Plan zagospodarowania przestrzennego

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, gminy Słupia oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie
*************************
OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu – Zagórze
Projekt zmiany uchwały Nr XXIII/19/2001 Rady Gminy Słupia z dnia 27 czerwca 2001 roku
Uzasadnienie
 
**************************