Zawiadomienie dotyczące zapłaty II raty podatku

ZAWIADOMIENIE

Szanowni Mieszkańcy Gminy Słupia

Zawiadamiam, wszystkich mieszkańców Gminy Słupia, że z dniem 15 maja 2020 r. upływa termin płatności drugiej raty podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego.

Sołtysi we wszystkich sołectwach będą normalnie przyjmować wpłaty. W związku z tym proszę o dotrzymanie powyższego terminu.

 

Wójt Gminy Słupia

Mirosław Matulski