Plan zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, gminy Słupia oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko.
Ogłoszenie
**************************
Ogłoszenie Wójta Gminy Słupia o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany uchwały nr XXXIV/158/06 Rady Gminy Słupia z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragmenty wsi Słupia, gmina Słupia

Opinia sanitarna Znak PSSE.ZNS.470.18Rp.19 z dnia 18 grudnia 2020 r.

Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi Znak WOOŚ.411.344.2020.AJa z dnia 22 grudnia 2020 r.
**************************************
Ogłoszenie Wójta Gminy Słupia o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany uchwały nr XXXIV/164/06 Rady Gminy Słupia z dnia 25 maja 2006 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – fragmenty wsi Winna Góra, gmina Słupia
 
Opinia sanitarna Znak PSSE.ZNS.470.19Rp.20 z dnia 12 stycznia 2021 r.
 
Pismo Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi Znak WOOŚ.411.368.2020.AJa z dnia 19 stycznia 2021 r
 
OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, gminy Słupia oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie
*************************
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu – Zagórze
Projekt zmiany uchwały Nr XXIII/19/2001 Rady Gminy Słupia z dnia 27 czerwca 2001 roku
Uzasadnienie
 
**************************