Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Łodzi przypomina o konieczności odśnieżania chodników

Ośnieżanie chodników to obowiązek wynikający z ustawy z dn. 13 września 1996 r. – o utrzymaniu porządku w gminach.
Przypominamy, że Właściciel nieruchomości jest opowiedziany za odśnieżanie chodnika, jeżeli chodnik jest położony wzdłuż jego nieruchomości. Jeżeli chodnik jest nieodśnieżony, a pieszy poślizgnie się na nim i złamie nogę, ma prawo domagać się od właściciela nieruchomości odszkodowania.

Za chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Jeżeli więc chodnik przylega bezpośrednio do ogrodzenia domu, obowiązek odśnieżania spoczywa na właścicielu nieruchomości.