Plany, programy, strategie

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY SŁUPIA NA LATA 2020 – 2023 Z PERSPEKTYWĄ DO 2027 ROKU

Uchwała POŚ
1. Program Ochrony Środowiska
2. Prognoza Oddziaływania na Środowisko
3. Podsumowanie przebiegu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
Załączniki

 

PROGRAM USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY SŁUPIA NA LATA 2014-2032