Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach przesyła ogłoszenie MRiRW w sprawie składania wniosków o udzielnie pomocy o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na refundację 50% kosztów poniesionych w związku z BIOASEKURACJĄ gospodarstw utrzymujących świnie

OGŁOSZENIE_MINISTRA_ROLNICTWA_I_ROZWOJU_WSI (1)