Zbiórka odpadów wielkogabarytowych 2021

Szanowni Mieszkańcy Gminy Słupia

 

Urząd Gminy w Słupi  informuje, że na terenie Gminy Słupia firma ‘’EKO-REGION’’ Sp. z o. o. przeprowadzi bezpłatny odbiór odpadów wielkogabarytowych od wszystkich właścicieli nieruchomości.

Odpady będą zbierane od godziny 6.00 w trakcie przejazdu samochodu przez każdą miejscowość danego sołectwa według następującego harmonogramu:

 

02.07.2021 r. – Gzów, Modła,

06.07.2021 r. – Zagórze,

09.07.2021 r. – Słupia, Słupia Borki, Słupia Gaj, Słupia Folwark,

16.07.2021 r. – Krosnowa, Nowa Krosnowa,

23.07.2021 r. – Bonarów, Podłęcze, Marianów,

27.07.2021 r. – Winna Góra, Wólka-Nazdroje.

 

Osoby posiadające zbędne odpady wielkogabarytowe winny wystawić je przed posesję przy drodze dojazdowej w terminie podanym w w/w harmonogramie.

 

Rodzaje odpadów, które będą odbierane w ilościach wskazujących na pochodzenie z gospodarstwa domowego z konkretnej nieruchomości:

 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • odpady wielkogabarytowe  (zużyte meble, elementy stolarki np. drzwi, okna z szybami),
 • zużyte opony od samochodów osobowych (do 4 szt.).

 

Prosimy o wyraźne oznaczenie odpadów do zabrania, poprzez wystawienie na drodze dojazdowej do drogi głównej.

Informujemy, iż w zbiórce zabierane są wyłącznie odpady wielkogabarytowe, które  rodzajem lub wielkością nie mogą być odebrane w inny sposób.  Drobne odpady komunalne, które ze względu na rodzaj lub ilość nie mieszczą się  w pojemnikach do selektywnej zbiórki można oddawać bezpłatnie, przez cały rok osobiście w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajdującym się przy instalacji w Julkowie.     

Nie będą zabierane:

 • gruz,
 • kamienie,
 • odzież, obuwie,
 • lekarstwa,
 • szkło luzem,
 • materiały budowlane np. cegła, izolacyjne (styropian, wełna mineralna, papa),
 • opakowania po farbach, olejach itp.,
 • odpady pochodzące z warsztatów rzemieślniczych, punktów usługowych, gospodarstw rolnych,
 • odpady zawierające azbest (np. eternit) i inne niebezpieczne nie wymienione (np. papa),
 • obudowy po sprzęcie AGD, RTV, komputerach itp.,
 • folia po kiszonkach,
 • posegregowane drobne odpady komunalne  zgromadzone w workach, które można oddać w PSZOK.

 

Osoby zainteresowane mogą uzyskać szczegółowe informacje w Urzędzie Gminy w Słupi (tel. 46 831-55-91 wew. 12) lub w firmie EKO-REGION Sp. z o. o. pod numerem telefonu 46 833-33-34.

Wójt Gminy Słupia

 Mirosław Matulski