Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Informujemy wszystkich mieszkańców, że w lipcu zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

(szczegółowe informacje w zakładce „Gospodarka odpadami komunalnymi”)