w formie elektronicznej.

BDO, czyli baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami została wprowadzona przez Ministerstwo Środowiska aby przeciwdziałać nieprawidłowościom, które występują w sektorze gospodarowania odpadami. Do końca roku podmioty, które wprowadzają na rynek m.in. produkty w opakowaniach oraz gospodarują odpadami są zobowiązani do rejestracji do BDO. Podobnie jest z podmiotami, które prowadzą firmy handlu detalicznego lub hurtowego i oferują reklamówki.

Obowiązkiem wpisu do BDO objęte są podmioty, które:

 – wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów;

– wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektryczny i elektroniczny;

– producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.

Oznacza to, że obowiązek ten może dotyczyć nawet jednoosobowych działalności gospodarczych, które wykonują któreś z powyższych czynności.

Rejestracja do BDO może być konieczna w przypadku podatników, którzy prowadzą m.in. salony fryzjerskie i kosmetyczne, firmy świadczące usługi budowlane, gabinety stomatologiczne, a także zakłady mechaniki pojazdów samochodowych czy zakłady fotograficzne i drukarskie.

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) prowadzona jest przez marszałków województw.

Druki wniosków oraz dodatkowe informacje są dostępne na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego oraz na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska: https://bdo.mos.gov.pl/.

Uwaga Rolnicy!

Trwa nabór wniosków o odbiór folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej tj. folii po kiszonkach, sianokiszonkach, worków, worków po nawozach, worków po nawozach typu big-bag.
Sprawa jest pilna, ponieważ Gmina planuje złożyć wniosek o dofinansowanie odbioru tych odpadów do NFOŚiGW.
Osoby zainteresowane prosimy o złożenie wniosków do dnia 12 listopada br.
Wzór wniosków dostępny w Urzędzie Gminy lub na stronie internetowej www.slupia.com.pl

Inwentaryzacja folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Szkolenie – Łódzki ośrodek Doradztwa Rolniczego

Fundusz sołecki na 2020 rok – terminy zebrań wiejskich

Informacja dla mieszkańców wsi Krosnowa, Nowa Krosnowa i Słupia

 
WNIOSEK o przystąpienie do projektu realizowanego w ramach programu priorytetowego wykonanie podłączeń kanalizacyjnych
Uchwała Nr VIII 44 2019 Rady Gminy Słupia z dnia 28 06 2019

« Poprzednie - Następne »