Plan zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu – Zagórze
Projekt zmiany uchwały Nr XXIII/19/2001 Rady Gminy Słupia z dnia 27 czerwca 2001 roku
Uzasadnienie
 
**************************