Targi AGRO-Bratoszewice

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach po wielomiesięcznej przerwie spowodowanej epidemią Covid-19 przystępuje do organizacji targów i wystaw o charakterze upowszechnieniowym, wspierających rozwój produkcji rolniczej i obszarów wiejskich.

Licząc na wzajemność we współpracy – pracujemy na rzecz mieszkańców Państwa jednostki administracyjnej – prosimy o opublikowanie na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych zarządzanych przez urząd informacji o naszym przedsięwzięciu: plakatu i ewentualnie mapki. Targi AGRO-Bratoszewice odbędą się pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorza Pudy, Wojewody Łódzkiego Tobiasza Bocheńskiego i Marszałka Województwa Łódzkiego Grzegorza Schreibera. W programie szeroka oferta środków do produkcji rolnej, prezentacja lokalnego przetwórstwa rolno-spożywczego realizowanego w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego, prezentacja dorobku Kół Gospodyń Wiejskich i wiele innych działań merytorycznych, np. w ramach odbywającego się równorzędnie Dnia Kukurydzy na Kiszonkę.

Ogłoszenie tych informacji pomoże w ożywieniu relacji rozluźnionych przez epidemię między naszym ośrodkiem a rolnikami i mieszkańcami obszarów wiejskich gminy/miasta/powiatu – w interesie i dla dobra obu stron.