Projekt „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Słupia”

WÓJT GMINY SŁUPIA

INFORMUJE, ŻE GMINA SŁUPIA PRZYSTĄPIŁA DO REALIZACJI PROJEKTU„ PODNIESIENIE KOMPETENCJI CYFROWYCH MIESZKAŃCÓW WOJEWÓDZTW:

KUJAWSKO – POMORSKIEGO I ŁÓDZKIEGO

  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Gmina Słupia na realizację projektu otrzymała dofinansowanie w wysokości 100%, tj. kwotę 150 000 PLN.

Projekt zakłada przeszkolenie 300 osób (25 grup po 12 osób) oraz zakup 24 laptopów. Szkolenia z każdego modułu obejmują 2 dni po 8 godzin.

Jedna osoba może wziąć udział tylko w jednym module tematycznym!!!

Projekt jest realizowany od  4 listopada 2019 r. do 20 kwietnia 2020 r.

W ramach projektu osoby powyżej 25 roku życia mogą skorzystać z bezpłatnych szkoleń w zakresie korzystania z Internetu w następujących obszarach:

 • Rodzic w Internecie” – moduł adresowany jest do rodziców/opiekunów, a jego celem jest przygotowanie rodzica do roli przewodnika dziecka w zakresie bezpiecznego i mądrego korzystania z sieci i reagowania na sytuacje zagrożenia. Rodzic/opiekun pozna źródła wartościowych i pochodzących z legalnych źródeł treści dla dziecka, zrozumie jak zapewnić bezpieczeństwo dziecku w sieci, jak również nauczy się korzystać z podstawowych usług e-administracja dedykowanych rodzinom takich jak: złożenie wniosku Rodzina 500+, uzyskanie Karty Dużej Rodziny i wielu innych. Zawarte w module elementy szkoleniowe służyć mają ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z kultury i z zasobów edukacyjnych w Internecie, co jest bardzo istotne w niwelowaniu barier i przeciwdziałaniu wykluczeniu kulturowemu.
 • Mój biznes w sieci” – moduł adresowany jest do wszystkich zainteresowanych otwarciem własnego biznesu. Uczestnicy tego modułu nauczą się, jak można wykorzystać zasoby Internetu, aby podnieść skuteczność działania w ramach poszczególnych funkcji biznesowych (komunikacja, marketing, zaopatrzenie, finanse itp.).W szczególności osoby zapoznają się z dedykowanymi dla biznesu e-usługami w administracji. Szkolenia mają służyć ponadto podniesieniu kompetencji w zakresie korzystania z zasobów edukacyjnych dla przyszłych przedsiębiorców (np. Akademia PARP).
 • Moje finanse i transakcje w sieci” – moduł adresowany do wszystkich, którzy chcieliby nauczyć się załatwiać skutecznie spawy prywatne, biznesowe, finansowe i urzędowe za pośrednictwem Internetu. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik będzie potrafił wykorzystywać sieć do zarządzania kontem bankowym, dokonywania płatności, realizowania zakupów, rezerwowania podróży, płacenia podatków oraz korzystania z podstawowych usług e-administracji, między innymi: wnioskując o dowód osobisty, o zaświadczenia itp. w sposób elektroniczny, szybko i bezpiecznie.
 • „Działam w sieciach społecznościowych” – moduł dedykowany dla osób, które chcą poznać filozofię i sposób funkcjonowania sieci społecznościowych oraz wykorzystać je w działalności na rzecz swojej społeczności lokalnej lub prywatnie. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą umiejętności pozwalające na bezpieczne poruszanie się w świecie sieci społecznościowych, w tym między innymi nauczą się nawiązywać i kontynuować swoje znajomości, kształtować swój wizerunek, wykorzystywać i dzielić się swoją twórczością oraz korzystać z cudzej ze szczególnym uwzględnieniem regulacji prawa autorskiego, współdziałać z innymi. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.
 • Tworzę własną stronę internetową (blog)” – moduł dedykowany osobom, które chciałyby mieć swoje miejsce w sieci w postaci własnej strony internetowej lub blogu. Uczestnicy po zakończeniu szkolenia nabędą podstawowe umiejętności pozwalające im stworzyć takie miejsce, zarządzać nim, opracowywać i dodawać do niego treści (słowne, graficzne, muzyczne, filmowe), z uwzględnieniem ich ochrony na gruncie prawa autorskiego, monitorować wykorzystując mechanizmy analityki internetowej, rozpowszechniać oraz zrozumieć, jakie sprawy formalne trzeba załatwić. Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.
 • „Kultura w sieci” – moduł przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się gdzie w internecie szukać ciekawych i przydatnych zasobów szeroko pojętej kultury i zasobów edukacyjnych z legalnych źródeł oraz jak wykorzystywać je do nauki lub własnej twórczości. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury (Ninateka – Filmoteka Narodowa, Polona, Encyklopedia Teatru Polskiego, Narodowe Archiwum Cyfrowe, Narodowy Instytut Fryderyka Chopina). Poznają praktyczne podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z kultury w sieci i zdobędą umiejętność wyszukiwania legalnych źródeł kultury, w tym korzystania z Bazy Legalnych Źródeł. Uczestnicy dowiedzą się jak odtworzyć historię własnej rodziny, miejscowości czy regionu bazując na informacjach z sieci i jak stworzyć drzewo genealogiczne.
 • „Rolnik w sieci” – przeznaczony jest przede wszystkim dla rolników, którzy na szkoleniu dowiedzą się gdzie i jakie przydatne informacje, aplikacje i e-usługi mogą znaleźć w sieci, jak z nich bezpiecznie korzystać, jak regulować swoje rachunki bez konieczności odwiedzania placówki bankowej czy urzędu. W ramach nauki pozyskiwania informacji z sieci uczestnicy szkolenia zapoznają się z najpopularniejszymi portalami rolniczymi (np. farmer.pl, gospodarz.pl, topagrar.pl, ppr.pl, tygodnik-rolniczy.pl, wrp.pl, gieldarolna.pl), dedykowanymi forami wymiany informacji rolniczych (np. rolnik-forum.pl, fpr.com.pl) oraz portalami meteorologicznymi (np. pogodynka.pl, agropogoda.pl). Ponadto nauczą się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego, Geoportalu (geoportal.gov.pl), rozliczeń podatkowych online (e-płatności i e-deklaracje), usług online dla ubezpieczonych w KRUS (portal eKRUS.gov.pl), usług Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (ksow.pl), ARiMR, ARR/ANR/ODR – docelowo KOWR oraz GIW/GIS/PIORIN/GIJHARS – docelowo PIBŻ.

 

Rekrutacja trwa do 20 grudnia 2019 r.

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w projekcie prosimy o dostarczenie do Biura Projektu Urząd Gminy w Słupi – pokój nr 2, lub do Dyrektorów Szkół Podstawowych w Słupi i w Winnej Górze następujących dokumentów:

 • deklaracji udziału w projekcie wraz z wypełnioną tabelą Dane uczestnika indywidualnego otrzymującego wsparcie w ramach projektu – załącznik nr 1 i 2 do regulaminu;
 • deklaracji – wybór modułu szkoleniowego – załącznik nr 3 do regulaminu;
 • oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 4 do regulaminu;
 • oświadczenia o  niepełnosprawności  uczestnika  indywidualnego (jeśli dotyczy) – załącznik nr 5 do regulaminu .

Dokumenty związane z projektem są dostępne na stronie internetowej na stronie www.slupia.com.pl w zakładce projekt Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Słupia oraz w Biurze Projektu – Urząd Gminy w Słupi – pokój Nr 2 i u Dyrektorów Szkół Podstawowych w Słupi i w Winnej Górze.

Szkolenia będą się odbywały od stycznia 2020 r. do marca 2020 r. Szczegółowy harmonogram szkoleń będzie udostępniony po rekrutacji wykładowców.

                                                                                              Wójt Gminy Słupia

                                                                                               Mirosław Matulski

Informacja o projekcie

REGULAMIN_NABORU_DO_PROJEKTU

Zarządzenie projekt

Deklaracja udziału w projekcie

Zakres_danych uczestników_deklaracja

Wybór modułu szkoleniowego

Wzór_oświadczenia_obowiązek informacyjny_uczestnicy_10.09.2018

Oświadczenie od osoby niepełnosprawnej