Szanowni Mieszkańcy

Urząd Gminy w Słupi apeluje do mieszkańców, iż w związku z zaistniałą sytuacją pogodową tj. brakiem opadów i zauważonym znacznym wzrostem zużycia wody pobieranej z sieci wodociągowej, o rozważne i racjonalne korzystanie z wody, szczególnie w godzinach popołudniowych i wieczornych do innych potrzeb niż socjalno – bytowe.

Prosi się o niepobieranie wody z sieci wodociągowej do:

1. podlewania trawy,

2. podlewania ogródków i upraw rolniczych,

3. mycia samochodów,

4. napełniania basenów oraz innych czynności nie związanych z potrzebami socjalno – bytowymi.

Wójt Gminy Słupia

/-/ Mirosław Matulski