Rolnictwo

PT KRUS w Skierniewicach zachęca do korzystania z materiałów prewencyjnych umieszczonych na stronie internetowej Kasy

Jednym z działań ustawowych Kasy jest praca na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym rolników. Dane statystyczne, którymi dysponuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, pokazują, że z roku na rok zmniejsza się liczba wypadków przy pracy rolniczej. W roku 2019 do Placówki Terenowej KRUS w Skierniewicach zgłoszono 43 wypadki przy pracy rolniczej.

Mimo wprowadzonego obecnie stanu epidemii rolnicy muszą wykonywać w swoich gospodarstwach wiele zwykłych o tej porze roku prac, gdyż zarówno terminy agrotechniczne, jak i hodowla zwierzęca, nie zwalniają z tej konieczności.

W związku tym mieszkańcy terenów wiejskich powinni pamiętać o konieczności przestrzegania przepisów bhp podczas prac w rolnictwie. Zasady bezpiecznej pracy przekazywane są rolnikom podczas szkoleń organizowanych przez pracowników KRUS. Jednak w ostatnim czasie, by zapobiegać rozwojowi epidemii koronawirusa, bezpośrednie działania prewencyjne zostały zawieszone. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, wychodząc naprzeciw rolnikom, którzy chcą przyswajać podstawowe zasady bhp, na swojej stronie internetowej www.krus.gov.pl umieściła zakładkę pn. Kampanie prewencyjne KRUS.

Dostępne są tam materiały prewencyjne dotyczące zapobiegania wypadkom w trzech najliczniejszych grupach zdarzeń występujących w rolnictwie indywidualnym.

Przechodząc do zakładki Nie ryzykujesz, gdy znasz i szanujesz wszyscy hodowcy zwierząt znajdą porady na temat zasad bhp podczas pracy ze zwierzętami gospodarskimi. Uzyskają odpowiedzi na szereg pytań, np. jak się zachować przy obsłudze zwierząt? Jakich urządzeń używać, by zwierzę nie zrobiło krzywdy podczas zabiegów pielęgnacyjnych i weterynaryjnych? Oprócz tego w artykule wymienione są wymogi, jakie muszą spełnić budynki inwentarskie i środki ochrony osobistej, by praca ze zwierzętami była bezpieczna dla rolnika.

Z kolei w zakładce Rola rolnika, by upadku unikał zainteresowani znajdą informacje, jak ograniczyć ryzyko upadków, zwłaszcza na terenie podwórek i obejść, z drabin, z maszyn i ciągników, czy w budynkach inwentarskich. To tu rolnik dowie się o konieczności stosowania atestowanych drabin i bezpiecznego obuwia roboczego. Dodatkowo w materiałach znajduje się odnośnik do listy kontrolnej, którą mogą się posługiwać właściciele gospodarstw. Lista pozwala sprawdzić, jakie zagrożenia występują na terenie obejścia i co należy poprawić, by miejsce pracy nie sprzyjało upadkom.

Następna zakładka, Mądrze postępujesz, wypadku nie spowodujesz, przenosi rolnika do zasad bhp, które należy zachowywać podczas pracy z maszynami i urządzeniami rolniczymi. Jest to szczególnie istotne, gdyż coraz większa liczba prac w rolnictwie jest zmechanizowana. Dodatkowo, wypadki z udziałem maszyn urządzeń powodują najgroźniejsze obrażenia u poszkodowanych. Stąd też nacisk, kładziony w materiałach na stosowanie osłon ruchomych elementów maszyn, zapoznanie się z instrukcjami obsługi urządzeń, właściwe zabezpieczeniu przewożonych ładunków czy dobrą koordynację prac przy zbiorach.

Na stronie Kasy dostępne są ponadto elektroniczne wersje broszur i ulotek, wyczerpująco opisujących pozostałe tematy z zakresu zasad bhp i zagrożeń występujących w pracy rolnika (zakładka: Broszury prewencyjne), a także film prewencyjny (zakładka: Film – Upadek to nie przypadek).

Z uwagi na zwiększenie liczby chorób zawodowych wywoływanych przez kleszcze zapraszamy do lektury broszury Borelioza i odkleszczowe zapalenie opon mózgowych, w której opisano zalecenia dla rolników, które pozwalają zminimalizować ryzyko wystąpienia chorób przenoszonych przez kleszcze. Tymi sposobami są m.in. szczelne okrywanie ciała, czy stosowanie środków odstraszających owady (repelenty). W broszurze opisano również, jakie działania podjąć w przypadku, gdy znajdziemy wbitego w skórę kleszcza.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych mieszkańców wsi do zdobywania wiedzy na temat bezpiecznej pracy w rolnictwie, z wykorzystaniem strony internetowej KRUS i zamieszczonych na niej materiałów informacyjnych. Liczymy, że w ciągu roku 2020 będziemy mogli powrócić do tradycyjnej formy szkoleń dla rolników, podczas których pracownicy Kasy będą mogli bezpośrednio omawiać z Państwem zagadnienia z zakresu bezpiecznej pracy na wsi.

Przypominamy jednocześnie, że zgłoszeń wypadków przy pracy rolniczej należy dokonywać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. W okresie zagrożenia epidemiologicznego wypadek powinno się zgłosić do Placówki Terenowej KRUS w Skierniewicach – telefonicznie (tel. 46 832 94 18), za pośrednictwem poczty (ul. Mszczonowska 33/35, 96-100 Skierniewice) lub drogą elektroniczną (e-mail: skierniewice@krus.gov.pl). Zbyt późne zgłoszenie wypadku utrudni przeprowadzenie postępowania powypadkowego i może skutkować odmową prawa do jednorazowego odszkodowania.

Na koniec pragnę przypomnieć raz jeszcze o konieczności przestrzegania przez wszystkich obywateli zaleceń władz sanitarnych w zakresie zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa, o konieczności wzmożenia opieki nad osobami w podeszłym wieku oraz życzyć Państwu jak najwięcej zdrowia – szczęść Boże!

Tomasz Nowicki

dyrektor

Oddziału Regionalnego

KRUS w Łodzi

Artykuł

*********************

ARiMR dofinansuje inwestycje chroniące przed ASF lub powodzią

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje pomoc rolnikom z całej Polski, którzy chcą zabezpieczyć swoje gospodarstwa przed afrykańskim pomorem świń. ARiMR wesprze również spółki wodne, które chcą zainwestować w urządzenia chroniące gospodarstwa przed powodzią. 19 marca 2020 r. rusza nabór wniosków o wsparcie „Inwestycji zapobiegających zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”.

Ta propozycja pomocy finansowana z PROW 2014-2020 skierowana jest do dwóch grup odbiorców.

Pierwszą stanowią rolnicy, którzy zajmują się chowem lub hodowlą nie mniej niż 50 sztuk świń
 i chcą zrealizować inwestycje chroniące ich gospodarstwa przed rozprzestrzenianiem się wirusa ASF. Na tego typu przedsięwzięcia mogą otrzymać maksymalnie 100 tys. zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020. Przy czym wysokość dofinansowania przyznanego przez ARiMR nie może przekroczyć 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji. Pomoc można otrzymać m.in. na: wykonanie ogrodzenia chlewni, utworzenie lub zmodernizowanie niecki dezynfekcyjnej, wyposażenie gospodarstwa w urządzenie do dezynfekcji.

Drugą grupą, do której kierowana jest pomoc w ramach wsparcia na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej”, są spółki wodne lub związki spółek wodnych, w których większość stanowią rolnicy posiadający grunty rolne. Na inwestycje w urządzenia zapobiegające zniszczeniu gospodarstw przez podtopienie czy powódź, np. koparki, ciągniki, rębaki do drewna, kosy spalinowe, kosiarki samobieżne, mogą one otrzymać maksymalnie 1 mln zł w całym okresie realizacji PROW 2014-2020. Także w tym przypadku limit dofinansowania wynosi 80 proc. kosztów kwalifikowanych zrealizowanej inwestycji.

Wnioski przyjmują oddziały regionalne ARiMR od 19 marca do 17 kwietnia 2020 r.

**********************

Informacja o przyjmowaniu oświadczeń przez ARiMR od 2 marca

**********************Działalność pozarolnicza na terenach ASF

**********************

Nawadnianie 2020

*******************************

*************************

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach o objęciu terenu powiatu skierniewickiego oraz miasta Skierniewice strefą ochronną w związku z rozprzestrzenianiem się ASF

Informacja Starostwa Skierniewickiego dotycząca ASF

***********************************

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach o dotycząca wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8

***********************************

Informacja dla hodowców bydła

************************************

Informacja w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie niektórych obwodów łowieckich zlokalizowanych na obszarze województwa łódzkiego

**************************************

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach dotycząca rozprzestrzeniania się ASF

**************************************

Pismo dotyczące konsultacji społecznych projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS)

**************************************

Program 4 Grudnia LODR Bratoszewice IO

*************************************

Zarząd Koła Łowieckiego „HUBERTUS” w Łodzi informuje o korekcie kalendarza polowań

korekta kalendarza polowań

***************************************

Rozporządzenie 8 2019
**********************************************
Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach w sprawie odstrzału sanitarnego dzików
PISMO PIWETZ.4615.4.3.109-2.2019

*******************************************************

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Łodzi oraz Placówka Terenowa KRUS w Skierniewicach apelują:
Nie daj się wkręcić i zgłaszaj wypadki bezzwłocznie!

***

Przymrozki wiosenne – szacowanie szkód w uprawach

Mieszkańcy Gminy Słupia

Informuję, że rolnicy u których wystąpiły przymrozki wiosenne
w uprawach trwałych (czereśnie, porzeczki czarne i czerwone oraz wiśnie) mogą składać wnioski o oszacowanie szkód do dnia 05 lipca 2019r. w Urzędzie Gminy Słupia w godz. 730 – 1330.
Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o dopłaty bezpośrednie.

Wniosek_o_oszacowanie_szkód

Oświadczenie_nr_1_o_strukturze_upraw

Oświadczenie_nr_2_o_produkcji_zwierzecej


Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii dotycząca kontroli na terenie gminy Słupia w zakresie spełniania zasad bioasekuracji w stadach trzody chlewnej


***


regulamin konkursu

zgłoszenie

pismo w sprawie konkursu

***

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach w sprawie konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią

PISMO URZĘDY GMIN

Praktyczne wskazówki dla rolników ulotka informacyjna

zaswiadczenie-weterynaryjne

oświadczenie przedsiębiorcy

***

***

Rozporządzenie nr 1/2019  Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach z dnia 30 stycznia 2019 roku zmieniające rozporządzenie Nr 2/2018 Powiatowego Lekarza w Skierniewicach z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie niektórych obwodów łowieckich zlokalizowanych na obszarze powiatu skierniewickiego.

***

Informacja Koła Łowieckiego Nr 34 „CIETRZEW” dotycząca dodatkowych polowań zbiorowych na dziki

***

Informacja Koła Łowieckiego Nr 34 „CIETRZEW” dotycząca dodatkowych polowań zbiorowych na dziki

***

Informacja Koła Łowieckiego Nr 34 „CIETRZEW” dotycząca dodatkowych polowań zbiorowych na dziki

***

Rozporządzenie Nr 12/2018 Wojewody Łódzkiego w dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie niektórych obwodów łowieckich zlokalizowanych na obszarze województwa łódzkiego

***

Rozporządzenie nr 2-2018 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach

***

***

Informacja KRUS dotycząca bezpieczeństwa pracy w gospodarstwie rolnym

Artykuł – Rolniku upadek to nie przypadek

***

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach dotyczące pryszczycy

ulotka pryszczyca (FMD)

***

Informacja Głównego Lekarza Weterynarii

w sprawie realizacji na terytorium Polski dobrowolnego programu zwalczania zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła (IBR/IPV) oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych (BVD MD) w stadach bydła

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach

Informacja GLW – program IBR IPV oraz BVD MD

***

***

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików

***

Informacja Koła Łowieckiego „HUBERTUS” dotycząca terminów polowań w sezonie łowieckim 2018/2019

Kalendarz polowań zbiorowych na dziki, lisy, zające, bażanty i kaczki Koła Łowieckiego na 21 HUBERTUS w Łodzi na sezon 2018-2019

***

Informacja Koła Łowieckiego „CIETRZEW” dotycząca terminów polowań w sezonie łowieckim 2018/2019

Kalendarz polowań zbiorowych

***

Informacja Koła Łowieckiego „HUBERTUS” dotycząca terminów polowań w sezonie łowieckim 2018/2019

Kalendarz polowań zbiorowych na dziki, lisy i ptactwo w sezonie łowieckim 2018-2019

***

***

wniosek_rolnika_o_oszacowanie_szkód

oświadczenie_nr_1_o_strukturze_upraw

oswiadczenie_nr_2_o_produkcji_zwierzecej

oswiadczenie_nr_4b_o_poniesionych_szkodach

***

wniosek zbiórka folii

***

Informacja KRUS dla rolników zatrudniających pomocników przy zbiorach

ULOTKA POMOCNIK

Schemat do ulotki

Wysokość składek

***

***

***

***

***

Serdecznie zapraszamy na dni otwarte Biura Powiatowego ARiMR w Skierniewicach ul. Lelewela 5

Celem organizacji spotkania będzie:

Zachęcenie do skorzystania z oferty pomocowej ARiMR

Prezentacja programów pomocowych realizowanych w ARiMR

Prezentacja korzyści wynikających ze skorzystania z działań oferowanych przez ARiMR

Przeprowadzenie instruktażu wypełniania wniosków z poszczególnych działań, ze szczególnym naciskiem na e-wniosek plus (w ramach płatności bezpośrednich)

Edukacja dzieci i młodzieży

Zainteresowanie działalnością ARiMR mediów lokalnych i regionalnych

***

Informacja dotycząca uprawy tytoniu

Pismo Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

***

Ważna informacja dla hodowców trzody chlewnej

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Skierniewicach informuje o ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 lutego 2018 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. Wprowadza ono na teren całej Polski zasady bioasekuracji.

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 9 lutego 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

***

Informacja o XVI Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2018

***

***

Informacja dotycząca ASF

***

Informacja dla hodowców bydła w sprawie wprowadzenia programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła

***

Informacja o konkursie „Tradycyjny Sad”

Tradycyjny Sad

****

************************

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach

******************************

*******************

INFORMACJA KRUS

Zapewnij bezpieczne wakacje najmłodszym

*****************

INFORMACJA KRUS

wypoczynek letni dla dzieci rolników w 2017 roku

*********************

****************

XV OGÓLNOKRAJOWY KONKURS BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

REGULAMIN KONKURSU

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W XV OGÓLNOKRAJOWYM KONKURSIE BEZPIECZNE GOSPODARSTWO ROLNE

***************************************************

*****************************ulotka HPAIapel do hodowców drobiu

Informacja dotycząca zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

*********************************

Informacja w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Skierniewicach

*******************************************

31 grudnia 2016 r. upływa termin obowiązkowego spisu bydła, świń, kóz i owiec

Informacje dostępne na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: http://www.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat.html

spis_bydła_i_trzody_2016

**************************************************************

Pismo dotyczące posiedzeń Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Pismo Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

***************************************************************************************

Kalendarz polowań Koła Łowieckiego Nr 21 „Hubertus”

w Łodzi na sezon łowiecki 2016/2017

Kalendarz polowań

**************************************************************************************

Ważne informacje dla hodowców trzody chlewnej

Informacje dotyczące hodowli trzody chlewnej

**************************************************************************************

Informacja dla rolników dotycząca uboju trzody chlewnej

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii

***************************************************************************************

XVII edycja konkursu „Sposób na Sukces”

Centrum Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Brwinowie zaprasza do udziału w XVII edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach wiejskich.

Informacja dotycząca konkursu

*************************************************************************************

Komunikat PT KRUS w Skierniewicach w sprawie terminu opłacania składek za III kwartał 2016 roku

Komunikat PT KRUS w Skierniewicach w sprawie terminu na opłacenie składek za III kw. 2016

*************************************************************************************

List Prezesa KRUS do rolników

List do rolników

*************************************************************************************

Ważne informacje dla rolników dotyczące rejestracji świń oraz zagrożenia wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

Informacje Inspekcji Weterynaryjnej w Skierniewicach

*************************************************************************************

Informacja dotycząca pozyskania osadu ze skierniewickiej oczyszczalni ścieków

informacja

*************************************************************************************

Artykuł dotyczący bezpieczeństwa dzieci na wsi podczas wakacji

Bezpieczeństwo dzieci

*************************************************************************************

GUS przeprowadzi badanie struktury gospodarstw rolnych

Badanie struktury gospodarstw rolnychInformacja dotycząca badań statystycznych

***************************************************************************************

Zaproszenie do wzięcia udziału w XIII edycji Konkursu Nagrody Gospodarczej Wojewody Łódzkiego

Informacja dotycząca Konkursu Nagroda Gospodarcza Wojewody Łódzkiego

***************************************************************************************

Informacja dotycząca ujemnych skutków przezimowania upraw (wymarznięć)

W zawiązku z ujemnymi skutkami przezimowania upraw informuję rolników, którzy mają zamiar dokonać przesiewów upraw ozimych, czy ponownego obsiania części powierzchni uprawy, że w mogą składać wnioski o potwierdzenie przez komisję wymarznięcia upraw w sposób kwalifikujący je do likwidacji i ponownego obsiania. Do wniosku o oszacowanie szkód należy dołączyć kserokopię wniosku o dopłaty bezpośrednie na 2016 rok z planowaną strukturą zasiewów oraz oświadczenie o powierzchni działek, które będą ponownie obsiane.

***************************************************************************************

Informacja dotycząca obowiązku rejestracji urządzeń chłodniczych

REJESTRACJA urzadzeń chłodniczych

***************************************************************************************

Rozpoczyna się XIV edycja konkursu

„Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

XIV edycja konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

***************************************************************************************

Nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny

W dniu 18 lutego 2016 r. weszło w życie Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem tymczasowej nadzwyczajnej pomocy dla rolników w sektorach hodowlanych (Dz. U. z 2016 r. poz. 141).
W związku z powyższym rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie wsparcia w Oddziałach Terenowych Agencji Rynku Rolnego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta wyłącznie w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia, tj. od dnia 18 lutego 2016 r. do dnia 18 marca 2016 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22_01_2016

Warunki uzyskania wsparcia finansowego przez producentów mleka

Wniosek o udzielenie wsparcia producentom mleka

Zgoda współposiadaczy gospodarstwa rolnego

Warunki uzyskania wsparcia finansowego przez producentów świń

Wniosek o udzielenie wsparcia producentom świń

Zgoda współposiadaczy gospodarstwa rolnego

Oświadczenie małżonków o wspólności majątkowej gospodarstwa rolnego
Więcej informacji na stronie internetowej Agencji Rynku Rolnego (kliknij, aby przejść do strony www.arr.gov.pl).

*****************************************************************************************

Zaproszenie na szkolenie pn. Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN

*****************************************************************************************

Od 1 maja 2004r. zmieniły się zasady funkcjonowania rolnictwa. Dotychczasowy system interwencji na rynkach rolnych został zastąpiony rozwiązaniami stosowanymi w Unii Europejskiej.

W ramach dostosowania polskiego rolnictwa do Unii Europejskiej podmioty prowadzące działalność rolniczą – rolnicy, prowadzący gospodarstwo rolne (osoby fizyczne i prawne), przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych oraz Lasy Państwowe będą mogli korzystać z instrumentów finansowania modernizacji rolnictwa i rozwoju wsi – zgodnie z mechanizmami Wspólnej Polityki Rolnej i programami strukturalnymi.
Realizacja przedsięwzięć może następować ze środków Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Sektorowych Programów Operacyjnych: „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich”.

Zobacz:
– Kwotowanie produkcji mleka
– Krajowy Program Restrukturyzacji
– Świadczenia Krus
– Ubezpieczenia społeczne
– Ułatwienia startu młodym rolników
– Renty Strukturalne
– Program rolnośrodowiskowy 2007-2013
– Zalesianie gruntów rolnych oraz gruntów innych niż rolne
– PROW

Przydatne strony:
– Agencja Rynku Rolnego (ARR)
– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR)
– Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)