Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2022 roku

Stawki podatku od nieruchomości na 2022 rok określone są Uchwałą Nr XI/53/2019 Rady Gminy Słupia z dnia 6 listopada 2019 roku

Uchwała w sprawie podatku od nieruchomości