Rolnictwo

ARiMR dofinansuje inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom z całej Polski, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń. ARiMR wesprze również spółki wodne, które chcą zainwestować w urządzenia chroniące gospodarstwa przed powodzią. 19 marca 2020 r. rusza nabór wniosków o wsparcie „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”.

Ta propozycja pomocy finansowana z PROW 2014-2020 skierowana jest do dwóch grup odbiorców.

Pierwszą stanowią rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk świń
 i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF. Na tego typu przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020. Przy czym wysokość dofinansowania przyznanego przez ARiMR nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji. Pomoc można otrzymać m.in. na: wykonanie ogrodzenia chlewni, utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji.

Drugą grupą, do której kierowana jest pomoc w ramach wsparcia na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”, są spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne. Na inwestycje w urządzenia zapobiegające zniszczeniu gospodarstw przez podtopienie czy powódź, np. koparki, ciągniki, rębaki do drewna, kosy spalinowe, kosiarki samobieżne, mogą one otrzymać maksymalnie 1 mln zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020. Także w tym przypadku limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR od 19 marca do 17 kwietnia 2020 r.

**********************

Informacja o przyjmowaniu oświadczeń przez ARiMR od 2 marca

**********************Działalność pozarolnicza na terenach ASF

**********************

Nawadnianie 2020

*******************************

*************************

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach o objęciu terenu powiatu skierniewickiego oraz miasta Skierniewice strefą ochronną w związku z rozprzestrzenianiem się ASF

Informacja Starostwa Skierniewickiego dotycząca ASF

***********************************

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach o dotycząca wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8

***********************************

Informacja dla hodowców bydła

************************************

Informacja w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie niektórych obwodów łowieckich zlokalizowanych na obszarze województwa łódzkiego

**************************************

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach dotycząca rozprzestrzeniania się ASF

**************************************

Pismo dotyczące konsultacji społecznych projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS)

**************************************

Program 4 Grudnia LODR Bratoszewice IO

*************************************

Zarząd Koła Łowieckiego „HUBERTUS” w Łodzi informuje o korekcie kalendarza polowań

korekta kalendarza polowań

***************************************

Rozporządzenie 8 2019
**********************************************
Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach w sprawie odstrzału sanitarnego dzików
PISMO PIWETZ.4615.4.3.109-2.2019

*******************************************************

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łodzi oraz Placówka Terenowa KRUS w Skierniewicach apelują:
Nie daj się wkręcić i zgłaszaj wypadki bezzwłocznie!

***

Przymrozki wiosenne – szacowanie szkód w uprawach

Mieszkańcy Gminy Słupia

Informuję, że rolnicy u których wystąpiły przymrozki wiosenne
w uprawach trwałych (czereśnie, porzeczki czarne i czerwone oraz wiśnie) mogą składać wnioski o oszacowanie szkód do dnia 05 lipca 2019r. w Urzędzie Gminy Słupia w godz. 730 – 1330.
Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie.

Wniosek_o_oszacowanie_szkód

Oświadczenie_nr_1_o_strukturze_upraw

Oświadczenie_nr_2_o_produkcji_zwierzecej


Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dotycząca kontroli na terenie gminy Słupia w zakresie spełniania zasad bioasekuracji w stadach trzody chlewnej


***


regulamin konkursu

zgłoszenie

pismo w sprawie konkursu

***

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach w sprawie konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

PISMO URZĘDY GMIN

Praktyczne wskazówki dla rolników ulotka informacyjna

zaswiadczenie-weterynaryjne

oświadczenie przedsiębiorcy

***

***

Rozporządzenie nr 1/2019  Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach z dnia 30 stycznia 2019 roku zmieniające rozporządzenie Nr 2/2018 Powiatowego Lekarza w Skierniewicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie niektórych obwodów łowieckich zlokalizowanych na obszarze powiatu skierniewickiego.

***

Informacja Koła Łowieckiego Nr 34 „CIETRZEW” dotycząca dodatkowych polowań zbiorowych na dziki

***

Informacja Koła Łowieckiego Nr 34 „CIETRZEW” dotycząca dodatkowych polowań zbiorowych na dziki

***

Informacja Koła Łowieckiego Nr 34 „CIETRZEW” dotycząca dodatkowych polowań zbiorowych na dziki

***

Rozporządzenie Nr 12/2018 Wojewody Łódzkiego w dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie niektórych obwodów łowieckich zlokalizowanych na obszarze województwa łódzkiego

***

Rozporządzenie nr 2-2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach

***

***

Informacja KRUS dotycząca bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym

Artykuł – Rolniku upadek to nie przypadek

***

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach dotyczące pryszczycy

ulotka pryszczyca (FMD)

***

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii

w sprawie realizacji na terytorium Polski dobrowolnego programu zwalczania zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD MD) w stadach bydła

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach

Informacja GLW – program IBR IPV oraz BVD MD

***

***

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików

***

Informacja Koła Łowieckiego „HUBERTUS” dotycząca terminów polowań w sezonie łowieckim 2018/2019

Kalendarz polowań zbiorowych na dziki, lisy, zające, bażanty i kaczki Koła Łowieckiego na 21 HUBERTUS w Łodzi na sezon 2018-2019

***

Informacja Koła Łowieckiego „CIETRZEW” dotycząca terminów polowań w sezonie łowieckim 2018/2019

Kalendarz polowań zbiorowych

***

Informacja Koła Łowieckiego „HUBERTUS” dotycząca terminów polowań w sezonie łowieckim 2018/2019

Kalendarz polowań zbiorowych na dziki, lisy i ptactwo w sezonie łowieckim 2018-2019

***

***

wniosek_rolnika_o_oszacowanie_szkód

oświadczenie_nr_1_o_strukturze_upraw

oswiadczenie_nr_2_o_produkcji_zwierzecej

oswiadczenie_nr_4b_o_poniesionych_szkodach

***

wniosek zbiórka folii

***

Informacja KRUS dla rolników zatrudniających pomocników przy zbiorach

ULOTKA POMOCNIK

Schemat do ulotki

Wysokość składek

***

***

***

***

***

Serdecznie zapraszamy na dni otwarte Biura Powiatowego ARiMR w Skierniewicach ul. Lelewela 5

Celem organizacji spotkania będzie:

Zachęcenie do skorzystania z oferty pomocowej ARiMR

Prezentacja programów pomocowych realizowanych w ARiMR

Prezentacja korzyści wynikających ze skorzystania z działań oferowanych przez ARiMR

Przeprowadzenie instruktażu wypełniania wniosków z poszczególnych działań, ze szczególnym naciskiem na e-wniosek plus (w ramach płatności bezpośrednich)

Edukacja dzieci i młodzieży

Zainteresowanie działalnością ARiMR mediów lokalnych i regionalnych

***

Informacja dotycząca uprawy tytoniu

Pismo Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

***

Ważna informacja dla hodowców trzody chlewnej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach informuje o ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Wprowadza ono na teren całej Polski zasady bioasekuracji.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

***

Informacja o XVI Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2018

***

***

Informacja dotycząca ASF

***

Informacja dla hodowców bydła w sprawie wprowadzenia programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła

***

Informacja o konkursie „Tradycyjny Sad”

Tradycyjny Sad

****

************************

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach

******************************

*******************

INFORMACJA KRUS

Zapewnij bezpieczne wakacje najmłodszym

*****************

INFORMACJA KRUS

wypoczynek letni dla dzieci rolników w 2017 roku

*********************

****************

XV OGÓLNOKRAJOWY KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

REGULAMIN KONKURSU

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W XV OGÓLNOKRAJOWYM KONKURSIE BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

***************************************************

*****************************ulotka HPAIapel do hodowców drobiu

Informacja dotycząca zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

*********************************

Informacja w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach

*******************************************

31 grudnia 2016 r. upływa termin obowiązkowego spisu bydła, świń, kóz i owiec

Informacje dostępne na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: http://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat.html

spis_bydła_i_trzody_2016

**************************************************************

Pismo dotyczące posiedzeń Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pismo Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

***************************************************************************************

Kalendarz polowań Koła Łowieckiego Nr 21 „Hubertus”

w Łodzi na sezon łowiecki 2016/2017

Kalendarz polowań

**************************************************************************************

Ważne informacje dla hodowców trzody chlewnej

Informacje dotyczące hodowli trzody chlewnej

**************************************************************************************

Informacja dla rolników dotycząca uboju trzody chlewnej

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii

***************************************************************************************

XVII edycja konkursu „Sposób na Sukces”

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie zaprasza do udziału w XVII edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach wiejskich.

Informacja dotycząca konkursu

*************************************************************************************

Komunikat PT KRUS w Skierniewicach w sprawie terminu opłacania składek za III kwartał 2016 roku

Komunikat PT KRUS w Skierniewicach w sprawie terminu na opłacenie składek za III kw. 2016

*************************************************************************************

List Prezesa KRUS do rolników

List do rolników

*************************************************************************************

Ważne informacje dla rolników dotyczące rejestracji świń oraz zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Informacje Inspekcji Weterynaryjnej w Skierniewicach

*************************************************************************************

Informacja dotycząca pozyskania osadu ze skierniewickiej oczyszczalni ścieków

informacja

*************************************************************************************

Artykuł dotyczący bezpieczeństwa dzieci na wsi podczas wakacji

Bezpieczeństwo dzieci

*************************************************************************************

GUS przeprowadzi badanie struktury gospodarstw rolnych

Badanie struktury gospodarstw rolnychInformacja dotycząca badań statystycznych

***************************************************************************************

Zaproszenie do wzięcia udziału w XIII edycji Konkursu Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego

Informacja dotycząca Konkursu Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego

***************************************************************************************

Informacja dotycząca ujemnych skutków przezimowania upraw (wymarznięć)

W zawiązku z ujemnymi skutkami przezimowania upraw informuję rolników, którzy mają zamiar dokonać przesiewów upraw ozimych, czy ponownego obsiania części powierzchni uprawy, że w mogą składać wnioski o potwierdzenie przez komisję wymarznięcia upraw w sposób kwalifikujący je do likwidacji i ponownego obsiania. Do wniosku o oszacowanie szkód należy dołączyć kserokopię wniosku o dopłaty bezpośrednie na 2016 rok z planowaną strukturą zasiewów oraz oświadczenie o powierzchni działek, które będą ponownie obsiane.

***************************************************************************************

Informacja dotycząca obowiązku rejestracji urządzeń chłodniczych

REJESTRACJA urzadzeń chłodniczych

***************************************************************************************

Rozpoczyna się XIV edycja konkursu

„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

XIV edycja konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

***************************************************************************************

Nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny

W dniu 18 lutego 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 141).
W związku z powyższym rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta wyłącznie w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. od dnia 18 lutego 2016 r. do dnia 18 marca 2016 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22_01_2016

Warunki uzyskania wsparcia finansowego przez producentów mleka

Wniosek o udzielenie wsparcia producentom mleka

Zgoda współposiadaczy gospodarstwa rolnego

Warunki uzyskania wsparcia finansowego przez producentów świń

Wniosek o udzielenie wsparcia producentom świń

Zgoda współposiadaczy gospodarstwa rolnego

Oświadczenie małżonków o wspólności majątkowej gospodarstwa rolnego
Więcej informacji na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego (kliknij, aby przejść do strony www.arr.gov.pl).

*****************************************************************************************

Zaproszenie na szkolenie pn. Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN

*****************************************************************************************

Od 1 maja 2004r. zmieniły się zasady funkcjonowania rolnictwa. Dotychczasowy system interwencji na rynkach rolnych został zastąpiony rozwiązaniami stosowanymi w Unii Europejskiej.

W ramach dostosowania polskiego rolnictwa do Unii Europejskiej podmioty prowadzące działalność rolniczą – rolnicy, prowadzący gospodarstwo rolne (osoby fizyczne i prawne), przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych oraz Lasy Państwowe będą mogli korzystać z instrumentów finansowania modernizacji rolnictwa i rozwoju wsi – zgodnie z mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej i programami strukturalnymi.
Realizacja przedsięwzięć może następować ze środków Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Sektorowych Programów Operacyjnych: „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”.

Zobacz:
– Kwotowanie produkcji mleka
– Krajowy Program Restrukturyzacji
– Świadczenia Krus
– Ubezpieczenia społeczne
– Ułatwienia startu młodym rolników
– Renty Strukturalne
– Program rolnośrodowiskowy 2007-2013
– Zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne
– PROW

Przydatne strony:
– Agencja Rynku Rolnego (ARR)
– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)
– Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)